free amp template

The Prague Education Festival

Čtvrtek 14 / 11 / 2019

Změny v programu vyhrazeny!

Robert Plaga
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Kirsti Lonka
Professor of Educational Psychology at University of Helsinki, Finland

John Collick 
Head of International Education Strategy at Promethean  


PREF třídy program
Detailní program s možností přihlášení do jednotlivých tříd zveřejníme v říjnu.


ČTVRTEK 14/11/2019

Česká spořitelna pódium

Účast možná bez předchozího přihlášení. Tlumočení zajištěno.

1

9.00 - 9.50 Slavnostní zahájení festivalu

Oficiální zahájení za přítomnosti nejvyšších zástupců MŠMT, Hlavního města Prahy, Senátu České republiky, partnerů a pořadatelů.

2

10:00 - 10:50 Školská politika státu 
Daniel Prokop, Robert Plaga, Iva Stuchlíková, Jiří Růžička

Co společnost od škol očekává? Jaká jsou zásadní témata českého školství pro politickou reprezentaci? Co ministerstvo školství plánuje a připravuje? Co z toho budou mít učitelé a co žáci?

3

11:00 - 11:50 Vzdělávání učitelů  
Vladimíra Spilková, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

Jaké jsou požadavky na učitele? Kde získat potřebné dovednosti a znalosti? Jak najít čas pro svůj další rozvoj?

4

12:00 - 13:00 Učebnice dnes a zítra

Garant tématu: Jiří Fraus
Jakou roli převezmou učebnice v 21. století? Jak funguje financování učebnic ve světě a u nás? Zastarávání učebnic u nás aneb proč mají
rakouské děti každý rok nové učebnice a naše ne?

5

13:00 - 13:50 Efektivní profesní učení učitelů s dopadem na žáka
Hana Košťálová, Kateřina Sládková, Petr Albrecht

Nastavení profesního růstu učitelů v českých podmínkách? Jaká formy podpory mohou učitelé očekávat a vyžadovat? Jak změnit status a postavení učitele v tuzemském školství?

6

14:00 - 14:50 Inspirace z Finska
Kirsti Lonka, Jouni Kangasniemi, Kalle Komulainen

Finsko jako vzor a inspirace? Co lze převzít do našeho systému a co není přenositelné? 

7

15:00 - 15:50 Testy a evaluace
Martin Chvál, Vít Šťastný, Jitka Kmentová

V úvodním vystoupení budou představeny charakteristiky testů a odhadované dopady na vzdělávání v ČR. Další referát uvede výsledky aktuálního výzkumu soukromého doučování žáků, jak JPZ významně ovlivňují jeho rozsah a podobu. Přijímací řízení nemusí zahrnovat jen výsledky testů JPZ. Se způsobem výběru žáků pro svou školu seznámí účastníky ředitelka čtyřletého gymnázia. V panelové diskusi na Hyde park pódiu budou nabídnuty různé úhly pohledu na jednotné přijímací zkoušky od různých aktérů vzdělávací politiky (např. CZVV, ČŠI).

8

16:00 - 16:50 Sociální aspekty vzdělávání na ZŠ
Jana Straková, Tomáš Habart, Daniel Hůle

Proč jsou kvalitní školy pro sociální smír zásadní? Jak odstranit nerovnosti v úrovni žáků mezi regiony? Jaké jsou zkušenosti jednotlivých aktérů systému - školy, neziskové organizace, státní správa?

9

17:00 - 17:50 Inspirace z firem
Miroslav Dvořák, Microsoft

Mobilita, cloud a digitální transformace školství jsou ve společnosti Microsoft na prvním místě.
Dlouhodobou podporu školám a vzdělávacím institucím poskytuje ve společnosti Microsoft český a
slovenský EDU tým, jehož misí je umožnit každému dítěti a každé škole dokázat více.

Hyde Park pódium

Podporováno The Kellner Family Foundation
Účast možná bez předchozího přihlášení. Tlumočení zajištěno.

1

9.30 - 10.20 Inkluze a integrace
Jana Zapletalová, Kateřina Kožnarová, Martina Malotová

Jak funguje inkluze v českých podmínkách? Známe konkrétní dopady a přínosy? Jsou k dispozici již konkrétní čísla nebo jsme na vlně "dojmologie"? 

2

10:30 - 11:20 Budoucnost vzdělávání
John Collick, Birgit Lao, Bob Kartous

Jaká bude budoucnost vzdělávání? Je kvalitní vzdělání pro budoucnost zásadní? Jaké dovednosti budou v budoucnu zásadní? Vychováváme k jedinečnosti nebo k uniformitě?

