free simple web templates

The Prague Education Festival

Sobota 16 / 11 / 2019

Změny v programu vyhrazeny!


PREF třídy program


Registrace na workshopy v PREF třídách pomocí mobilní festivalové aplikace.

Petr Koliha
ČT Déčko

Jan Čižinský
starosta Praha 7

Andrea Studihradová
Česká spořitelna

Česká spořitelna pódium

Účast možná bez předchozího přihlášení.

1

9.00 - 9.50 Rodič jako partner školy
Monika Juchová, Tereza Čápová, Miluše Janotová,Tomáš Feřtek

Rodiče vítáni, Začít spolu , Táta Parťák, Monika Juchová -Open Gate

2

10:00 - 10:50 Veřejnoprávní média ve výchově a vzdělávání
Petr Koliha, Monika Mrázová, Vlastimil Volák, Česká televize

-          Seznámení se vzdělávacím konceptem ČT :D
-          Očekávání veřejnosti x úloha veřejnoprávního média v procesu vzdělávání
-          Příklad dobré praxe – projekt bezpečnosti na ČT :D
-          Host : Hands-on vzdělávání a moderní technologie

4

12:00 - 13:00 Škola lesní moudrosti
Jan Čižinský, Skaut, Pionýr, YMCA, Ondřej Boháč, Magdalena Benešová

Vzdělávání je celoživotní proces. Zahájíme ho v útlém dětském věku a pak i po tom, co dokončíme několik stupňů školského systému, máme možnost se vzdělávat dál. Sám pokládám za štěstí, že jsem se do procesu vzdělávání mohl zapojit hned ve dvou rolích – jako student, i jako pedagog. Jako student jsem nejprve vědomosti intenzivně vstřebával, jako pedagog jsem jimi zase mohl obohacovat další generaci žáků a studentů. Tím ale moje pedagogické působení rozhodně není u konce. Jako skautský vedoucí jsem totiž také předával vědomosti, zkušenosti a především hodnotové principy dětem a mladým lidem. A nemusel jsem v tu chvíli zrovna být učitelem. Sám pokládám za mimořádně důležité, pokud rodiče navedou své děti takovým směrem, aby svůj volný čas využívaly plnohodnotně. Mohou se pak totiž vzdělávat i neformálně, rozšířit si obzory i mimo hranice školních lavic. A může je to obohatit pro jejich budoucí profesi. Všichni bychom si měli položit otázku: "Proč všichni poctiví zaměstnavatelé stojí o skauty?" V naší městské části působí Přírodní škola. Škola, který skautské principy spolupráce v menších skupinách praktikuje i ve vzdělávání. A mají skvělé výsledky. Je to inspirace nejen pro školy, ale pro nás všechny.

5

13:00 - 13:50 Jak se pozná dobrá MŠ?
Martin Chvál, Zora Syslová, Jana Majerčíková, Sandra Bejdáková

Co je klíčovou kvalitou mateřské školy a jak ji sledovat? Má se MŠ více zaměřovat na přípravu na školu nebo umožnit dětem prožít šťastné dětství? V úvodním referátu bude kvalita předškolního vzdělávání prezentovaná pohledem OECD a doplněná o doporučení a stanoviska české školské politiky. Součástí referátu bude představení diagnostického nástroje, který jako první v ČR slouží nejen k vyhodnocení výsledků předškolního vzdělávání, ale také jako prostředek komunikace mezi MŠ a rodinou. Další referát za zaměří na pohled a očekáváním rodičů. Poslední referát nabídne pohled z praxe MŠ na dříve uvedená témata. 
V panelové diskusi budou nabídnuty různé úhly pohledu na kvalitu v mateřských školách od různých aktérů vzdělávací politiky (např. ČŠI).

6

14:00 - 14:50 Co by jiná škola mohla dětem dát? 
Jana Nováčková a Michaela Řeřichová, moderuje Tomáš Feřtek

Ve vzdělávání existují dva odlišné přístupy (paradigmata). Jedním je vnějšně řízené učení (současná škola). Vychází z přesvědčení, že dospělí vědí lépe, co je pro děti dobré, a dovedou je k tomu, ať se to dětem líbí nebo ne. Druhým je sebeřízené vzdělávání vycházející z vnitřku dítěte, kdy se učí to, k čemu právě dozrálo, co ho posouvá dál způsobem, který mu nejvíc vyhovuje. Třeba ve svobodných školách, kde se současně učí skutečně respektujícímu, na konsenzu založenému soužití s ostatními. Co přináší kromě vědomostí první a co druhý přístup?

7

15:00 - 15:50 Desatero o vzdělávání
Silvie Pýchová, Bořivoj Brdička, Jiří Kulich, Daniel Pražák, Jana Udatná, SKAV

Představíme principy ve vzdělávání, které podporují učení a k nimž se hlásí tři desítky organizací a samy je uplatňují v praxi. Nabídneme různé kontexty, v nichž tyty principy uplatňovány ve školách od využívání technologií po učení se v přírodě (své zkušenosti budou sdílet odborníci z řad zakladatelů škol, studentského hnutí, z oblasti digitálních technologií i environmentálního vzdělávání).

Hyde Park pódium

Podporováno The Kellner Family Foundation
Účast možná bez předchozího přihlášení.

