responsive site templates

The Prague Education Festival

Čtvrtek 14 / 11 / 2019

Změny v programu vyhrazeny!


PREF třídy program


Registrace na workshopy v PREF třídách pomocí mobilní festivalové aplikace.

Robert Plaga
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Kirsti Lonka
Professor of Educational Psychology at University of Helsinki, Finland

John Collick 
Head of International Education Strategy at Promethean  

Česká spořitelna pódium

Účast možná bez předchozího přihlášení. Tlumočení zajištěno.

1

9.00 - 9.50 Slavnostní zahájení festivalu
Robert Plaga, MŠMT , Jiří Růžička, SenátVít Šimral, PrahaJan Čižínský, Pha7, Petra Dobešová

Oficiální zahájení za přítomnosti nejvyšších zástupců MŠMT, Hlavního města Prahy, Senátu České republiky, partnerů a pořadatelů.

2

10:00 - 10:50 Školská politika státu 
Robert Plaga, Radko Sáblík, Jiří Růžička

Problémem českého školství není jen nedostatek financí a nízké platy učitelů. Je to i pojetí vzdělávání, které v horším případě zamrzlo v budoucnosti, v lepším připravuje studenty na současná zaměstnání, ale nikoliv na to, co bude za dvacet, třicet let. A také malá ochota zaběhnuté měnit či reagovat na společenské podněty... Stát musí mít jasnou vizi, která se nebude měnit na základě priorit vládnoucí garnitury či s příchodem každého nového ministra. Je nejvyšší čas něco skutečně udělat a naplnit představu, že investice do vzdělání je investicí do budoucnosti této země. Budoucnost nesmíme řešit v budoucnosti!

3

11:00 - 11:50 Quo vadis? - Ke stavu a perspektivám přípravy budoucích učitelů  
Vladimíra Spilková, Iva Stuchlíková

Současný stav vzdělávání budoucích učitelů a jaký je výsledek - kvalita připravenosti na profesi? Změna paradigmatu přípravy učitelů – jako odpověď na nové nároky a výzvy profese? Mezinárodní trendy i příklady inspirativní praxe v ČR. Co s tím udělá vzdělávací politika?

4

12:00 - 13:00 Učebnice dnes a zítra
Jiří Fraus, Sonja Hinteregger-Euller, Helga Holtkamp

Jakou roli převezmou učebnice v 21. století? Jak funguje financování učebnic ve světě a u nás? Zastarávání učebnic u nás aneb proč mají
rakouské děti každý rok nové učebnice a naše ne?

Jak budou vypadat učebnice budoucnosti, resp. budou mít ještě místo v budoucím vzdělávacím procesu? Mají být učebnice výsledkem profesionální týmové přípravy, nebo si je má učitel individuálně vyrábět sám? Jak na učebnice aktuálně nahlíží náš stát a jak je financují v zahraničí? Odpovědi na tyto a další otázky budou hledat: pan Jiří Fraus, zakladatel a jednatel učebnicového Nakladatelství Fraus, paní Sonja Hinteregger-Euller z rakouského ministerstva pro vzdělávání, vědu a výzkum, jež představí dlouhodobě úspěšný rakouský program podpory žáků na základních a středních školách, který spočívá v každoročním bezplatném poskytování nových učebnic pro výuku ve všech předmětech, paní Helga Holtkamp, ředitelka organizace sdružující významná evropská učebnicová nakladatelství European Educational Publishers Group, která poskytne informace o učebnicovém trhu v dalších evropských zemích v kontextu pozitivních či negativních dopadů financování učebnic na úroveň vzdělávání ve vybraných zemích.

5

13:00 - 13:50 Efektivní profesní učení učitelů s dopadem na žáka
Hana Košťálová, Kateřina Sládková, Petr Albrecht

V příspěvku se budeme věnovat takovému profesnímu učení učitelů, o kterém po deseti letech zkušeností v projetu Pomáháme školám k úspěchu věříme, že má skutečný dopad na učení dětí.  V roce 2005 došel Eric Hanushek k závěru, že další vzdělávání učitelů je zklamáním pro všechny: nemá vliv na to, jakých výsledků v učení děti ve třídách vzdělávajících se učitelů dosahují. Současně víme a výzkumy to opakovaně potvrzují, že na učení dítěte ve škole má největší dopad učitelova práce – každodenní výuka jeho učitelů. Z toho plyne, že zlepšit učení dítěte můžeme, jen když zlepšíme učitelovu práci. MŠMT akreditovalo – podle informacích na jeho stránkách – kolem 90 tisíc vzdělávacích akcí v systému DVPP za posledních 25 let. Proběhly projekty financované z EU, v nichž se učitelé vzdělávali. Přesto se naši žáci soudě podle mezinárodních šetření a také podle ČŠI nezlepšují, nebo ne tak, jak bychom chtěli. I když nám chybí statistická data, domníváme se, že DVPP, tak jak je převážně uskutečňováno v našem systému, nemá dopad na učení dětí, na jeho zlepšování. Co by se mělo dělat, aby výuka učitelů měla dopad na učení každého žáka?

6

14:00 - 14:50 Inspirace z Finska
Kirsti Lonka, Jouni Kangasniemi, Kalle Komulainen

Finsko jako vzor a inspirace? Co lze převzít do našeho systému a co není přenositelné? 

7

15:00 - 15:50 Jednotné přijímací zkoušky
Martin Chvál, Vít Šťastný, Jitka Kmentová

V úvodním vystoupení budou představeny charakteristiky testů a odhadované dopady na vzdělávání v ČR. Další referát uvede výsledky aktuálního výzkumu soukromého doučování žáků, jak JPZ významně ovlivňují jeho rozsah a podobu. Přijímací řízení nemusí zahrnovat jen výsledky testů JPZ. Se způsobem výběru žáků pro svou školu seznámí účastníky ředitelka čtyřletého gymnázia. V panelové diskusi na Hyde park pódiu budou nabídnuty různé úhly pohledu na jednotné přijímací zkoušky od různých aktérů vzdělávací politiky (např. CZVV, ČŠI).

8

16:00 - 16:50 Sociální aspekty vzdělávání na ZŠ
Jana Straková, Tomáš Habart, Daniel Hůle

Proč jsou kvalitní školy pro sociální smír zásadní? Jak odstranit nerovnosti v úrovni žáků mezi regiony? Jaké jsou zkušenosti jednotlivých aktérů systému - školy, neziskové organizace, státní správa?

9

17:00 - 17:50 Inspirace z firem
Abeceda peněz ČS - David HubáčekMiroslav Dvořák - Microsoft, Václav Muchna, Y-soft

V České spořitelně máme za to, že společnosti se v budoucnu může dařit jen tehdy, když nikdo nezůstane pozadu. Juniory proto odmala vedeme k finanční gramotnosti a u seniorů zase myslíme na gramotnost technologickou. Jako největší tradiční česká banka považujeme podporu finančního a digitálního vzdělávání společnosti za svoji zodpovědnost.

Hyde Park pódium

Podporováno The Kellner Family Foundation
Účast možná bez předchozího přihlášení. Tlumočení zajištěno.