3

11:30 - 12:20 Školská politika státu
Daniel Prokop, Robert Plaga, Iva Stuchlíková, Jiří Růžička

Co společnost od škol očekává? Jaká jsou zásadní témata českého školství pro politickou reprezentaci? Co ministerstvo školství plánuje a připravuje? Co z toho budou "mít" učitelé a co žáci?

4

12:30 - 13:20 Vzdělávání učitelů 
Vladimíra Spilková

Jaké jsou požadavky na učitele? Kde získat potřebné dovednosti a znalosti? Jak najít čas pro svůj další rozvoj?

5

13:30 - 14:20 Učebnice dnes a zítra

Garant tématu: Jiří Fraus
Učebnice a pomůcky pro 21. století. Jak funguje politika učebnic ve světě? Zastarávání učebnic, co s tím?

6

14:30 - 15:20 Efektivní profesní učení učitelů s dopadem na žáka

Nastavení profesního růstu učitelů v českých podmínkách? Jaká formy podpory mohou učitelé očekávat a vyžadovat? Jak změnit status a postavení učitele v tuzemském školství?

7

15:30 - 16:20 Inspirace z Finska
Kirsti Lonka, Jouni Kangasniemi, Kalle Komulainen, Karel Rýdl

Pojďte se zeptat na to, co Vás o finském školství zajímá? Opravdu je finský systém tak inovativní a skvělý, jak se u nás prezentuje? S jakými překážkami a problémy bojuje finský učitel a ředitel? 

8

16:30 - 17:20 Testy a evaluace
Martin Chvál, Vít Šťastný, Jitka Kmentová

V panelové diskusi na Hyde park pódiu budou nabídnuty různé úhly pohledu na jednotné přijímací zkoušky od různých aktérů vzdělávací politiky (např. CZVV, ČŠI).

9

17:30 - 18:20 Sociální aspekty vzdělávání na ZŠ
Jana Straková, Tomáš Habart, Daniel Hůle, Zuzana Ramajzlová

Proč jsou kvalitní školy pro sociální smír zásadní? Jak odstranit nerovnosti v úrovni žáků mezi regiony? Jaké jsou zkušenosti jednotlivých aktérů systému - školy, neziskové organizace, státní správa?

Podpora & Inovace

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 tbd

tbd

2

10:15 - 11:15 Hejného matematika

H-MAT

3

11:15 - 12:15 HistoryLab.cz, ÚSTR
Čeněk Pýcha, Kamil Činátl, Ph.D., Václav Sixta

Zveme vás do historické laboratoře, kde kolaps komunistického režimu v Československu probereme v širších souvislostech s důrazem na analýzu historických pramenů. Dotkneme se dalších protestů spojených s historickými výročími (například 28. října 1988 nebo Palachův týden v lednu 1989), ale i širších mezinárodních souvislostí (trabanty v Praze). Zaměříme se i na to, jaké změny přinášel nový režim a jaká očekávání mohli mít českoslovenští občané na začátku roku 1990 (novoroční prezidentský projev 1988 versus 1990). Workshop představí badatelsky orientovanou výuku, jak se ji snaží program Dějepis v 21. století zavádět na českých školách.

4

12:15 - 13:15 Digitální gramotnost učitelů a žáků 

Říká se, že dnes je úkolem učitelů vést žáky k tomu, aby byli schopni nástroji, které nebyly ještě vynalezeny, řešit problémy, o kterých zatím nikdo netuší, že problémy jsou. Kromě znalosti oboru, pedagogiky a psychologie přibyla v posledních desetiletích do seznamu nutných učitelských předpokladů i znalost moderních technologií, schopnost je efektivně ovládat a učit práci s technologiemi i žáky. V rámci vystoupení budeme hovořit o tom, k čemu jsou technologie ve výuce vůbec dobré, jak nám mohou usnadnit plánování, vlastní učení i řízení třídy. Nezapomeneme ani na učitele samého, který se musí neustále vyrovnávat s překotným rozvojem technologií, ukážeme si, odkud čerpat pomoc a inspiraci na vlastní cestě od uživatele k expertu či inovátorovi.

5

13:15 - 14:15 Práce s nadanými dětmi
Petra Kobrová, zástupkyně ředitelky pro základní školu Open Gate