3

11:30 - 12:20 Veřejnoprávní média ve výchově a vzdělávání
Petr Koliha, Monika Mrázová, Vlastimil Volák, Česká televize

- Seznámení se vzdělávacím konceptem ČT :D
- Očekávání veřejnosti x úloha veřejnoprávního média v procesu vzdělávání
- Příklad dobré praxe – projekt bezpečnosti na ČT :D
- Host : Hands-on vzdělávání a moderní technologie

5

13:30 - 14:20 Škola lesní moudrosti
Jan Čižinský, Skaut, Pionýr, YMCA, Ondřej Boháč, Magdalena Benešová

Vzdělávání je celoživotní proces. Zahájíme ho v útlém dětském věku a pak i po tom, co dokončíme několik stupňů školského systému, máme možnost se vzdělávat dál. Sám pokládám za štěstí, že jsem se do procesu vzdělávání mohl zapojit hned ve dvou rolích – jako student, i jako pedagog. Jako student jsem nejprve vědomosti intenzivně vstřebával, jako pedagog jsem jimi zase mohl obohacovat další generaci žáků a studentů. Tím ale moje pedagogické působení rozhodně není u konce. Jako skautský vedoucí jsem totiž také předával vědomosti, zkušenosti a především hodnotové principy dětem a mladým lidem. A nemusel jsem v tu chvíli zrovna být učitelem. Sám pokládám za mimořádně důležité, pokud rodiče navedou své děti takovým směrem, aby svůj volný čas využívaly plnohodnotně. Mohou se pak totiž vzdělávat i neformálně, rozšířit si obzory i mimo hranice školních lavic. A může je to obohatit pro jejich budoucí profesi. Všichni bychom si měli položit otázku: "Proč všichni poctiví zaměstnavatelé stojí o skauty?" V naší městské části působí Přírodní škola. Škola, který skautské principy spolupráce v menších skupinách praktikuje i ve vzdělávání. A mají skvělé výsledky. Je to inspirace nejen pro školy, ale pro nás všechny.

6

14:30 - 15:20 Jak se pozná dobrá MŠ?
Martin Chvál, Zora Syslová, Jana Majerčíková, Sandra Bejdáková, Irena Borkovcová

Co je klíčovou kvalitou mateřské školy a jak ji sledovat? Má se MŠ více zaměřovat na přípravu na školu nebo umožnit dětem prožít šťastné dětství? V úvodním referátu bude kvalita předškolního vzdělávání prezentovaná pohledem OECD a doplněná o doporučení a stanoviska české školské politiky. Součástí referátu bude představení diagnostického nástroje, který jako první v ČR slouží nejen k vyhodnocení výsledků předškolního vzdělávání, ale také jako prostředek komunikace mezi MŠ a rodinou. Další referát za zaměří na pohled a očekáváním rodičů.Poslední referát nabídne pohled z praxe MŠ na dříve uvedená témata. V panelové diskusi budou nabídnuty různé úhly pohledu na kvalitu v mateřských školách od různých aktérů vzdělávací politiky (např. ČŠI).

7

15:30 - 16:20 Co by jiná škola mohla dětem dát?  

Ve vzdělávání existují dva odlišné přístupy (paradigmata). Jedním je vnějšně řízené učení (současná škola). Vychází z přesvědčení, že dospělí vědí lépe, co je pro děti dobré, a dovedou je k tomu, ať se to dětem líbí nebo ne. Druhým je sebeřízené vzdělávání vycházející z vnitřku dítěte, kdy se učí to, k čemu právě dozrálo, co ho posouvá dál způsobem, který mu nejvíc vyhovuje. Třeba ve svobodných školách, kde se současně učí skutečně respektujícímu, na konsenzu založenému soužití s ostatními. Co přináší kromě vědomostí první a co druhý přístup?

ŘEDITELNA

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Waldorfské školství - ověřená alternativa s uceleným konceptem  
Ondřej Ševčík

V roce 2019 uplynulo 100 let od založení první waldorfské školy v německém Stuttgartu. Dnes funguje na světě již více než 1000 škol tohoto typu, řada z nich působí od 90. let i v České republice. O co na waldorfských školách usilujeme, jaké jsou naše výsledky a proč existuje ve společnosti o této alternativě tolik předsudků? Nejen na tyto otázky narazíme v rámci dnešního příspěvku.

2

10:15 - 11:15 Badatelsky orientovaná výuka
Andrea Tláskalová

Dílna je určena všem, kteří se chtějí seznámit s metodou badatelsky orientované výuky (BOV). Cílem dílny je seznámit se s principy metody BOV, vyzkoušet si prakticky jednotlivé kroky BOV a ukázat cestu, jak lze realizovat BOV tak, aby to bylo smysluplné. Budeme pracovat s výukovou lekcí postavenou na metodě BOV, vyzkoušíme si nácvik některých kroků BOV (kladení otázek, stanovení hypotézy).

3

11:15 - 12:15 Slovníky Lingea
Lucie Sušánková

Společnost Lingea představí dva moderní on-line portály pro cizí jazyky a češtinu. Webová stránka slovniky.lingea.cz obsahuje aktuálně 34 obousměrných překladových slovníků s mnoha výukovými funkcemi a unikátním jazykovým obsahem. Portál nechybujte.cz doporučený i MŠMT obsahuje současný výkladový slovník češtiny, slovník synonym, pravidla pravopisu a mnoho dalšího. Je lokalizován do 8 jazyků. Jak využívat jejich potenciál, který je dostupný zdarma, Vám ukáže Lucie Sušánková a Marek Švanda.

4

12:15 - 13:15 Nebojte se k tomu pustit děti!