1

9.30 - 10.20 Inkluze a integrace
Lenka FelcmanováJana Zapletalová, Kateřina Kožnarová

Jak funguje inkluze v českých podmínkách? Známe konkrétní dopady a přínosy? Jsou k dispozici již konkrétní čísla nebo jsme na vlně "dojmologie"? 

2

10:30 - 11:20 Budoucnost vzdělávání
John Collick, Birgit Lao, Bob Kartous

Jaká bude budoucnost vzdělávání? Je kvalitní vzdělání pro budoucnost zásadní? Jaké dovednosti budou v budoucnu zásadní? Vychováváme k jedinečnosti nebo k uniformitě?

3

11:30 - 12:20 Školská politika státu
Robert Plaga, Radko Sáblík, Jiří Růžička

Problémem českého školství není jen nedostatek financí a nízké platy učitelů. Je to i pojetí vzdělávání, které v horším případě zamrzlo v budoucnosti, v lepším připravuje studenty na současná zaměstnání, ale nikoliv na to, co bude za dvacet, třicet let. A také malá ochota zaběhnuté měnit či reagovat na společenské podněty... Stát musí mít jasnou vizi, která se nebude měnit na základě priorit vládnoucí garnitury či s příchodem každého nového ministra. Je nejvyšší čas něco skutečně udělat a naplnit představu, že investice do vzdělání je investicí do budoucnosti této země. Budoucnost nesmíme řešit v budoucnosti!

4

12:30 - 13:20 Cesty ke kvalitní přípravě budoucích učitelů 
Silvie PýchováVladimíra Spilková, Iva Stuchlíková, Jitka Kmentová, Jan Korda, Martin Kozel

Panelová diskuze k nejpalčivějšími otázkám spojeným se vzděláváním budoucích učitelů. Jsou absolventi kvalitně připraveni na zvládání nových požadavků na profesi? Co se daří, v čem jsou největší problémy? Jaké cesty vedou k zásadnímu zvýšení kvality přípravy učitelů? Co, proč a jak učit budoucí učitele?

5

13:30 - 14:20 Učebnice dnes a zítra
Jiří Fraus, Sonja Hinteregger-Euller, Helga Holtkamp, Miroslava Schrimpelová, Daniel Preisler, moderuje Vladimír Kroc

Jak budou vypadat učebnice budoucnosti, resp. budou mít ještě místo v budoucím vzdělávacím procesu? Mají být učebnice výsledkem profesionální týmové přípravy, nebo si je má učitel individuálně vyrábět sám? Jak na učebnice aktuálně nahlíží náš stát a jak je financují v zahraničí?

Odpovědi na tyto a další otázky budou hledat: Sonja Hinteregger-Euller (Rakousko), vedoucí odboru ministerstva pro vzdělávání, vědu a výzkumu. Helga Holtkamp (Německo), ředitelka organizace sdružující významná evropská učebnicová nakladatelství European Educational Publishers Group. Mira Schrimpelová (Slovensko) – CEO Klett International. Jiří Fraus, zakladatel a jednatel učebnicového Nakladatelství Fraus. Daniel Preisler – ředitel, ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice. Do diskuze byl pozván i zástupce MŠMT. Diskuzi moderuje Vladimír Kroc – Český rozhlas Radiožurnál.

6

14:30 - 15:20 Efektivní profesní učení učitelů s dopadem na žáka

Co by se mělo dělat, aby výuka učitelů měla dopad na učení každého žáka?

7

15:30 - 16:20 Inspirace z Finska
Kirsti Lonka, Jouni Kangasniemi, Kalle Komulainen, Karel Rýdl

Pojďte se zeptat na to, co Vás o finském školství zajímá? Opravdu je finský systém tak inovativní a skvělý, jak se u nás prezentuje? S jakými překážkami a problémy bojuje finský učitel a ředitel? 

8

16:30 - 17:20 Jednotné přijímací zkoušky
Martin Chvál, Vít Šťastný, Jitka Kmentová, Michaela Kleňhová, Petr Suchomel

V panelové diskusi na Hyde park pódiu budou nabídnuty různé úhly pohledu na jednotné přijímací zkoušky od různých aktérů vzdělávací politiky (např. CZVV, ČŠI).

9

17:30 - 18:20 Sociální aspekty vzdělávání na ZŠ
Jana Straková, Tomáš Habart, Daniel Hůle, Alžběta Pospíšilová

Proč jsou kvalitní školy pro sociální smír zásadní? Jak odstranit nerovnosti v úrovni žáků mezi regiony? Jaké jsou zkušenosti jednotlivých aktérů systému - školy, neziskové organizace, státní správa?

Inovace

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Příběhostroj
René Nekuda, Raketa

Pojďte lusknutím prstů vymyslet spoustu zajímavých příběhů! Kniha Příběhostroj otevírá dveře do kouzelného světa, kde je úplně všechno možné. Vykouzlí setkání se zajímavými postavami v neobvyklých situacích, díky nimž mohou děti zkoumat hranice své fantazie. Součástí knihy je netradiční „generátor příběhů“ — během vyprávění se losují náhodné postavy, předměty či situace umístěné v rozích každé stránky. Originálně zpracovaná kniha rozvíjí čtenářskou gramotnost, kreativitu, obrazotvornost a tříbí schopnosti vypravěče. Ukázkový workshop pro děti a jejich rodiče i učitele, kteří chtějí oživit své hodiny slohu.

2

10:15 - 11:15 Vyzkoušejte a porovnejte nové možnosti ,,tabule ve škole''
Ing. Libor Kožoušek, jednatel společnosti VMS VISION, s.r.o., Stanislav Dobrozemský, produktový specialista

Nové technologie se neustále rozvíjejí, ve školách se postupně začínají objevovat LCD panely. Jaký je rozdíl mezi ovládáním LCD panelu a interaktivního dataprojektoru ovládaného dotykem prstu, který je instalován na klasické školní tabuli? Co je Vám bližší a je pro Vás lépe využitelné při výuce? V rámci workshopu si prakticky vyzkoušíte práci s oběma technologiemi a sami poznáte, že ovládání obou je snadné a intuitivní. Přijďte porovnat možnosti, které se školám nabízí a zjistit, která technologie je pro Vás ta pravá.

3

11:15 - 12:15 Dějiny v laboratoři
Čeněk Pýcha, výzkumný pracovník a lektor, ÚSTR

Zveme vás do historické laboratoře, kde kolaps komunistického režimu v Československu probereme v širších souvislostech s důrazem na analýzu historických pramenů. Dotkneme se dalších protestů spojených s historickými výročími (například 28. října 1988 nebo Palachův týden v lednu 1989), ale i širších mezinárodních souvislostí (trabanty v Praze). Zaměříme se i na to, jaké změny přinášel nový režim a jaká očekávání mohli mít českoslovenští občané na začátku roku 1990 (novoroční prezidentský projev 1988 versus 1990). Workshop představí badatelsky orientovanou výuku, jak se ji snaží program Dějepis v 21. století zavádět na českých školách.