Podpora nadaných dětí na ZŠ a jednotná přijímací zkouška Pro jaké děti jsou víceletá gymnázia tou nejlepší volbou? Jak jednotná přijímací zkouška (JPZ) vybírá nadané děti?  Jak podporuje a rozvíjí příprava k JPZ nadání dětí? Ať už jste, či nikoliv příznivci testování, srovnávání, standardů, celoplošných zkoušek a testů a mnoha dalších ukazatelů úspěšnosti škol, žáků, studentů, vzdělávací politiky, jedno si musíme říci na rovinu: očekává se, že právě ta naše/vaše škola prokáže své kvality tím, že připraví své žáky na zkoušky a úspěšné absolvování víceletého gymnázia. A zároveň, ve smysluplné harmonii, bude rozvíjet osobnost a potenciál jednotlivých svých svěřenců, kteří si s grácií a lehkostí osvojí požadované kompetence jaksi přirozeně a s nadšením. V tomto workshopu neobjevíme kouzelný proutek, jehož mávnutím se nám vše splní a vyjasní. Nenabízí ani jednoznačné odpovědi na výše uvedené otázky. Pojďme společně sdílet JAK pomoci žákům vydat ze sebe to nejlepší, JAK motivovat děti (žáky) k tomu, aby své učení vzaly do svých rukou a staly se tak aktivními účastníky vzdělávání. A tu nutnost jednotné přijímací zkoušky si zkusme ochočit nebo ji alespoň podrbat pod bradou.

6

14:15 - 15:15 Spolupracujte s třídou v Microsoft Teams
Miroslav Dvořák, Microsoft

Mobilita, cloud a digitální transformace školství jsou ve společnosti Microsoft na prvním místě. Dlouhodobou podporu školám a vzdělávacím institucím poskytuje ve společnosti Microsoft český a slovenský EDU tým, jehož misí je umožnit každému dítěti a každé škole dokázat více.

7

15:15 - 16:15 Výuka, památky
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA ,  vedoucí pracovník Národní pedagogické muzeum, knihovna J. A. Komenského

Kulturní dědictví ČR má významný potenciál a nezastupitelné místo v oblasti vzdělávání. Propojení školní výuky s prostředím památek a muzeí má zcela zásadní vliv na vzdělávací proces. K dosažení tohoto stálého propojení, které by se stalo standardem ve vzdělávacím procesu, bylo nutné začít vytvářet podmínky včetně legislativních, a to jak v resortu kultury tak i školství. Cílem příspěvku bude seznámit s dílčími výsledky pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, s novou profesí „Edukátor v kultuře“ i s dotačními programy pro školy podporující vzdělávání o kulturním dědictví. Nezastupitelnou součástí těchto snah je i vznik nových magisterských programů na VŠ. 

8

16:15 - 17:15 Dílna čtení s dopadem na učení žáka
Kateřina Sládková

Nastavení profesního růstu učitelů v českých podmínkách? Jaká formy podpory mohou učitelé očekávat a vyžadovat? Jak změnit status a postavení učitele v tuzemském školství?

9

17:15 - 18:15 tbd

Příklady dobré praxe

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Chyba není ostuda
Petra Šubrtová, učitelka 1. stupně ZŠ, ZŠ Petřiny sever / Jana Poche Kargerová, Pedagogická fakulta UK v Praze

SPOLUPRÁCE jako důležitá kompetence budoucnosti a program Začít spolu a jeho významný vliv na její rozvoj. Jak ji smysluplně u dětí rozvíjet už od 1. třídy? Jak organizovat dětem práci v centrech aktivit? Sebehodnocení jako důležitý faktor na cestě k samostatnosti a zdravému sebevědomí.  

2

10:15 - 11:15  Finské školství českýma očima
Daniel Pražák

tbd

3

11:15 - 12:15  Poradenské centrum Open Gate
Mgr. Dominika Adamová, M.Ed., Vedoucí Poradenského centra Open Gate, školní poradce, terapeut/kouč, metodik prevence

Jak se v ZŠ a gym. Open Gate učí spokojenost … aneb co mají společného (akademické) znalosti/dovednosti, duševní zdraví, odolnost a sebeúcta?

Odpovědi na tyto otázky (a mnoho dalších) se dozvíte na prezentaci a povídání s Dominikou Adamovou, vedoucí Poradenského centra Open Gate, která vám tento na českých školách unikátní projekt sloužící studentům, pedagogům i rodičům/zákonným zástupcům ráda představí. Poradenské centrum Open Gate zastřešuje odborníky z oblasti školního poradenství, kteří v této škole působí. Jsou jimi školní psycholog, logoped, výchovní poradci, speciální pedagogové, školní poradce a terapeut/kouč, kariérní poradci, asistenti pedagogů, kolejní poradce/terapeut a metodik prevence. Dozvíte se o filozofii projektu, výzvách, které projekt překonal či překonává, kompetencích jednotlivých členů i aktivitách a akcích, které Poradenské centrum na škole pořádá. Doufáme, že vás tento model školního poradenství inspiruje k cestě podobným směrem. 