Má škola vzdělávat nebo vychovávat? A pokud ano, tak k čemu? Je klasický model školy už "out" vzhledem k nové době? Má výchova mladým lidem "zametat cestičky" nebo jim dávat výzvy? A co na to ti, kterým naši energii a srdce věnujeme? Třicet let práce s dětmi byla pro mne především prací na sobě, objevováním, experimentováním, ale především skutečným životem jako z dobrodružných románů.

5

13:15 - 14:15 Malá digitální univerzita
Šárka Landkammerová & Jana Baudyšová

Představení aktivit, které vedou k poznávání digitálního světa prožitkem a bez elektroniky (screenless). Názorné a jednoduché vysvětlení přenosu dat, souřadnice a orientace na síti, příkazy a krokování, tvoření programu, představení jednoduchých robotů vhodných pro danou věkovou skupinu. Možnost interaktivního workshopu.

6

14:15 - 15:15 Hodnocení práce učitele žáky a další metody, které transformují školní kulturu.

Změna ve školství je ze své podstaty obtížná. Jak říká Dylan Wiliam, pokud chcete změnit své postupy ve třídě, je to jako když se pokoušíte opravovat letadlo za letu. V naší přednášce, ve které mě podpoří ředitel školy František Rada, se dozvíte několik vyzkoušených technik, které pomáhají naše letadlo - ZŠ Strossmayerovo náměstí - nastavit na správný kurz. 

7

15:15 - 16:15 Jak se učí děti na základní ScioŠkole v Praze 13
Monika Kohoutková, Scio

Zažijte učení, které vás vtáhne do děje! Zapomenete na zvonění, a až ho uslyšíte, nebude se vám chtít skončit. A výsledek? Ještě dlouho si budete pamatovat, co jste slyšeli, viděli, zažili...

8

16:15 - 17:15 Atentát 42 & Československo 1938-89
Jan Bičovský, Ph.D. 

V rámci prezentace se dozvíte, kam chce „kamenná“ a tradiční Filozofická fakulta nyní směřovat, jak se hodlá zapojit v rámci nových strategií vzdělávání MŠMT 2030+, kde vidí nové možnosti propojení s praxí na SŠ prostřednictvím nově akreditovaných a inovativních didaktických oborů na FF UK i herních aplikací. Zároveň ale chceme ukázat, jak potřebná je systematická spolupráce VŠ a nižších stupňů vzdělávání a jak nově vnímáme svoji tzv. třetí roli. Kampushybernska.cz https://charlesgames.net/

Inovace

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Volný program

2

10:15 - 11:15 Dismanův rozhlasový dětský soubor 
Jana Franková

V čem je Dismanův rozhlasový dětský soubor specifický, jakým způsobem pracujeme a na co při přípravě a výchově dětí klademe
důraz. Nejprve krátce nahlédneme do souborové tvorby divadelní i reportážní a poté si společně vyzkoušíme základy práce reportéra
tak, jak se je učí děti z DRDS.

3

11:15 - 12:15 Vyzkoušejte si „tabule“, na kterých se učí Vaše děti

Klasické školní tabule jsou v dnešní době rozšířeny o interaktivní dataprojektory nebo dotykové LCD panely. Přijďte si s dětmi vyzkoušet nejnovější technologie, které jsou jim k dispozici a zjistíte, jak se proměnily během let možnosti výuky. V rámci workshopu si porovnáme práci s dotykovým LCD panelem a interaktivním dataprojektorem ovládaným dotykem prstu, který je instalován na klasické školní tabuli. Vše si prakticky vyzkoušíte, není, čeho se bát, ovládání je zcela jednoduché a intuitivní.

4

12:15 - 13:15 Jak naučit děti učit se. Podpora sociálně znevýhodněných dětí
Michaela Kučerová, Člověk v tísni

V rámci workshopu se budeme věnovat problematickým situacím, se kterými se děti ohrožené sociálním vyloučením ve škole nejčastěji potýkají. Pokusíme se zjistit, co je příčinou jejich školního neúspěchu a představíme si metody práce, které využíváme v rámci jejich doučování. Budeme společně pracovat s kazuistikami a hledat konkrétní způsoby podpory. Workshop povedou zkušení pracovníci programu Podpory vzdělávání.

5

13:15 - 14:15 O principech Hejného matematiky
Ladislav Kvasz, H-MAT

Hejného metoda je přístupem k vyučování matematice, který lze přirovnat k ledovci - jeho část je viditelná ale podstatně větší část je našemu pohledu skrytá. To, co z ní na hodinách matematiky vidíme proto často není úplně srozumitelné, a to především rodičům a širší veřejnosti, kteří byli matematice vyučováni úplně jiným způsobem. Na přednášce se proto pokusím popsat tu neviditelnou (tedy kognitivní a psychologickou) stránku Hejného metody, která doufám, umožní porozumět tomu, proč je tato metoda budována tak jak je a proč je to z hlediska didaktického v pořádku.

6

14:15 - 15:15 O principech Hejného matematiky 

Hejného metoda je přístupem k vyučování matematice, který lze přirovnat k ledovci - jeho část je viditelná ale podstatně větší část je našemu pohledu skrytá. To, co z ní na hodinách matematiky vidíme proto často není úplně srozumitelné, a to především rodičům a širší veřejnosti, kteří byli matematice vyučováni úplně jiným způsobem. Na přednášce se proto pokusím popsat tu neviditelnou (tedy kognitivní a psychologickou) stránku Hejného metody, která doufám, umožní porozumět tomu, proč je tato metoda budována tak jak je a proč je to z hlediska didaktického v pořádku.