4

12:15 - 13:15 Digitální gramotnost učitelů a žáků 

Říká se, že dnes je úkolem učitelů vést žáky k tomu, aby byli schopni nástroji, které nebyly ještě vynalezeny, řešit problémy, o kterých zatím nikdo netuší, že problémy jsou. Kromě znalosti oboru, pedagogiky a psychologie přibyla v posledních desetiletích do seznamu nutných učitelských předpokladů i znalost moderních technologií, schopnost je efektivně ovládat a učit práci s technologiemi i žáky. V rámci vystoupení budeme hovořit o tom, k čemu jsou technologie ve výuce vůbec dobré, jak nám mohou usnadnit plánování, vlastní učení i řízení třídy. Nezapomeneme ani na učitele samého, který se musí neustále vyrovnávat s překotným rozvojem technologií, ukážeme si, odkud čerpat pomoc a inspiraci na vlastní cestě od uživatele k expertu či inovátorovi.

5

13:15 - 14:15 Práce s nadanými dětmi
Petra Kobrová, zástupkyně ředitelky pro základní školu Open Gate

Podpora nadaných dětí na ZŠ a jednotná přijímací zkouška Pro jaké děti jsou víceletá gymnázia tou nejlepší volbou? Jak jednotná přijímací zkouška (JPZ) vybírá nadané děti?  Jak podporuje a rozvíjí příprava k JPZ nadání dětí? Ať už jste, či nikoliv příznivci testování, srovnávání, standardů, celoplošných zkoušek a testů a mnoha dalších ukazatelů úspěšnosti škol, žáků, studentů, vzdělávací politiky, jedno si musíme říci na rovinu: očekává se, že právě ta naše/vaše škola prokáže své kvality tím, že připraví své žáky na zkoušky a úspěšné absolvování víceletého gymnázia. A zároveň, ve smysluplné harmonii, bude rozvíjet osobnost a potenciál jednotlivých svých svěřenců, kteří si s grácií a lehkostí osvojí požadované kompetence jaksi přirozeně a s nadšením. V tomto workshopu neobjevíme kouzelný proutek, jehož mávnutím se nám vše splní a vyjasní. Nenabízí ani jednoznačné odpovědi na výše uvedené otázky. Pojďme společně sdílet JAK pomoci žákům vydat ze sebe to nejlepší, JAK motivovat děti (žáky) k tomu, aby své učení vzaly do svých rukou a staly se tak aktivními účastníky vzdělávání. A tu nutnost jednotné přijímací zkoušky si zkusme ochočit nebo ji alespoň podrbat pod bradou.

6

14:15 - 15:15 Spolupracujte s třídou v Microsoft Teams
Miroslav Dvořák, Microsoft

Zkušenost, kdy si žáci nepřečetli e-mail od učitele, má asi mnoho z nás. Co to ale zkusit obráceně a začít komunikovat s žáky jejich jazykem? Na workshopu Vám ukážeme moderní způsob, jak se třídou komunikovat v aplikaci Microsoft Teams. V té můžete sdílet soubory, vytvářet zadání, chatovat, lajkovat, posílat si GIFy a spolupracovat tak ve své třídě či na školním projektu.

7

15:15 - 16:15 Podpora školních knihoven
Edita Vaníčková – metodička Centra pro školní knihovny, Národní pedagogické

Při základních a středních školách v ČR je zřízeno a provozováno více než 3.700 školních knihoven. Tvoří tak velký potenciál pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků a studentů. Cílem příspěvku bude seznámit odbornou veřejnost nejen s možnostmi metodické podpory a pomoci Centra pro školní knihovny tak, aby bylo možno tento potenciál ve vzdělávání plně využít, ale také představit celý program podpory pedagogů při jejich práci s dětským čtenářem a možnosti zapojení škol do čtenářské ankety SUK – čteme všichni. Dále se příspěvek bude zabývat
propojením školní výuky s paměťovými institucemi a seznámí s dílčími výsledky pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, s novou profesí „Edukátor v kultuře“ i s dotačními programy pro školy podporující vzdělávání o kulturním dědictví.

8

16:15 - 17:15 Dílna čtení s dopadem na učení žáka
Kateřina Sládková

Zajímá vás, jaký vliv na žákovo učení mají pravidelné dílny čtení – tedy takové hodiny, ve kterých mají žáci možnost číst ve vlastních knihách podle vlastního výběru, zpracovávat čtenářský úkol a sdílet se svými spolužáky? Co všechno se jejím prostřednictvím žáci učí? Jaké podmínky musejí být splněny, aby dílna čtení byla co nejefektivnější? A jakým způsobem může dílna čtení ovlivňovat klima třídy? Účastníci zažijí takovou dílnu čtení na vlastní kůži, zhlédnou videoukázky ze třídy učitelky Kateřiny Sládkové a prodiskutují možné odpovědi na výše uvedené otázky.

Podpora

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Hodnotové vzdělávání, jak pracovat s hodnotami, postoji a vztahy od první třídy až po střední školu
Michaela Stoilova, Cyril Mooney Education

Jaké kompetence budou naše děti potřebovat za 50 let dnes zcela jistě nevíme. Dobré vztahy a systém hodnot, o který se můžeme opřít, ale budou zásadní vždy. Hodnotové vzdělávání je systematický a celostní přístup, který dovoluje dětem vytvářet si svůj vlastní systém hodnot, budovat si zdravé vztahy k sobě i svému okolí, získávat důležité sociální dovednosti i akademické znalosti, ale také měnit svět kolem sebe, a to už dnes. Metoda je využitelná nejen při práci s hodnotami, ale v jakémkoli předmětu, pro práci sboroven i spolupráci s rodiči. Přijďte si metodu vyzkoušet.

2

10:15 - 11:15 YSoft be3D eDee: Zábavná a obohacující výuka s 3D tiskem

Staňte se na chvíli studentem a poznejte, že 3D tisk umí udělat z běžné hodiny obohacující a zábavný zážitek. Zjistíte, jak 3D tisk rozvíjí přírodovědnou, matematickou i digitální gramotnost a dodává nový rozměr polytechnickému vzdělávání na ZŠ i SŠ. Budete mít příležitost zkonstruovat vlastní jednoduchý model, vytisknout si ho a zapojit se tím do soutěže s vašimi “spolužáky”, kde aerodynamika hraje hlavní roli. Pro vítěze máme navíc přichystané drobné odměny. Zatímco se budou vaše výtvory tisknout, ukážeme vám další příklady vyučovacích hodin s využitím 3D tisku, jak jsme je sestavili do unikátního souboru naší YSoft be3D Academy.