4

12:15 - 13:15  NÚDZ: Psychický a emoční wellbeing nadaných dětí
Petr Winkler/Matěj Kučera

Přednáška se věnuje programu psychosociální výchovy ve školách, který je vyvíjen v Národním ústavu duševního zdraví. Program vychází z rešerše obdobných programů ve světě, staví na nejlepší dostupné evidenci a na jeho vývoji se účastní mnoho domácích i zahraničních odborníků. Program se skládá z 18 lekcí po 45 minutách a je tak designován na jedno školní pololetí. Obsahově projekt integruje prvky zaměřené na povědomí o duševním zdraví, schopnosti zacházet se svojí vlastní psychikou a schopnosti dobrého psychologického fungování oblasti mezilidských vztahů. Program by měl být implementován učiteli, pro které byl za tímto účelem vyvinut vzdělávací kurz.

5

13:15 - 14:15  Inkluze a integrace

Jana Zapletalová, Národní ustav pro vzdělávání 

6

14:15 - 15:15  Učitel naživo v praxi

Blanka Pravdová, Učitel naživo

7

15:15 - 16:15  E-clinic: Duševní zdraví předškolních a školních dětí - metodiky Zipyho a Jablíkovi kamarádi
Mgr. MgA. Markéta Čermáková, koordinátorka programu Zipyho a Jablíkovi kamarádi

Duševní zdraví je akcentovanou oblastí současnosti. Metodiky Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi, které vám na workshopu představíme, jsou opakovaně ověřenými nástroji (v praxi i vědecky) pro práci s dětmi ve věku 5-9 let a jsou používány ve více než 30 zemích světa. Proškolený učitel či jiný odborný pracovník vede děti k rozšiřování jejich copingových (zvládacích) strategií - děti se učí popsat své emoce, komunikovat o nich, navázat a udržet přátelství, řešit konflikty, zvládat osobní i školní stresové situace. Provází je při tom bohatě ilustrované příběhy jejich vrstevníků. Výsledky evaluací ukazují u zapojených dětí významné zlepšení v oblasti sociálních dovedností, dovedností sebeovlivnění, ale i zlepšení třídního klima a akademických dovedností. Metodiky jsou tedy skvělým nástrojem v oblasti podpory duševního zdraví a primární prevence rizikového chování. Více informací a českou evaluační zprávu můžete nalézt na www.zipyhokamaradi.cz. 

8

16:15 - 17:15  Inovativní nástroje Microsoft ve školní praxi, písemky, co se opraví samy..
Nika Klimová, Zuzana Molčanová, Miroslav Dvořák - Microsoft

tbd

9

17:15 - 18:15  Program psychosociální výchovy na základních školách
Petr Winkler, vedoucí Oddělení sociální psychiatrie, Národní ústav duševního zdraví

Přednáška se věnuje programu psychosociální výchovy ve školách, který je vyvíjen v Národním ústavu duševního zdraví. Program vychází z rešerše obdobných programů ve světě, staví na nejlepší dostupné evidenci a na jeho vývoji se účastní mnoho domácích i zahraničních odborníků. Program se skládá z 18 lekcí po 45 minutách a je tak designován na jedno školní pololetí. Obsahově projekt integruje prvky zaměřené na povědomí o duševním zdraví, schopnosti zacházet se svojí vlastní psychikou a schopnosti dobrého psychologického fungování oblasti mezilidských vztahů. Program by měl být implementován učiteli, pro které byl za tímto účelem vyvinut vzdělávací kurz.

Novinky & trendy

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Aktivizující metody výuky na ZŠ
Petr Liška, Fox Games

Workshop se zaměřuje na využití aktivizujících metod ve výuce na základních a středních školách. Budou jmenovány jednotlivé aktivizující metody a podrobněji rozebráno využití didaktických her včetně motivace žáků hrát či důležitost reflexe po odehrání. Cílem je ukázat účastníkům potenciál, který hry pro výuku mají a zároveň ukázat konkrétní příklady využití v praxi. Účastníci si dále prakticky vyzkouší práci s výukovými hrami od firmy Fox Games, která vyvíjí deskové hry dle požadavků učitelů a ve spolupráci s učiteli a odborníky na vzdělávání (VŠE v Praze, PedF UK,…). Vzhledem k tomu, že tyto hry nejsou primárně tvořeny pro komerční sféru, ale pro učitele (je kladen důraz na plnění výchovně-vzdělávacích cílů), splňují všechny nároky na moderní didaktické pomůcky.

2

10:15 - 11:15  Dobrý začátek

Egle Havrdová, Schola Empirica

3

11:15 - 12:15 Skandinávské školství

Karel Rýdl, Finland 

4

12:15 - 13:15 LeiLa - jak na jazyky by Lichtenštejnsko

Martin Beck, LeiLa Lichtenštejnsko

5

13:15 - 14:15 Začínáme učit s filmem na ZŠ
Tereza Günterová, koordinátorka Globálního rozvojového vzdělávání JSNS

Chcete se dozvědět, jak zpestřit výuku prostřednictvím audiovizuálních materiálů? Přijďte na ukázkovou hodinu využití filmu ve třídách. Promítneme si dokument Miruna, zabývající se tématem sociálního vyloučení, který byl letos v rámci mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět součástí dopoledního programu pro školy. Po projekci navážeme společnou reflexí emocí, která by měla vždy následovat a seminář zakončíme související aktivitou z nabídky metodických materiálů vzdělávacího portálu JSNS.CZ.