7

15:15 - 16:15 Identifikace prioritních témat ve vzdělávání
Michal Pazour, Technologické centrum Akademie věd ČR

8

16:15 - 17:15 Studium v zahraničí jako výzva
Tomáš Jízdný, Filip Skřiček, Lukáš Heřmánek

Dozvíte se, proč je studium v zahraničí výzvou, kterou stojí za to překonat! Kam posune mladou generaci a jak se mohou v zahraničí vzdělávat sami učitelé. Zjistíte, z čeho mají čeští studenti nejčastěji strach a jak jim společně můžeme pomoci k překonání hranic. S tím vším má dlouholeté zkušenosti Tomáš, který dostal do zahraničí už stovky studentů. Budete mít možnost zažít přípravy na přijímací zkoušky i život v cizí zemi prostřednictvím Filipa, který se rozhodl vystudovat vysokou školu ve Skotsku. Lukáš zase představí možnosti pro vzdělávání pedagogů v zahraničí. Přinese zkušenosti, které můžete zažít při stínování učitelů v Anglii. Jak to probíhá, co vám to dá a jak vám zahraniční zkušenost pomůže?

Podpora

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

09:15 - 10:15  Accelium EDU - hry a gamifikace ve vzdělávání
Kateřina Lichtenberková

Workshop je zaměřený na izraelský výukový program Accelium EDU, který je založený na digitálních strategických a logických hrách a pomáhá rozvíjet podnikavost, matematickou a čtenářskou gramotnost a další (klíčové) kompetence. Žáci si během jednotlivých kurzů programu rozvíjí dovednosti na úrovni myšlení a osvojují si praktické koncepty a strategie využitelné při učení, ve volném čase i v budoucím pracovním životě. Do hry jsou vtahováni i rodiče, neboť děti mohou využívat hry nejen ve škole, ale i doma, a pokračovat v dalším rozvoji. Workshop bude realizován z větší části jako ukázková výuková lekce programu podle metodiky Hraj si – Uč se - Aplikuj. Účastníci tak budou mít možnost prakticky si vyzkoušet některou z her, seznámí se s jedním myšlenkovým konceptem a budou společně s lektorkou hledat jeho možné aplikace do reálného života. 

2

10:15 - 11:15 Gamifikace výuky
Miroslav Dvořák, Microsoft

Od pradávna se ví, že člověk může vyvíjet a rozvíjet své schopnosti a možnosti prostřednictvím hry. Hra nás „aktivuje“ a vede k soustředěné motivaci. Gamifikace pomocí Minecraft: Education Edition v sobě pojí zábavu, kreativitu, spolupráci a obsahuje podporu výuky téměř všech předmětů. Společně si ukážeme, jak se lze přímo v Minecraftu učit programování, fyziku, matematiku, chemii, historii či angličtinu.

3

11:15 - 12:15 Děti, rodiče a bezpečnost na internetu aneb Co děláme špatně

Řada rodičů se doslova plácá v tom, zda a jak regulovat přístup svých dětí k různému obsahu na internetu. Na jednu stranu chápou, že internet je pro jejich ratolesti nenahraditelný zdroj informací, a především téměř nenahraditelný komunikační prostředek. Na druhou stranu si uvědomují, že tam na ně čeká mnoho různých nebezpečí, z nichž mnohá nejsou schopni jednoduše rozpoznat ani oni, dospělí? A tak se často pohybují mezi extrémy (zákaz internetu, úplná volnost), anebo se snaží své děti více či méně kontrolovat, regulovat a ochránit je před těmi největšími průšvihy. Mají vůbec šanci v tomto boji obstát? Porozumět tomu světu, kterému pořádně nerozumějí, ani když se snaží. Jaké největší chyby při tom dělají? A jak by se jich měli vyvarovat? Na to vše a na další otázky, které položíte sami, Vám odpoví známý Youtuber Lukefry.

4

12:15 - 13:15 #DATAMAZE: Data detox
Michal Kučerák, Centrum současného umění DOX

Interaktivní přednáška na téma soukromí na internetu, sledovací nástroje (trackers), alternativní aplikace. Překvapila Vás někdy reklama na Google tím, že propagovala věc, kterou Vám má zítra doručit kurýr? Zamysleli jste se někdy nad tím, jak Youtube doporučuje další a další videa? Přednáška o anonymitě na internetu a o tom, jak může "to, co děláme dnes" ovlivnit naše budoucí rozhodování.

5

6

14:15 - 15:15 Individuální formy podpory pedagogů: koučing
Jiří Luka , NIDV

Proč NIDV podporuje koučování do škol? Co je a co není koučink? Jak jej lze zapojit do škol? Jak může pomoci v dnešní hektické době učitelům a jak vedoucím pracovníkům? Jaká je síla dobře položených otázek? Jaké konkrétní metody koučinku se dají využít v praxi? A co naši žáci? Můžeme využít koučovacího přístupu při práci s nimi, při vedení výuky? Co je to SOLE (Self Organized Learning Environment)? V duchu koučinku se budeme ptát, hledat odpovědi, stanovovat si cíle, zkoušet si přímo konkrétní metody koučovacího procesu, vytvoříme si kolo rovnováhy a vyzkoušíme koučování projektů.