3

11:15 - 12:15 Skandinávské školství
Karel Rýdl

V čem tkví úspěšnost reformy vzdělávání ve Finsku? Ve Finsku je zaveden vzdělávací systém, ve kterém jsou mladí lidé velmi dobře vzděláváni, a
kde je výkonnostní rozdíl mezi školami malý – a to všechno za rozumnou cenu a hlavně díky lidskému úsilí. Ve Finsku je profese učitele brána jako prestiž a mnoho dětí touží stát se učitelem. Proto také mají Finové nejvíce konkurenceschopný vyučovací systém na celém světě. Skoro polovina šestnáctiletých studentů se po ukončení všeobecné školy angažuje v určitém typu speciální výuky, osobní pomoci anebo individuálním vedením. Finské školy postrádají povinné celoplošné standardní testování, přípravu na testy a soukromé doučování na rozdíl od USA a zbytku světa. Všechny faktory, které stojí za úspěchem finského úspěchu, se zdají být v rozporu tomu, co je současným hitem v USA a v ostatních zemích, kde dominuje soutěživost a orientace na výkon, odpovědnost založená na testování, standardizaci a privatizaci (či opětovné etatizaci) vzdělávání. I český čtenář si může udělat představu o tom, jak ploše zní klišé výpovědi našich politiků hovořících o Finsku jako o našem vzoru, i když to myslí zřejmě dobře, bohužel ovšem jen na základě znalosti pouhých „výstupů“, nikoliv na znalosti procesů dlouhodobé povahy, které k současné podobě finského vzdělávacího systému a jeho podpoře ve veřejnosti vedly. Otázkou však je, zda by finský systém mohl být aplikovatelný i u nás. Prioritou by ovšem bylo zbavit se veškerých sociálně politických a pedagogicko–psychologických předsudků a stereotypů pocházejících ještě z dob předválečných. Nutná by byla také zásadní reforma přípravy učitele, která by přitahovala nejlepší absolventy středních škol. Bez nich je totiž každá dobře míněná reforma předem nerealizovatelná.

4

12:15 - 13:15 Novodobé pojetí výuky českého jazyka
Gabriela Babušová, ZŠ Jeseniova

Autorka se opírá o skutečnost, že současná výuka českého jazyka si žádá inovaci. Výuku je třeba uchopit jiným směrem, a to směrem, kdy bude výuka probíhat badatelsky, komunikačně a zároveň i zážitkově. Nabízí tedy několik námětů a zkušeností vycházejících z praxe a tvorby komplexní sady učebnic českého jazyka pro 2. - 5. ročník nakl. FRAUS, prostřednictvím kterých, lze okořenit nejen hodiny českého jazyka, ale především vzbudit  u žáků zájem a chuť objevovat pravidla a jazykové zákonitosti.  Společně  nahlédneme pod pokličku  nového didaktického řešení jazykové, komunikační a slohové výchovy na školách s využitím konstruktivistického pojetí edukace.

5

13:15 - 14:15 Inkluze a integrace

Jak funguje inkluze v českých podmínkách? Známe konkrétní dopady a přínosy? Jsou k dispozici již konkrétní čísla nebo jsme na vlně "dojmologie"? 

8

16:15 - 17:15 Podpora nadání

Všichni chceme kvalitní školství. Co to ale je a jak toho dosáhnout je v současnosti velkou otázkou. Nedílným tématem je i podpora nadání a rozvoj silných stránek každého žáka a studenta. Jak je tomu ale nyní v českých školách? Co po dětech chceme, co od nich očekáváme, jak je motivujeme, jak je inspirujeme. Jaké jsou typické problémy nadaných dětí ve školách. Seznámíte se také se základní typologií nadaných dětí i typů nadání.

9

17:15 - 18:15 Asociace ředitelů ZŠ

Představení asociace ředitelů, její cíle, dlouhodobé úkoly, nejdůležitější závěry valných hromad a práce s nimi. Výsledky anket mezi řediteli škol na téma: pracovní povinnosti a pracovní vytížení ředitelů škol, ředitel školy a zřizovatel. Mají ředitelé škol dobré pracovní podmínky, mají dostatek
času na pedagogické vedení učitelů?

Příklady dobré praxe

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Nebojm spolu na to přijdem!
Petra Šubrtová, učitelka 1. stupně ZŠ, ZŠ Petřiny sever 

SPOLUPRÁCE jako důležitá kompetence budoucnosti a program Začít spolu a jeho významný vliv na její rozvoj. Jak ji smysluplně u dětí rozvíjet už od 1. třídy? Jak organizovat dětem práci v centrech aktivit? Sebehodnocení jako důležitý faktor na cestě k samostatnosti a zdravému sebevědomí.  

2

10:15 - 11:15  Finské školství českýma očima
Daniel Pražák

Přijměte pozvání na návštěvu finských škol z regionu Tuusla prostřednictvím fotografií a vyprávění ze stáže s programem Učitel naživo. Nahlédneme do tříd, odhalíme některé z „fake news“ o finském školství, dojde také k představení fungování žákovských parlamentů a odpověď na otázku "proč nemůžeme mít také finské školství?".

3

11:15 - 12:15   Jak se učí spokojenost... aneb co mají společného znalosti/dovednosti, duševní zdraví, odolnost a sebeúcta?
Dominika Adamová, Vedoucí Poradenského centra Open Gate, školní poradce, terapeut/kouč, metodik prevence

Odpovědi na tyto otázky (a mnoho dalších) se dozvíte na prezentaci a povídání s Dominikou Adamovou, vedoucí Poradenského centra Open Gate, která vám tento na českých školách unikátní projekt sloužící studentům, pedagogům i rodičům/zákonným zástupcům ráda představí. Poradenské centrum Open Gate zastřešuje odborníky z oblasti školního poradenství, kteří v této škole působí. Jsou jimi školní psycholog, logoped, výchovní poradci, speciální pedagogové, školní poradce a terapeut/kouč, kariérní poradci, asistenti pedagogů, kolejní poradce/terapeut a metodik prevence. Dozvíte se o filozofii projektu, výzvách, které projekt překonal či překonává, kompetencích jednotlivých členů i aktivitách a akcích, které Poradenské centrum na škole pořádá. Doufáme, že vás tento model školního poradenství inspiruje k cestě podobným směrem.

4

12:15 - 13:15  NÚDZ: Psychický a emoční wellbeing nadaných dětí
Petr Winkler & Matěj Kučera

Přednáška se věnuje programu psychosociální výchovy ve školách, který je vyvíjen v Národním ústavu duševního zdraví. Program vychází z rešerše obdobných programů ve světě, staví na nejlepší dostupné evidenci a na jeho vývoji se účastní mnoho domácích i zahraničních odborníků. Program se skládá z 18 lekcí po 45 minutách a je tak designován na jedno školní pololetí. Obsahově projekt integruje prvky zaměřené na povědomí o duševním zdraví, schopnosti zacházet se svojí vlastní psychikou a schopnosti dobrého psychologického fungování oblasti mezilidských vztahů. Program by měl být implementován učiteli, pro které byl za tímto účelem vyvinut vzdělávací kurz.

5

13:15 - 14:15  Společnost pro kreativu ve vezdělávání
Eduzměna

6

14:15 - 15:15  Učitel naživo v praxi
Alexis Katakaldis, Matouš Bořkovec

Jak zajistit, aby v hodině jazyka komunikovali všichni? A jak poznáme, jestli si žáci odnášejí to, co jsme je chtěli naučit? Pojďte si v roli žáků s námi zažít simulovanou párovou výuku anglického jazyka (může částečně proběhnout i v českém jazyce - podle preference skupiny) založenou na principech programu Učitel naživo. V následné diskuzi bychom s vámi rádi hovořili více dopodrobna o diferenciaci, aktivizačních technikách, formativním hodnocení a o tom, jak Učitel naživo funguje.