6

14:15 - 15:15 Víme, co chceme? Základní školy v datech ČŠI
Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M.

Srovnání z mezinárodních šetření ukazuje, že v poměru cena – výkon jsou české základní školy velmi efektivní. Přesto je neustále slyšet zejména jejich kritika. Dle zjištění ČŠI se ve školách skutečně potýkáme s celou řadou problémů, výsledky českých žáků neodpovídají jejich potenciálu, chybí tisíce učitelů. Data ale také upozorňují na oblasti, které zatím nedokážeme plně využít. Některé může ovlivnit pouze systém, nicméně další
jsou záležitostí škol, jejich ředitelů a jednotlivých učitelů. Příspěvek poukáže na některé z těchto témat a zároveň nabídne několik námětů k inspiraci.

7

15:15 - 16:15 Minecraft ve výuce
Miroslav Kotlas & Miroslav Dvořák, Microsoft

Mobilita, cloud a digitální transformace školství jsou ve společnosti Microsoft na prvním místě. Dlouhodobou podporu školám a vzdělávacím institucím poskytuje ve společnosti Microsoft český a slovenský EDU tým, jehož misí je umožnit každému dítěti a každé škole dokázat více.

8

16:15 - 17:15 Podpora nadání

Podpora nadání, Tomáš Blumenstein, MENSA 

9

17:15 - 18:15 Znáte odpověď?

Kolik existuje správných odpovědí na jednu otázku? - Kdo toho ve třídě nejvíce ví? - Kdo se ve třídě ptá? - Kdo je zodpovědný za výsledky žáků?
Pokud se s námi chcete nad svými odpověďmi společně zamyslet, jste vítáni.:-) 

Technologie & učebnice

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
 Podporováno firmami AV Media & FRAUS

1

9.15 - 10:15 Opravdu dnešní generaci žáků nic nezajímá a nebaví?

Jak je zaujmout? Alfou a omegou efektivní výuky je skutečné zapojení žáků. Nestačí ale jen rozdat tablety, klíčové jsou vhodné výukové aktivity a metody. Podíváme se společně na příklady dobré praxe a sami si vyzkoušíte některé aktivity, tentokrát v roli žáků. Komenského „škola hrou“ znovu ožívá a odborníci v posledních letech dokonce hovoří přímo o trendu gamifikace ve vzdělávání. Garantujeme vám, že s využitím našich tipů dokážete zaujmout i ty nejvíce otrávené žáky usínající v poslední lavici, a to dokonce i při procvičování kondicionálu.

2

10:15 - 11:15  Barevná čeština aneb ilustrace nejen jako zpestření výuky na 1. st. ZŠ 
Mgr. Veronika Matějková, Ph.D.

Jsou ilustrace jen barevným vyplněním prázdného místa v učebnici, nebo s nimi lze efektivně pracovat při výuce českého jazyka? Během semináře si ukážeme, jak co nejlépe využít didaktický potenciál ilustrací v učebnicích českého jazyka. A také, jak využít spontánního dětského zájmu o „pěkné obrázky“ nejen pro zábavu, ale především pro soustředěné učení. Na různých typech ilustrací z nové učebnice českého jazyka pro 2. ročník ZŠ si společně zkusíme, jak ilustrace využít jako pomůcku při hledání porozumění čtenému textu, při osvojování nového učiva i při procvičování a opakování.

3

11:15 - 12:15  Robotika rozvíjí potenciál žáků

Určitě chceme být i nadále znalostně technologickým centrem Evropy, ne její "montovnou". Pak je ale třeba začít rozvíjet logické a technické myšlení již u dětí ve školách. Jak? Zavedením robotiky do výuky. Ale výuka s roboty nerovná se programování! Výuka robotiky je dnes vlastně součástí polytechnického vzdělávání. Samozřejmě pomáhá žákům rozvíjet schopnosti digitální, ale především také další klíčové kompetence: kreativitu, kritické myšlení, komunikaci a kooperaci. Tedy dovednosti, které jsou a budou potřebné pro obstání ve světě 21. století a budoucími zaměstnavateli žáků velmi žádané. Přijďte se inspirovat, poradíme vám, jak s výukou s roboty začít a jak vám může pomoci financování z EU šablon.