Příklady dobré praxe

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Hejného matematika
Dagmar Môťovská, Hejny.sk, Slovensko

Ako sa dá učiť topológia inak? Načo môže byť dobrý matematický jazyk? Môže nám pomôcť vyriešiť problém z reálneho sveta? Čo sa zmení ak zapojíme aj programovanie ako metódu hľadania riešení? Na tieto otázky budeme spolu hľadať odpovede na workshope vedenom Hejného metódou. Téma je vhodná pre stredoškolákov, prípadne pre 2.stupeň základnej školy.

2

10:15 - 11:15  Metoda filozofie pro děti - jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci
Veronika Endrštová, Člověk v tísni

Během interaktivního workshopu budou účastníkům představeny základní principy metodického přístupu Filozofie pro děti, který se zaměřuje na to, jak začlenit do výuky fyzické aktivity, pomocí nichž zapojíme co největší počet dětí a které přimějí každé dítě, aby se vyjádřilo. Jak vytvořit otázky, které vzbudí co největší zvědavost, názorové pnutí a stanou se zásadní výzvou pro diskutující? Jak ustoupit z vedení diskuze tak, aby děti mohly rozvinout svou samostatnost při tvorbě názorů? Představení proběhne prostřednictvím metod, které lze následně využít přímo ve výuce. Účastníci se dozvědí, jak je možné využívat Filozofii pro děti v různých předmětech nebo v samostatných hodinách, a porozumí tomu, proč je tato metoda účinná při rozvoji nadaných dětí i při podpoře dětí, které samy sebe nevidí jako úspěšné ve škole.

3

11:15 - 12:15  Pozor, úča de! 
Lenka Rozsívalová, učitelka I. st., ZŠ Petřiny-Sever, Praha 6

Autorka si myslí, že člověk je smečkové zvíře. Aby bylo ale člověku dobře v tlupě a s tlupou, potřebuje umět komunikovat, obhájit si svůj názor nebo přijmout ten cizí. Naučit se pracovat se svým žalem, vztekem, umět se postarat o druhé, přijmout něco „jiného“, rozdělit se, přečkat nesnáze nebo umět požádat o pomoc. A jsou další dovednosti, na které v dnešní době jako by nebyl čas, prostor. Ve škole se však často poprvé potkáváme s druhými bez pomoci rodičů a tyto dovednosti náhle potřebujeme. Autorka učí své žáky jít svému štěstí naproti napříč matematikou, přírodovědou nebo čtením. Na kole, v galerii nebo v potoce. Někteří rodiče to vítají, jiní to považují za ztrátu času. Prezentace přináší pohled do třídy a vybízí k otázkám a diskusi.

4

12:15 - 13:15  Jak se učí Spokojenost … aneb co mají společného znalosti/dovednosti, duševní zdraví, odolnost a sebeúcta?
Dominika Adamová, Vedoucí Poradenského centra Open Gate, školní poradce, terapeut/kouč, metodik prevence

Odpovědi na tyto otázky (a mnoho dalších) se dozvíte na prezentaci a povídání s Dominikou Adamovou, vedoucí Poradenského centra Open Gate, která vám tento na českých školách unikátní projekt sloužící studentům, pedagogům i rodičům/zákonným zástupcům ráda představí. Poradenské centrum Open Gate zastřešuje odborníky z oblasti školního poradenství, kteří v této škole působí. Jsou jimi školní psycholog, logoped, výchovní poradci, speciální pedagogové, školní poradce a terapeut/kouč, kariérní poradci, asistenti pedagogů, kolejní poradce / terapeut a metodik prevence. Dozvíte se o filozofii projektu, výzvách, které projekt překonal či překonává, kompetencích jednotlivých členů i aktivitách a akcích, které Poradenské centrum na škole pořádá. Doufáme, že vás tento model školního poradenství inspiruje k cestě podobným směrem. 

5

13:15 - 14:15 E-clinic: Duševní zdraví předškolních a školních dětí - metodiky Zipyho a Jablíkovi kamarádi

Duševní zdraví je akcentovanou oblastí současnosti. Metodiky Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi, které vám na workshopu představíme, jsou opakovaně ověřenými nástroji (v praxi i vědecky) pro práci s dětmi ve věku 5-9 let a jsou používány ve více než 30 zemích světa. Proškolený učitel či jiný odborný pracovník vede děti k rozšiřování jejich copingových (zvládacích) strategií - děti se učí popsat své emoce, komunikovat o nich, navázat a udržet přátelství, řešit konflikty, zvládat osobní i školní stresové situace. Provází je při tom bohatě ilustrované příběhy jejich vrstevníků. Výsledky evaluací ukazují u zapojených dětí významné zlepšení v oblasti sociálních dovedností, dovedností sebeovlivnění, ale i zlepšení třídního klima a akademických dovedností. Metodiky jsou tedy skvělým nástrojem v oblasti podpory duševního zdraví a primární prevence rizikového chování. Více informací a českou evaluační zprávu můžete nalézt na www.zipyhokamaradi.cz.

6

14:15 - 15:15  Čteme s nečtenáři
Jana Breníková, Pomáháme školá k úspěchu

Lekce představí možnost práce s textem Slzičkový čaj z knihy A. Lobela Pan Sova. Účastníci si v roli žáků vyzkouší, jak je možné o textu přemýšlet před čtením, v jeho průběhu i po čtení. Hlavní důraz je kladen na rozvoj čtenářské strategie předvídání, která čtenáři pomáhá porozumět textu a propojit ho s vlastní zkušeností. K rozvoji této dovednosti není potřeba, aby bylo dítě aktivním čtenářem, ale stačí, když je mu text zprostředkován, tj. předčítán.