7

15:15 - 16:15  E-clinic: Duševní zdraví předškolních a školních dětí - metodiky Zipyho a Jablíkovi kamarádi
Mgr. MgA. Markéta Čermáková, koordinátorka programu Zipyho a Jablíkovi kamarádi

Duševní zdraví je akcentovanou oblastí současnosti. Metodiky Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi, které vám na workshopu představíme, jsou opakovaně ověřenými nástroji (v praxi i vědecky) pro práci s dětmi ve věku 5-9 let a jsou používány ve více než 30 zemích světa. Proškolený učitel či jiný odborný pracovník vede děti k rozšiřování jejich copingových (zvládacích) strategií - děti se učí popsat své emoce, komunikovat o nich, navázat a udržet přátelství, řešit konflikty, zvládat osobní i školní stresové situace. Provází je při tom bohatě ilustrované příběhy jejich vrstevníků. Výsledky evaluací ukazují u zapojených dětí významné zlepšení v oblasti sociálních dovedností, dovedností sebeovlivnění, ale i zlepšení třídního klima a akademických dovedností. Metodiky jsou tedy skvělým nástrojem v oblasti podpory duševního zdraví a primární prevence rizikového chování. Více informací a českou evaluační zprávu můžete nalézt na www.zipyhokamaradi.cz. 

8

16:15 - 17:15  Inovativní nástroje Microsoft ve školní praxi: Písemky, co se opraví samy, digitální školní sešit OneNote, 3D modely v Microsoft Office
Nika Klimová & Zuzana Molčanová

Přijďte se přesvědčit o tom, že Vám moderní technologie mohou usnadnit práci a zároveň udělat Vaše hodiny poutavějšími. Dozvíte se mimo jiné, jak si můžete připravit ve Forms písemky, které se samy opraví, vytvořit digitální školní sešity OneNote pro celou třídu několika kliknutími či vytvořit školní časopis v moderním nástroji pro tvorbu on-line prezentací Sway. 

9

17:15 - 18:15  Psychosociální výchova pro děti na základních školách
Petr Winkler, vedoucí Oddělení sociální psychiatrie, Národní ústav duševního zdraví

Přednáška se věnuje programu psychosociální výchovy ve školách, který je vyvíjen v Národním ústavu duševního zdraví. Program vychází z rešerše obdobných programů ve světě, staví na nejlepší dostupné evidenci a na jeho vývoji se účastní mnoho domácích i zahraničních odborníků. Program se skládá z 18 lekcí po 45 minutách a je tak designován na jedno školní pololetí. Obsahově projekt integruje prvky zaměřené na povědomí o duševním zdraví, schopnosti zacházet se svojí vlastní psychikou a schopnosti dobrého psychologického fungování oblasti mezilidských vztahů. Program by měl být implementován učiteli, pro které byl za tímto účelem vyvinut vzdělávací kurz.

Novinky

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Aktivizující metody výuky na ZŠ
Petr Liška, Fox Games

Workshop se zaměřuje na využití aktivizujících metod ve výuce na základních a středních školách. Budou jmenovány jednotlivé aktivizující metody a podrobněji rozebráno využití didaktických her včetně motivace žáků hrát či důležitost reflexe po odehrání. Cílem je ukázat účastníkům potenciál, který hry pro výuku mají a zároveň ukázat konkrétní příklady využití v praxi. Účastníci si dále prakticky vyzkouší práci s výukovými hrami od firmy Fox Games, která vyvíjí deskové hry dle požadavků učitelů a ve spolupráci s učiteli a odborníky na vzdělávání (VŠE v Praze, PedF UK,…). Vzhledem k tomu, že tyto hry nejsou primárně tvořeny pro komerční sféru, ale pro učitele (je kladen důraz na plnění výchovně-vzdělávacích cílů), splňují všechny nároky na moderní didaktické pomůcky.

2

10:15 - 11:15  Dobrý začátek
Egle Havrdová, Schola Empirica

Dobrý začátek vychází z vědecký ověřených programů Incredible Years prof. Carolyn Webster-Stratton (USA), která vyvinula a realizuje vzdělávací programy s cílem posílit emoční, sociální a kognitivní rozvoj malých dětí a snížit rizika problémového chování. Série programů Incredible Years je dostupná pro čtyři rozdílné věkové skupiny: 0–1 rok (miminka), 1–3 roky (batolata), 3–6 let (předškolní věk) a 6–12 let (školní věk). Dělí se na programy pro rodiče, učitele a děti, jež se navzájem doplňují a jsou efektivní právě díky zaměření na všechny aktéry, podílející se na zdravém rozvoji dítěte.  Během workshopu se účastníci seznámí s metodikou a tím, jak je realizovaná v ČR, a vyzkouší si také praktické ukázky aplikace této metodiky v praxi.

3

11:15 - 12:15 Multifunkční učebny a moderní výukové technologie
Roman Ochodek & Zdeněk Skotnica

• představení společností
• multifunkční učebna (ICT, jazyky, polytechnika, přírodní vědy)
• praktická ukázka moderní jazykové laboratoře a výuky jazyků
• srovnání DLP a 3LCD projekčních technologií
• představení problematiky multidotykových interaktivních displejů pro školy

4

12:15 - 13:15 Method Liechtenstein Languages 
Jana Smrčková, Scio škola / LeiLa

Angličtina pro základní školy: Pilotní projekt s „Lichtenštejnskými jazyky“.

Jana Smrčková ze Scioskola předvádí svou lekci anglického jazyka 4. třídy pomocí Liechensteinovy ​​metody. Metoda lichtenštejnských jazyků vyučuje hravým způsobem a podporuje řeč. Díky jasné neverbální komunikaci a dobré organizaci je výuka strukturována a zjednodušena. Při navrhování výukových materiálů je třeba dbát na to, aby výuka byla různorodá a aby co nejvíce studentů bylo aktivních současně. Aktivity jsou koordinované a rytmické tak, aby učební jednotky mohly bez problémů trvat i několik hodin. Roli animátora hraje učitel. To vše, stejně jako motivující atmosféra učení, usnadňuje odstraňování bariér učení a podporuje využívání studijního potenciálu.

5

13:15 - 14:15 Začínáme učit s filmem na ZŠ
Tereza Günterová, koordinátorka Globálního rozvojového vzdělávání JSNS

Chcete se dozvědět, jak zpestřit výuku prostřednictvím audiovizuálních materiálů? Přijďte na ukázkovou hodinu využití filmu ve třídách. Promítneme si dokument Miruna, zabývající se tématem sociálního vyloučení, který byl letos v rámci mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět součástí dopoledního programu pro školy. Po projekci navážeme společnou reflexí emocí, která by měla vždy následovat a seminář zakončíme související aktivitou z nabídky metodických materiálů vzdělávacího portálu JSNS.CZ.

6

14:15 - 15:15 PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V RÁMCI REALIZACE PROJEKTŮ MAP
Eva Zirhutová, MAS

Čtenářská a matematická gramotnost nejsou jen povinnými oblastmi realizace projektů MAP, jsou vzdělávacími oblastmi, které mají vliv na to,jak úspěšní budou žáci ve školním vzdělávání i na to, jak po absolvování škol žáci uspějí ve světě dospělých. Jak podpořit tato dvě odvětví? Jakou formu dalšího vzdělávání učitelů zvolit? Kde získat dobré lektory? Na tyto a další podobné otázky hledáme odpověď v rámci spolupráce sedlčanských škol už téměř osm let. Zkušenosti, které se ukazují jako dobré, představíme na dílně: Podpora čtenářské a matematické gramotnosti v projektu MAP Sedlčansko.