4

12:15 - 13:15  Experimentuj s nadhledem s nápojovými plechovkami
PhDr. Jitka Soukupová

Během dílny si představíme komiksovou sbírku jednoduchých fyzikálních experimentů s nápojovými plechovkami. K jejich realizaci jsou potřeba pouze plechovky od nápojů a jednoduché a finančně nenáročné pomůcky. Každý z experimentů dokážete připravit a předvést v řádu minut, maximálně desítek minut. Ukážeme si různé možnosti, jak dále pracovat s již připraveným experimentem a s pracovními listy, které experiment nebo skupinu experimentů doplňují. A samozřejmě si i společně některé pokusy s plechovkami v rámci dílny vyrobíme. Takže neváhejte a přijďte s námi „Experimentovat s nadhledem!“

5

13:15 - 14:15  Skupinová výuka a polytechnika na 1. st. ZŠ

Dnešní doba klade stále větší důraz na skupinovou výuku. Rozvíjí aktivitu a kreativitu žáků. Učí spolupráci a komunikaci, podporuje tvorbu správných pracovních návyků. Individualizace pak pomáhá zažít úspěch každému na jeho úrovni. Napomáhá rozvoji potenciálu každého dítěte, jak dětí nadaných, tak žáků se specifickými poruchami učení či jiným znevýhodněním. Jak ale dosáhnout optimálního poměru mezi frontální a skupinovou výukou a současně také dostatečné míry individualizace a diferenciace ve třídě se 30 žáky? Mohou nám významně pomáhat moderní technologie. Ukážeme Vám to na konkrétních příkladech z českých škol.

6

14:15 - 15:15  Interaktivní výuka němčiny
Mgr. Jana Tvrzníková

Interaktivní vyučování znamená především, že se do vyučovacího procesu aktivně zapojí jak učitelé, tak i žáci. Dnes máme pro vytvoření podmínek k interaktivní výuce vedle klasických metod také metody inovativní/moderní. Téměř každá učebna je vybavena interaktivní tabulí a většina učebnic dnes nabízí interaktivní podporu, která se dá ve vyučování bezproblémově využít.
Organizace hodin je ale i nadále zcela v rukou vyučujícího, který může využít e-learning, interaktivní hry, online gramatická cvičení nebo vlastní výukové materiály. Na semináři získáte krátký přehled možností interaktivních metod, jež mohou být užitečné vyučujícím na českých základních školách. Součástí bude i prezentace tištěných materiálů, linků a webových stránek, které jsou vhodné k okamžitému využití v hodinách němčiny. 

7

15:15 - 16:15  Realita není plochá, aneb jak zapojit VR a AR do výuky

Není žádný důvod zůstávat u standardní 2D projekce. Technologie 3D, VR a AR zobrazení již nemusí být doménou nejbohatších světových firem. Virtuální a rozšířená realita umožňuje, aby se žáci s daným tématem více sblížili a lépe pochopili věci, které jsou hůře představitelné. Účastníci workshopu se dozví, jaké jsou možnosti VR a AR pro školní prostředí. Podívejte se do blízké budoucnosti přes VR brýle!

8

16:15 - 17:15  Učebnice dějepisu pro 21. století
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D., PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D.

Připravujeme novou učebnici pro 9. ročník ZŠ věnovanou výuce soudobých dějin od konce první světové války po naši současnost. Rádi bychom vám představili nejen koncept, ale i dílčí výstupy tohoto projektu. Učebnice je více než jenom učební pomůcka, je to indikátor naší historické kultury, ilustruje náš způsob vztahování se k minulosti. Naše učebnice je pokusem tuto minulost vykládat jako otevřený problém, nikoli uzavřenou, k naučení připravenou odpověď. Současné učebnice dějepisu čelí kritice jak ze strany učitelů, tak didaktiků. Jedni i druzí jim vytýkají přetíženost faktografií, neúměrný rozsah, který nelze „odučit“, odtrženost od světa dětí. Jako bychom učebnice psali hlavně pro dospělé, nikoli pro děti. Naše učebnice se pokouší oslovit primárně žáky. Zatímco ve většině českých učebnic najdeme výkladové texty, čas od času „zpestřené“ nějakým ilustračním obrázkem, naše učebnice je založena na tzv. analyticko-syntetickém modelu, v němž polovinu obsahu tvoří prameny opatřené učebními úlohami. Učebnice vychází z konceptu badatelsky orientované výuky, každé téma je rámováno otázkou, na niž mají žáci najít odpověď pomocí studia souboru pramenů a výkladového textu, který tyto prameny kontextualizuje. Učebnice má představovat souhrn soudobého historického vědění, ovšem srozumitelnou a pochopitelnou formou.

9

17:15 - 18:15  Přeškolení učitelé? Jak přistupovat k rozvoji, aby školení k něčemu bylo. 