7

15:15 - 16:15  Rodičovské schůzky trochu jinak
Martina Hezká, Helena Zítková, ZŠ Benešovo náměstí Pardubice

„Takto vedené konzultace byly pro nás hlubokým zážitkem. Slyšet mluvit naše dítě s takovým zaujetím o tom, co se děje ve škole a jak se učí, bylo velmi příjemné. Stejnou zkušenost bychom přáli každému dítěti i rodiči.” rodiče  Pokud se chcete o těchto příjemných školních konzultacích dozvědět více, jste vítáni.:-)

Technologie & učebnice

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
 Podporováno firmami AV Media & FRAUS

1

9:15 -10:15  Pravěk nás učí
Kamila Remišová Věšínová, Veronika Mikešová Puhačová, FRAUS

Toužíte po vlastní Věstonické venuši? Chcete zjistit, co by si dali k obědu první zemědělci v době kamenné? Obarvit si vlastnoručně oblečení jako lidé doby bronzové? Postavit si oppidum jako Keltové? Nebo se naučit, jak se podepsat v hieroglyfech? Znáte tajemství obřadu vážení srdce? Tak neváhejte a zúčastněte se hravého workshopu, který vám ukáže, že pravěk vůbec nebyl temné období naší minulosti a že jeho ozvuky jsou živé dodnes. Dokážete poznat, které to jsou? Workshop je veden archeoložkami s dlouholetou praxí s edukačními programy pro děti i dospělé. Představíme vám metody a inovativní přístup uplatněné v novém pracovním sešitu Dějepis s nadhledem pro 6. třídu, vydávaném Nakladatelstvím Fraus. Obě lektorky jsou jeho spoluautorkami.

2

10:15 - 11:15  Moderní škola aneb Jak se dnes učí naše děti
Jakub Poborský

Jak se učí dnešní děti? Zajímá vás, jak se změnilo školní prostředí, metody a nástroje od dob vaší školní docházky? Přijďte se podívat, jaká je současná realita i trendy. Žijeme ve 21. století a jsme obklopeni technologiemi, ať se nám to líbí, nebo nelíbí. Logicky se dostávají v čím dál
větší míře i do škol. Diskuse by neměla být o tom, zda mobily, tablety aj. ve výuce povolit, nebo ne, ale jak je smysluplně využít pro rozvoj a vzdělávání. Přijměme fakt, že technologie jsou nástrojem, jejichž správné využití podpoří motivaci, výsledky a dovednosti dětí. A nejsou to už
jen počítače a žákovská zařízení, nastupuje robotika či 3D, virtuální realita.

3

11:15 - 12:15  K přijímacím zkouškám s nadhledem 
Lenka Pastorová, odborná konzultantka, Fraus

Čekají vaše dítě přijímací zkoušky na střední školu? Rádi byste věděli, jaké máte možnosti a jak mu můžete pomoci? Lektorka, která vás provede tímto seminářem, je zkušenou vyučující matematiky a zároveň si přípravu na přijímací zkoušky vyzkoušela v loňském roce se svým dítětem. Budeme se věnovat komplexní přípravě ke zkouškám během celého školního roku. Upozorníme vás na jednotlivosti, které vám mohou pomoci toto období co nejlépe zvládnout.

4

12:15 - 13:15  Škola s nadhledem – aneb Jak zažít radost z úspěchu

Také přemýšlíte o tom, jak děti motivovat k přemýšlení a objevování? Online procvičování je pro děti atraktivní a zároveň jim umožňuje zažít okamžitou radost z úspěchu. Představíme projekt Škola s nadhledem – koncept chytrých hybridních učebnic a pracovních sešitů přímo propojených s portálem www.skolasnadhledem.cz, který u dětí rozvíjí touhu k přemýšlení a objevování, podporuje samostatnou práci i společné aktivity s rodiči. Ukážeme vám, jak lze jednoduše a smysluplně propojit jednotlivá školní témata spolu se zábavným interaktivním procvičováním a dalším online obsahem. Workshop bude zaměřený na procvičování pro žáky druhého stupně základní školy a žáky středních
škol.

5

13:15 - 14:15  Jak to tedy je?
Jitka Michnová, lektorka, Fraus, Učitel naživo

Využijte příležitosti setkat se se zkušenou učitelkou a lektorkou, která do škol zavádí tzv. Hejného metodu. Vyzkoušíte si malou ochutnávku z objevování matematiky a dostanete příležitost položit otázky, které si v souvislosti s metodou kladete. Nejstarší žáci lektorky vedení touto metodou letos maturovali. Jak se jim dařilo? Jak zvládli další stupně vzdělávání? Hlásí se na vysoké školy? Čím se tyto děti (ne)liší od jejích předchozích svěřenců? Na podobné otázky již lektorka zná odpovědi.

6

14:15 - 15:15  Moderní škola aneb Jak se dnes učí naše děti
Jakub Poborský

Jak se učí dnešní děti? Zajímá vás, jak se změnilo školní prostředí, metody a nástroje od dob vaší školní docházky? Přijďte se podívat, jaká je současná realita i trendy. Žijeme ve 21. století a jsme obklopeni technologiemi, ať se nám to líbí, nebo nelíbí. Logicky se dostávají v čím dál
větší míře i do škol. Diskuse by neměla být o tom, zda mobily, tablety aj. ve výuce povolit, nebo ne, ale jak je smysluplně využít pro rozvoj a vzdělávání. Přijměme fakt, že technologie jsou nástrojem, jejichž správné využití podpoří motivaci, výsledky a dovednosti dětí. A nejsou to už
jen počítače a žákovská zařízení, nastupuje robotika či 3D, virtuální realita.