7

15:15 - 16:15 Minecraft ve výuce
Miroslav Kotlas & Miroslav Dvořák, Microsoft

Kostičkový svět je velkým fenoménem a zná jej každý žák základních i středních škol. Proč toho nevyužít a nezačlenit Minecraft do výuky, podobně, jako to mnoho škol udělalo se Skypem. Vždyť gamifikace výuky je označována jako jeden z pěti trendů, které ovlivní v nejbližší budoucnosti vzdělávání. Podívejte se na to, jak Minecraft můžete využít ve výuce matematiky, biologie, programování, dějepisu, chemie a dalších předmětů. Po workshopu budete mít i přístup k mnoha startovacím světům a českým průvodcům, které Vám usnadní počáteční využívání Minecraftu u Vás ve škole. 

8

16:15 - 17:15 Kyberšikana
Běla Mourečková

Lektorka seznámí účastníky s nejčastějšími typy šikany přes digitální technologie, s jejími stádii a možnostmi řešení. Řeč bude i o kyberšikaně z pohledu práva. Cílem programu je naučit se preventivnímu chování vůči kyberšikaně a v případě role oběti nebo svědka ji umět pohotově řešit.

9

17:15 - 18:15 Využití interaktivních robotů ve výuce

Workshop je zaměřený na praktické ukázky využití programovatelných robotů ve výuce a je vhodný jak pro ty, kteří už roboty používají, tak pro všechny, kteří o jejich pořízení teprve uvažují. V pěti částech budou účastníkům představeni interaktivní roboti od těch nejjednodušších, využitelných už v mateřské školce, přes složitější, kteří se programují přes aplikaci na notebooku, až po pokročilý robotický systém Fable ovládaný mimo jiné programovacím jazykem Python. Ke každému z robotů je nachystána lekce, během které si mohou účastníci vyzkoušet jeho
ovládání, procvičit si tak své programovací schopnosti a nasbírat inspiraci pro tvorbu vlastních zadání přizpůsobených schopnostem dětí a probírané látce.

Technologie & učebnice

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
 Podporováno firmami AV Media & FRAUS

1

9.15 - 10:15 Opravdu dnešní generaci žáků nic nezajímá a nebaví?
Mgr. Eva Loužecká

Jak je zaujmout? Alfou a omegou efektivní výuky je skutečné zapojení žáků. Nestačí ale jen rozdat tablety, klíčové jsou vhodné výukové aktivity a metody. Podíváme se společně na příklady dobré praxe a sami si vyzkoušíte některé aktivity, tentokrát v roli žáků. Komenského „škola hrou“ znovu ožívá a odborníci v posledních letech dokonce hovoří přímo o trendu gamifikace ve vzdělávání. Garantujeme vám, že s využitím našich tipů dokážete zaujmout i ty nejvíce otrávené žáky usínající v poslední lavici, a to dokonce i při procvičování kondicionálu.

2

10:15 - 11:15  Barevná čeština aneb ilustrace nejen jako zpestření výuky na 1. st. ZŠ 
Mgr. Veronika Matějková, Ph.D.

Jsou ilustrace jen barevným vyplněním prázdného místa v učebnici, nebo s nimi lze efektivně pracovat při výuce českého jazyka? Během semináře si ukážeme, jak co nejlépe využít didaktický potenciál ilustrací v učebnicích českého jazyka. A také, jak využít spontánního dětského zájmu o „pěkné obrázky“ nejen pro zábavu, ale především pro soustředěné učení. Na různých typech ilustrací z nové učebnice českého jazyka pro 2. ročník ZŠ si společně zkusíme, jak ilustrace využít jako pomůcku při hledání porozumění čtenému textu, při osvojování nového učiva i při procvičování a opakování.

3

11:15 - 12:15  Robotika rozvíjí potenciál žáků
Mgr. Jiří Jeništa

Určitě chceme být i nadále znalostně technologickým centrem Evropy, ne její "montovnou". Pak je ale třeba začít rozvíjet logické a technické myšlení již u dětí ve školách. Jak? Zavedením robotiky do výuky. Ale výuka s roboty nerovná se programování! Výuka robotiky je dnes vlastně součástí polytechnického vzdělávání. Samozřejmě pomáhá žákům rozvíjet schopnosti digitální, ale především také další klíčové kompetence: kreativitu, kritické myšlení, komunikaci a kooperaci. Tedy dovednosti, které jsou a budou potřebné pro obstání ve světě 21. století a budoucími zaměstnavateli žáků velmi žádané. Přijďte se inspirovat, poradíme vám, jak s výukou s roboty začít a jak vám může pomoci financování z EU šablon.

4

12:15 - 13:15  Experimentuj s nadhledem s nápojovými plechovkami
PhDr. Jitka Soukupová

Během dílny si představíme komiksovou sbírku jednoduchých fyzikálních experimentů s nápojovými plechovkami. K jejich realizaci jsou potřeba pouze plechovky od nápojů a jednoduché a finančně nenáročné pomůcky. Každý z experimentů dokážete připravit a předvést v řádu minut, maximálně desítek minut. Ukážeme si různé možnosti, jak dále pracovat s již připraveným experimentem a s pracovními listy, které experiment nebo skupinu experimentů doplňují. A samozřejmě si i společně některé pokusy s plechovkami v rámci dílny vyrobíme. Takže neváhejte a přijďte s námi „Experimentovat s nadhledem!“

5

13:15 - 14:15  Skupinová výuka a polytechnika na 1. st. ZŠ
Mgr. Dagmar Nebuželská

Dnešní doba klade stále větší důraz na skupinovou výuku. Rozvíjí aktivitu a kreativitu žáků. Učí spolupráci a komunikaci, podporuje tvorbu správných pracovních návyků. Individualizace pak pomáhá zažít úspěch každému na jeho úrovni. Napomáhá rozvoji potenciálu každého dítěte, jak dětí nadaných, tak žáků se specifickými poruchami učení či jiným znevýhodněním. Jak ale dosáhnout optimálního poměru mezi frontální a skupinovou výukou a současně také dostatečné míry individualizace a diferenciace ve třídě se 30 žáky? Mohou nám významně pomáhat moderní technologie. Ukážeme Vám to na konkrétních příkladech z českých škol.

6

14:15 - 15:15  Interaktivní výuka němčiny
Mgr. Jana Tvrzníková

Interaktivní vyučování znamená především, že se do vyučovacího procesu aktivně zapojí jak učitelé, tak i žáci. Dnes máme pro vytvoření podmínek k interaktivní výuce vedle klasických metod také metody inovativní/moderní. Téměř každá učebna je vybavena interaktivní tabulí a většina učebnic dnes nabízí interaktivní podporu, která se dá ve vyučování bezproblémově využít.
Organizace hodin je ale i nadále zcela v rukou vyučujícího, který může využít e-learning, interaktivní hry, online gramatická cvičení nebo vlastní výukové materiály. Na semináři získáte krátký přehled možností interaktivních metod, jež mohou být užitečné vyučujícím na českých základních školách. Součástí bude i prezentace tištěných materiálů, linků a webových stránek, které jsou vhodné k okamžitému využití v hodinách němčiny. 