Na trhu je velké množství kurzů, učitelé se cítí přeškolení a pro ředitele není jednoduché vybrat si to správné DVPP pro svou školu. Čemu byste při výběru školení měli věnovat pozornost? Nekupujte zajíce v pytli! Přijďte se podívat na ochutnávku, jak může vypadat školení čtenářské či matematické gramotnosti, které pak využijete v každodenní výuce. 

ŘEDITELNA

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Úspěch žáka jako cíl školy
Mgr. Pavel Škramlík, ředitel Sportovní soukromá základní škola, Litvínov

Jak se rodí kmenový vůdce
Lidé tvoří kmeny (společenské jednotky, které jsou větší než skupina a menší než společnost) a ty jsou základním stavebním prvkem rozsáhlejšího lidského úsilí. Právě tzv. kmeny rozhodují o tom, zda se bude šéfovi dařit, nebo zda ho brzy vystřídá někdo jiný. A kmenoví vůdci se soustředí na posilování kmene, na rozvíjení kmenové kultury, a pokud se jim to daří, je kmen zpravidla úspěšný. Kmenové vůdcovství může být cesta, která umožňuje lépe porozumět sobě samému a lidem ve svém okolí a díky tomu získat představu, jaké jednání a kroky ovlivňují dění na pracovišti. 

2

10:15 - 11:15 Moderní nástroje pro inovativní učitele
Miroslav Dvořák, Microsoft

Mobilita, cloud a digitální transformace školství jsou ve společnosti Microsoft na prvním místě.
Dlouhodobou podporu školám a vzdělávacím institucím poskytuje ve společnosti Microsoft český a
slovenský EDU tým, jehož misí je umožnit každému dítěti a každé škole dokázat více.

3

11:15 - 12:15 Škola, jaká by měla být?
Marie Gottfriedová, ředitelka ZŠ Trmice

Žijeme ve světě, který se rychle mění. Přicházejí nové impulsy, které nás nutí posouvat se dál, přemýšlet jinak, vykročit ze zajetých stereotypů.
Umí na tyto proměny společnosti a světa reagovat škola? Dokáže škola rozpoznat, v čem právě dnes spočívá její smysl? Umí škola pracovat se svými žáky tak, aby jim pomohla nalézt jejich místo v životě? Dokáže škola vybavit své žáky důležitými životními dovednostmi, aby si věděli rady a nebyli ztraceni? Těmto otázkám a snahou hledat na ně odpověď bude věnován příspěvek Marie Gottfriedové s názvem: Škola dnes – jaká by měla být? 

4

12:15 - 13:15 Praxe ředitele finské ZŠ

Kalle Tuomas Komulainen, Finland

5

13:15 - 14:15 Ředitel naživo

Vítek Beran, Karel Derfl

6

14:15 - 15:15 Asociace ředitelů ZŠ 

Hana Stýblová

7

15:15 - 16:15 Ředitelkou ZŠ a MŠ na vesnici

Radana Šimčíková

8

16:15 - 17:15 Waldorfské lyceum Praha

Ivan Smolka

9

17:15 - 18:15 Praxe ředitele finské ZŠ
Kalle Tuomas Komulainem

Finsko jako vzor a inspirace? Co lze převzít do našeho systému a co není přenositelné?

Trendy & IT 

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
Podporováno firmou PROFIMEDIA

1

9:15 - 10:15 Zážitkové aktivity pro učitele
MgA. Petra Drahanská, Ph.D., Prázdninová škola Lipnice

Účastníkům programu budou představeny univerzálními principy zážitkové pedagogiky (od výběru a uvádění her až po vedení reflexe a práci se skupinou), které pak mohou uplatnit ve své praxi. Možnosti využití této metody jsou téměř neomezené. Lze ji uplatňovat při výuce na školách, při rozvoji pracovních týmů a zaměstnanců, při přípravě nejrůznějších rozvojových kurzů, táborů a daších akcí pro děti i dospělé. Tento způsob práce je nabídkou dalšího seberozvoje a vzdělávání pro všechny pedagogy, lektory, trenéry a vedoucí, kterým záleží na smysluplnosti a reálném dopadu jejich práce. Metoda pomáhá přenášet maximum aktivity na studenty, žáky a účastníky kurzů, kteří se tak učí prostřednictvím vlastních zážitků. 

2

10:15 - 11:15  Zážitkové aktivity pro učitele
Tomáš Doležal, Prázdninová škola Lipnice

Základním kamenem úspěšné školy je dobře fungující pedagogický sbor. Pakliže vazby mezi pedagogy nefungují, je v kolektivu skrytý problém nebo panuje atmosféra demotivace, jsou možnosti spolupráce mizivé a těžko lze pak naplňovat poslání a vize školy. V krátkém workshopu si prakticky vyzkoušíte, jak nefunkčnost v kolektivu zviditelnit a učinit tak první krok k její nápravě. Společně pojmenujeme hlavní pilíře, které podepírají efektivně fungující skupinu. Díky krátkým týmovým úkolům zažijete jak kreativně postupovat na posílení spolupráce a zlepšování vztahů. Získáte k vytváření spolupracující sborovny a tím i úspěšné školy. 