7

15:15 - 16:15  Učebnice dějepisu pro 21. století
Jaroslav Pinkas, Jaroslav Najbert, Fraus

Připravujeme novou učebnici pro 9. ročník ZŠ věnovanou výuce soudobých dějin od konce první světové války po naši současnost. Rádi bychom vám představili nejen koncept, ale i dílčí výstupy tohoto projektu. Učebnice je více než jenom učební pomůcka, je to indikátor naší historické kultury, ilustruje náš způsob vztahování se k minulosti. Naše učebnice je pokusem tuto minulost vykládat jako otevřený problém, nikoli uzavřenou, k naučení připravenou odpověď. Současné učebnice dějepisu čelí kritice jak ze strany učitelů, tak didaktiků. Jedni i druzí jim vytýkají přetíženost faktografií, neúměrný rozsah, který nelze „odučit“, odtrženost od světa dětí. Jako bychom učebnice psali hlavně
pro dospělé, nikoli pro děti. Naše učebnice se pokouší oslovit primárně žáky. Zatímco ve většině českých učebnic najdeme výkladové texty, čas od času „zpestřené“ nějakým ilustračním obrázkem, naše učebnice je založena na tzv. analyticko-syntetickém modelu, v němž polovinu obsahu tvoří prameny opatřené učebními úlohami. Učebnice vychází z konceptu badatelsky orientované výuky, každé téma je rámováno otázkou, na niž mají žáci najít odpověď pomocí studia souboru pramenů a výkladového textu, který tyto prameny kontextualizuje. Učebnice má představovat souhrn soudobého historického vědění, ovšem srozumitelnou a pochopitelnou formou.

8

16:15 - 17:15  Škola s nadhledem – aneb Jak zažít radost z úspěchu

Také přemýšlíte o tom, jak děti motivovat k přemýšlení a objevování? Online procvičování je pro děti atraktivní a zároveň jim umožňuje zažít okamžitou radost z úspěchu. Představíme projekt Škola s nadhledem – koncept chytrých hybridních učebnic a pracovních sešitů přímo propojených s portálem www.skolasnadhledem.cz, který u dětí rozvíjí touhu k přemýšlení a objevování, podporuje samostatnou práci i společné aktivity s rodiči. Ukážeme vám, jak lze jednoduše a smysluplně propojit jednotlivá školní témata spolu se zábavným interaktivním procvičováním a dalším online obsahem. Workshop bude zaměřený na procvičování pro žáky druhého stupně základní školy a žáky středních
škol.

Novinky

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Asociace domácího vzdělávání 
Vladislav Soukup

Po kratší úvodní prezentaci na téma domácího vzdělávání proběhne neformální beseda zájemců s prezidentem Asociace pro domácí vzdělávání
Vladislavem Soukupem a s Juditou Kapicovou, která má dlouholeté zkušenosti s individuálním vzděláváním, kromě jiného i jako pedagožka, která děti z domácího vzdělávání pravidelně přezkušuje.

2

10:15 - 11:15  Dobrý začátek
Barbora Dvořáková, Ludmila Jirotková, Libuše Nová - Schola Empirica

Dobrý začátek vychází z vědecký ověřených programů Incredible Years prof. Carolyn Webster-Stratton (USA), která vyvinula a realizuje vzdělávací programy s cílem posílit emoční, sociální a kognitivní rozvoj malých dětí a snížit rizika problémového chování. Série programů Incredible Years je dostupná pro čtyři rozdílné věkové skupiny: 0–1 rok (miminka), 1–3 roky (batolata), 3–6 let (předškolní věk) a 6–12 let (školní věk). Dělí se na programy pro rodiče, učitele a děti, jež se navzájem doplňují a jsou efektivní právě díky zaměření na všechny aktéry, podílející se na zdravém rozvoji dítěte.  Během workshopu se účastníci seznámí s metodikou a tím, jak je realizovaná v ČR, a vyzkouší si také praktické ukázky aplikace této metodiky v praxi.

3

11:15 - 12:15 Metoda Persona Dolls - metoda vhodná pro práci s předškolními dětmi
Alena Košák Felcmanová, Člověk v tísni

Metoda Persona Dolls podporuje osobnostní rozvoj dětí v ČR i v řadě dalších zemí po celém světě. Díky metodě lze ve školkách a školách rozvíjet bezpečné prostředí, které podporuje učení. Metoda rozvíjí u dětí schopnost sebevyjádření, empatii, respekt a péči o druhé. Pomáhá dětem i dospělým oceňovat rozmanitost. Vhodná je pro práci s dětmi od 3 do 9 let. Persona Dolls jsou panenky s osobností. Mají stejně jako děti svoje jméno, rodinu, domov. Panenky fungují jako prostředníci a pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá například kvůli fyzické odlišnosti, chudobě nebo mateřskému jazyku. Na workshopu se seznámíte s tím, jak metoda funguje v praxi s dětmi, jaká témata lze
pomocí s panenky dětem přiblížit, jakým způsobem metoda rozvíjí partnerskou komunikaci s dětmi i jejich rodinami. Seznámíte se s konkrétním příběhem jedné panenky i s tím, jak Persona Dolls učí reagovat na předsudky a podporovat tak naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP.