7

15:15 - 16:15  Realita není plochá, aneb jak zapojit VR a AR do výuky
Jakub Zamazal

Není žádný důvod zůstávat u standardní 2D projekce. Technologie 3D, VR a AR zobrazení již nemusí být doménou nejbohatších světových firem. Virtuální a rozšířená realita umožňuje, aby se žáci s daným tématem více sblížili a lépe pochopili věci, které jsou hůře představitelné. Účastníci workshopu se dozví, jaké jsou možnosti VR a AR pro školní prostředí. Podívejte se do blízké budoucnosti přes VR brýle!

8

16:15 - 17:15  Učebnice dějepisu pro 21. století
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D., PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D.

Připravujeme novou učebnici pro 9. ročník ZŠ věnovanou výuce soudobých dějin od konce první světové války po naši současnost. Rádi bychom vám představili nejen koncept, ale i dílčí výstupy tohoto projektu. Učebnice je více než jenom učební pomůcka, je to indikátor naší historické kultury, ilustruje náš způsob vztahování se k minulosti. Naše učebnice je pokusem tuto minulost vykládat jako otevřený problém, nikoli uzavřenou, k naučení připravenou odpověď. Současné učebnice dějepisu čelí kritice jak ze strany učitelů, tak didaktiků. Jedni i druzí jim vytýkají přetíženost faktografií, neúměrný rozsah, který nelze „odučit“, odtrženost od světa dětí. Jako bychom učebnice psali hlavně pro dospělé, nikoli pro děti. Naše učebnice se pokouší oslovit primárně žáky. Zatímco ve většině českých učebnic najdeme výkladové texty, čas od času „zpestřené“ nějakým ilustračním obrázkem, naše učebnice je založena na tzv. analyticko-syntetickém modelu, v němž polovinu obsahu tvoří prameny opatřené učebními úlohami. Učebnice vychází z konceptu badatelsky orientované výuky, každé téma je rámováno otázkou, na niž mají žáci najít odpověď pomocí studia souboru pramenů a výkladového textu, který tyto prameny kontextualizuje. Učebnice má představovat souhrn soudobého historického vědění, ovšem srozumitelnou a pochopitelnou formou.

9

17:15 - 18:15  Přeškolení učitelé? Jak přistupovat k rozvoji, aby školení k něčemu bylo. 
Ing. Ivana Melíšková

Na trhu je velké množství kurzů, učitelé se cítí přeškolení a pro ředitele není jednoduché vybrat si to správné DVPP pro svou školu. Čemu byste při výběru školení měli věnovat pozornost? Nekupujte zajíce v pytli! Přijďte se podívat na ochutnávku, jak může vypadat školení čtenářské či matematické gramotnosti, které pak využijete v každodenní výuce. 

ŘEDITELNA

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Kultura školy podporující úspěch každého žáka
Mgr. Pavel Škramlík, ředitel Sportovní soukromá základní škola, Litvínov

Jak se rodí kmenový vůdce
Lidé tvoří kmeny (společenské jednotky, které jsou větší než skupina a menší než společnost) a ty jsou základním stavebním prvkem rozsáhlejšího lidského úsilí. Právě tzv. kmeny rozhodují o tom, zda se bude šéfovi dařit, nebo zda ho brzy vystřídá někdo jiný. A kmenoví vůdci se soustředí na posilování kmene, na rozvíjení kmenové kultury, a pokud se jim to daří, je kmen zpravidla úspěšný. Kmenové vůdcovství může být cesta, která umožňuje lépe porozumět sobě samému a lidem ve svém okolí a díky tomu získat představu, jaké jednání a kroky ovlivňují dění na pracovišti. 

2

10:15 - 11:15 Moderní nástroje pro inovativní učitele
Miroslav Dvořák, Microsoft

Mobilita, cloud a digitální transformace školství jsou ve společnosti Microsoft na prvním místě.
Dlouhodobou podporu školám a vzdělávacím institucím poskytuje ve společnosti Microsoft český a
slovenský EDU tým, jehož misí je umožnit každému dítěti a každé škole dokázat více.

3

11:15 - 12:15 Škola, jaká by měla být?
Marie Gottfriedová, ředitelka ZŠ Trmice

Žijeme ve světě, který se rychle mění. Přicházejí nové impulsy, které nás nutí posouvat se dál, přemýšlet jinak, vykročit ze zajetých stereotypů.
Umí na tyto proměny společnosti a světa reagovat škola? Dokáže škola rozpoznat, v čem právě dnes spočívá její smysl? Umí škola pracovat se svými žáky tak, aby jim pomohla nalézt jejich místo v životě? Dokáže škola vybavit své žáky důležitými životními dovednostmi, aby si věděli rady a nebyli ztraceni? Těmto otázkám a snahou hledat na ně odpověď bude věnován příspěvek Marie Gottfriedové s názvem: Škola dnes – jaká by měla být? 

4

12:15 - 13:15 Žákovská a studentská participace a její přínos pro účastníky, školu i obec
Hana Šišková, Praha 7

Součástí změny kurzu českého školství je i využití participace mladých jako nástroje vzdělávání a zároveň prostředku, díky kterému může nejmladší generace přímo ovlivňovat své bezprostřední okolí. O naše zkušenosti s participativními rozpočty ve školách, s žákovskými parlamenty a se Zastupitelstvem mladých se podělíme v příspěvku.

5

13:15 - 14:15 Ředitel naživo - dlouhodobý program pro pedagogické lídry
Vít Beran & Libor Pospíšil

Příprava a dlouhodobá podpora vedení škol je naprosto zásadní pro kvalitu školy. Pro učení dětí je klíčové, aby byl ředitel školy pedagogickým lídrem. Taková role ale naráží nejen na obsah a rozsah dalších ředitelských zodpovědností, ale také na limitovanou nabídku vzdělávání, které ředitele na této cestě provází. Program Ředitel naživo se na tuto výzvu snaží reagovat. Zástupci programu proto představí, z čeho vycházeli v přípravě programu a jakou inspiraci si přivezli z New Yorku? Jaké dlouhodobé cíle si program klade a v čem vidí budoucnost péče o vedení škol? Proč se programu účastní ředitel společně se zástupcem?

6

14:15 - 15:15 Základní scioškola Jihlava

Spolu s dětmi z naší školy jsme si pro vás připravili tzv. WordCafé. Ve stručnosti vám představíme koncept základních ScioŠkol a pak konkrétně tu naší jihlavskou. Následovat bude prostor pro vaše otázky, na které budou odpovídat samotní žáci nebo průvodce.

7

15:15 - 16:15 Ředitelem na vesnici
Radana Šimčíková

Pokusím se posluchačům přiblížit radosti a strasti venkovské ředitelky. Čím vedení malé školy člověka obohatí, čím naopak zatěžuje, jaké je vhodné mít dovednosti, jak se mnohé představy dokážou lišit od skutečnosti v dobrém i horším smyslu slova. Ráda bych povzbudila zejména mladé zájemce, kteří se rozhodují pro práci učitelů či ředitelů v malých venkovských školách a zároveň je trochu připravila na úskalí a některé neočekávané situace, se kterými se ve velkých městských školách nesetkají. Navíc bych ráda představila specifika, se kterými se potýkají ředitelé všech škol v prstenci kolem Prahy, kde kapacita školských zařízení přes veškerou snahu místních samospráv naprosto nedokáže udržet
tempo přílivu nových obyvatel.