3

11:15 - 12:15 ŠKOLNÍ ROBOT pro výuku na základních školách 
Ladislav Kvapil, Školní robot

Vzdělávání žáků pro život v 1.polovině 21.století., Naše civilizace se nachází na počátku tzv. 4. generace průmyslové revoluce. Vzdělání musí reagovat na budoucí praxi, která se bude ubírat směrem k automatizaci a robotizaci. Průnik robotizace do všech oblastí je zřejmý a nevyhnutelný.  ŠKOLNÍ ROBOT
DOBOT je interaktivní výukový robot navržený tak, aby stimuloval tvořivost a podporoval maximální zaujetí žáků při výuce.
DOBOT rozvíjí technické dovednosti, představivost a logiku.
DOBOT nabízí tvorbu a procvičení úloh z oblasti automatizace a připravuje žáky na budoucí požadavky "Průmyslu 4.0". 

4

12:15 - 13:15 Výuka na interaktivním dotykovém panelu
Tomáš Pravda, Pavel Borovička, Středisko moderního vzdělávání

Interaktivní dotykové panely, jejích možnosti a uplatnění. Výhody a nevýhody v porovnání s interaktivními tabulemi. Na semináři se zaměříme na ukázky kombinace frontální výuky a individuální práce žáků s využitím software ClassFlow a ukážeme si, jak používat dotykový panel i bez připojeného počítače. S tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze zapojit žáky do výuky či jak využít metodu formativního testování. 

5

13:15 - 14:15 SAMlabs – nejjednodušší, vizuální programování pro nejmladší žáky (či nejstarší učitele).
Miroslav Staněk, Pavel Borovička, Středisko moderního vzdělávání

Seminář, ve kterém představíme nové možnosti výuky informatiky realizovatelné již od prvního stupně ZŠ. Prvostupňová informatika se nemusí omezovat pouze na posouvání včely! Přijďte a sami si vyzkoušejte, kterak byste s dětmi snadno sestavili hrací pohlednici reagující na rozevření, automatické stmívání v inteligentní domácnosti či bezpečnostní detektor pohybu.

6

14:15 - 15:15 Fyzika. Co vše se dá změřit s vozíčkem SmartCart?
Miroslav Staněk, Středisko moderního vzdělávání

Jedna pomůcka – (nejméně!) osm různých fyzikálních témat. Účastníci dílny si sami vyzkoušejí, jak by se dnes učili přírodovědným konceptům. Průvodcem v poznávacím procesu jim vedle učitele bude také tablet či jejich vlastní mobilní telefon. Všechny fyzikální zákonitosti, se kterými bude v hodině pracováno, si budou moci v reálných pokusech „osahat“ pomocí ICT a měřicích senzorů. Ukázky žákovských experimentů: Rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb (Co je rychlejší?), Hybnost a impuls síly (K čemu deformační zóna?), Deformace a napětí (Hookeův zákon), Mechanický oscilátor (Sinus je když…), Intenzita světla (Nekazíte si oči?), Newtonovy pohybové zákony a jiné.

7

15:15 - 16:15 Digitální kompetence učitele
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., Učitel naživo

Na workshopu se účastníci formou skupinové práce a metodami kritického myšlení seznámí s rámcem digitálních kompetencí DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. DigCompEdu je nový rámec digitálních kompetencí učitele, s jehož využitím počítá MŠMT ve vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků. 

8

16:15 - 17:15 Digitální kompetence učitele  

Miloslav Khas, učitel IT, ZŠ Staňkov

9

17:15 - 18:15 tbd

Z+M Group

Jak se registrovat na hodinu v PREF třídě?

Registrace na jednotlivé hodiny bude možná pouze pomocí festivalové aplikace Myia PREF.
Instrukce k instalaci a stažení Vám budou zaslány v říjnu.

1

Instalace

Nainstalujete festivalovou aplikace do Vašeho telefonu. Stažení pro telefony s Androidem a ioS.

2

Přihlášení

Po instalaci aplikace se přihlasíte pomocí kódu, který Vám bude zaslán společně s instrukcemi a vstupenkou.

3

Registrace hodiny

V aplikaci si zobrazíte program, kde pro regsitraci označíte Vámi preferované hodiny. Registrace Vám bude potvrzena. V aplikaci naleznete Váš osobní rozvrh, který lze dále spravovat a upravovat.