8

16:15 - 17:15 Porozumění člověku jako klíč k pedagogice
Ondřej Ševčík

Jako učitelé a vychovatelé bychom si měli dnes a denně klást otázku "Jaké schopnosti, vlastnosti, etc.
máme u žáků v daném věku rozvinout, aby se z nich staly samostatné osobnosti a aby obstáli v
budoucím životě?" Prostředkem pro takovouto práci je nám vhodně uchopená učební látka. Otázky po
samotném obsahu ("Co se mají žáci naučit?") a po metodice ("Jak bychom měli k látce vhodným
způsobem přistoupit?") jsou sice rovněž důležité, přece však druhořadé. Inspirativní příklady z
Waldorfského lycea Praha i další podněty k zamyšlení nad našimi žáky i naším posláním.

9

17:15 - 18:15 Praxe ředitele finské ZŠ
Kalle Tuomas Komulainem

Finsko jako vzor a inspirace? Co lze převzít do našeho systému a co není přenositelné?

Trendy & IT 

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
Podporováno firmou PROFIMEDIA

1

9:15 - 10:15 Karty ctností pro průvodce dětí ve věku 4-10 let aneb  Ctnosti jsou křehké květiny v zahradě našeho srdce

Nabízíme jednoduchý výchovný koncept "výchova ke ctnostem", který děti učí rozumět tomu, co je to odvaha, sebedůvěra, citlivost, sebeúcta, zodpovědnost, vytrvalost, pospolitost, sebekázeň a mnohým dalším pojmům důležitým pro malého demokratického občana. Výchova ke ctnostem vede děti k větší samostatnosti, aktivitě, respektu a zodpovědnosti ve všech oblastech života. V krátkém workshopu si řekneme, jak tento výchovný koncept funguje, představíme vám krásnou metodickou pomůcku a zahrajeme si hru, kterou děti milují. Prakticky ochutnáme, jak nás ctnosti provázejí každodenním životem a naučíme se rozpoznávat.

2

10:15 - 11:15  Na jedné lodi
Tomáš Doležal, Prázdninová škola Lipnice

Základním kamenem úspěšné školy je dobře fungující pedagogický sbor. Pakliže vazby mezi pedagogy nefungují, je v kolektivu skrytý problém nebo panuje atmosféra demotivace, jsou možnosti spolupráce mizivé a těžko lze pak naplňovat poslání a vize školy. V krátkém workshopu si prakticky vyzkoušíte, jak nefunkčnost v kolektivu zviditelnit a učinit tak první krok k její nápravě. Společně pojmenujeme hlavní pilíře, které podepírají efektivně fungující skupinu. Díky krátkým týmovým úkolům zažijete jak kreativně postupovat na posílení spolupráce a zlepšování vztahů. Získáte k vytváření spolupracující sborovny a tím i úspěšné školy. 

3

11:15 - 12:15 Školní robot
Ladislav Kvapil, Školní robot

Vzdělávání žáků pro život v 1.polovině 21.století., Naše civilizace se nachází na počátku tzv. 4. generace průmyslové revoluce. Vzdělání musí reagovat na budoucí praxi, která se bude ubírat směrem k automatizaci a robotizaci. Průnik robotizace do všech oblastí je zřejmý a nevyhnutelný.  ŠKOLNÍ ROBOT
DOBOT je interaktivní výukový robot navržený tak, aby stimuloval tvořivost a podporoval maximální zaujetí žáků při výuce.
DOBOT rozvíjí technické dovednosti, představivost a logiku.
DOBOT nabízí tvorbu a procvičení úloh z oblasti automatizace a připravuje žáky na budoucí požadavky "Průmyslu 4.0". 

4

12:15 - 13:15 Výuka na interaktivním dotykovém panelu
Jakub Novotný, Pavel Borovička, Středisko moderního vzdělávání

Interaktivní dotykové panely, jejích možnosti a uplatnění. Výhody a nevýhody v porovnání s interaktivními tabulemi. Na semináři se zaměříme na ukázky kombinace frontální výuky a individuální práce žáků s využitím software ClassFlow a ukážeme si, jak používat dotykový panel i bez připojeného počítače. S tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze zapojit žáky do výuky či jak využít metodu formativního testování. 

5

13:15 - 14:15 SAMlabs – nejjednodušší, vizuální programování pro nejmladší žáky (či nejstarší učitele).
Jakub Novotný, Pavel Borovička, Středisko moderního vzdělávání

Seminář, ve kterém představíme nové možnosti výuky informatiky realizovatelné již od prvního stupně ZŠ. Prvostupňová informatika se nemusí omezovat pouze na posouvání včely! Přijďte a sami si vyzkoušejte, kterak byste s dětmi snadno sestavili hrací pohlednici reagující na rozevření, automatické stmívání v inteligentní domácnosti či bezpečnostní detektor pohybu.

6

14:15 - 15:15 Přírodní vědy? Přeneste aktivitu na stranu žáků!
Miroslav Staněk, Středisko moderního vzdělávání

Tvořivá dílna, v níž si vyzkoušíte, jak se lze za pomoci pokusů naučit problematice přírodovědných předmětů. Během semináře projdete krok za krokem některými z připravených interaktivních pokusů. Uvidíte, že každý krok má svůj jasný metodický záměr. Nezapomněli jsme ani na teorii, motivaci ani na závěrečné zhodnocení a diskusi. Experimenty, které budete realizovat, náležejí k žákovské, badatelské sadě PASCO Sensorium, s níž bude v tvořivé dílně pracováno.

7

15:15 - 17:15 Digitální kompetence učitele
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., Učitel naživo

Na workshopu se účastníci formou skupinové práce a metodami kritického myšlení seznámí s rámcem digitálních kompetencí DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. DigCompEdu je nový rámec digitálních kompetencí učitele, s jehož využitím počítá MŠMT ve vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků. 

8

17:15 - 18:15 Znáte odpověď? 
Martina Hezká & Helena Zítková, ZŠ Benešovo nám., Univerzita Pardubice

Kolik existuje správných odpovědí na jednu otázku? - Kdo toho ve třídě nejvíce ví? - Kdo se ve třídě ptá? - Kdo je zodpovědný za výsledky žáků?
Pokud se s námi chcete nad svými odpověďmi společně zamyslet, jste vítáni.:-)

Jak se registrovat na hodinu v PREF třídě?

Pro registraci na workshopy v PREF třídách je nezbytné:

1

VSTUPENKA

Zakoupit vstupenku na festival.

2

FESTIVALOVÁ APLIKACE

Stáhnout a naistalovat do mobilního zařízení festivalovou aplikaci Myia. (Android or iOS)

3

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit se ke svému účtu pomocí QR kódu na vstupence.

Adresa

Economia, a.s.                     
Pernerova 47, Praha 8

Kontakt

PREF
Email: info@pref.cz 
Phone: + 420 233 071 430          

Web

Aktualne.cz
Economia Events
Studenta