4

12:15 - 13:15  Využití interaktivních robotů ve výuce

Workshop je zaměřený na praktické ukázky využití programovatelných robotů ve výuce a je vhodný jak pro ty, kteří už roboty používají, tak pro všechny, kteří o jejich pořízení teprve uvažují. V pěti částech budou účastníkům představeni interaktivní roboti od těch nejjednodušších,
využitelných už v mateřské školce, přes složitější, kteří se programují přes aplikaci na notebooku, až po pokročilý robotický systém Fable ovládaný mimo jiné programovacím jazykem Python. Ke každému z robotů je nachystána lekce, během které si mohou účastníci vyzkoušet jeho
ovládání, procvičit si tak své programovací schopnosti a nasbírat inspiraci pro tvorbu vlastních zadání přizpůsobených schopnostem dětí a probírané látce.

5

13:15 - 14:15  Bezpečnost na internetu 
Miroslav Dvořák, Microsoft

Počítače, mobilní zařízení a internet nám poskytují nebývalé možnosti komunikace, spolupráce i zábavy, zároveň ale přinášejí nová rizika z hlediska bezpečnosti a zcela nová témata jako např. péče o digitální identitu. Pojďme se společně pobavit o tom, jaká nebezpečí na internetu dětem hrozí a jak jim můžeme předejít.

6

14:15 - 15:15  Lidi to tak nenechaj
Martina Čurdová, Post Bellum a Paměť národa

Ochutnávka zážitkového workshopu s tématikou občanské statečnosti. Je léto roku 1949. Komunisté utahují oprátku. Společnost je pod tlakem, represe se stupňuje. Poválečné nadšení ochladlo. Najde se člověk, který má odvahu se režimu postavit? Jaké je ochotný převzít riziko? Co všechno je nyní v sázce? Zážitkový workshop pro středoškoláky i dospělé účastníkům umožňuje na vlastní kůži poznat, jak lze žákům netradičně zprostředkovat dějiny 20. století. Workshop pracuje se vzpomínkami pamětníků publikovanými v archivu Paměť národa. Představíme vám workshop i použité metody a budete mít možnost si jednu z aktivit workshopu přímo vyzkoušet.

7

15:15 - 16:15  Podpora školních knihoven
Edita Vaníčková – metodička Centra pro školní knihovny, Národní pedagogické


Při základních a středních školách v ČR je zřízeno a provozováno více než 3.700 školních knihoven. Tvoří tak velký potenciál pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků a studentů. Cílem příspěvku bude seznámit odbornou veřejnost nejen s možnostmi metodické podpory a pomoci Centra pro školní knihovny tak, aby bylo možno tento potenciál ve vzdělávání plně využít, ale také představit celý program podpory pedagogů při jejich práci s dětským čtenářem a možnosti zapojení škol do čtenářské ankety SUK – čteme všichni. Dále se příspěvek bude zabývat propojením školní výuky s paměťovými institucemi a seznámí s dílčími výsledky pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, s novou profesí „Edukátor v kultuře“ i s dotačními programy pro školy podporující vzdělávání o kulturním dědictví.

Trendy

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
Podporováno firmou PROFIMEDIA 

1

9:15 - 10:15 Rozpočet naruby
Jana Merunková

Workshop Rozpočet naruby je inspirací, jak sestavovat rozpočet rodiny tak, aby se dlouhodobě zvedala její životní úroveň, která však není závislá na půjčkách a každodenní dřině. Principy uplatňované v Rozpočtu naruby vedou k rozvíjení potenciálu jednotlivých členů rodiny na trhu práce nebo na trhu obchodních a investičních příležitostí a umožňují každému z nich vykonávat svou profesi s chutí, nasazením a se smyslem toho, co dělají. Cílem je vybudovat takový pasivní příjem, který rodině zajistí pohodlný život a finanční stabilitu v dnešní turbulentní době.

2

10:15 - 11:15  Co je mediální výchova?
Michal Kaderka, Učitel mediální výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlance

Média se vyvíjí velmi dynamicky, proto i mediální výchova za posledních deset let prošla radikální proměnou. Během setkání zjistíte, zda máte základní přehled o médiích a co je dnes obsahem mediální výchovy. Přednáška bude mít formu interaktivního workshopu.

3

11:15 - 12:15 Výuka na interaktivním dotykovém panelu
Tomáš Pravda, Pavel Borovička, PROFIMEDIA

Interaktivní dotykové panely, jejích možnosti a uplatnění. Výhody a nevýhody v porovnání s interaktivními tabulemi. Na semináři se
zaměříme na ukázky kombinace frontální výuky a individuální práce žáků s využitím software ClassFlow a ukážeme si, jak používat dotykový panel i bez připojeného počítače. S tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze zapojit žáky do výuky či jak využít metodu formativního testování.

4

12:15 - 13:15 SAMlabs - nejjednodušší vizuální programování
Tomáš Pravda, Pavel Borovička, PROFIMEDIA

Seminář, ve kterém představíme nové možnosti výuky informatiky realizovatelné již od prvního stupně ZŠ. Prvostupňová informatika se nemusí omezovat pouze na posouvání včely! Přijďte a sami si vyzkoušejte, kterak byste s dětmi snadno sestavili hrací pohlednici reagující na rozevření, automatické stmívání v inteligentní domácnosti či bezpečnostní detektor pohybu.

5

13:15 - 14:15 Přírodní vědy? Přeneste aktivitu na stranu žáků!
Miroslav Staněk, PROFIMEDIA

Tvořivá dílna, v níž si vyzkoušíte, jak se lze za pomoci pokusů naučit problematice přírodovědných předmětů. Během semináře projdete krok za krokem některými z připravených interaktivních pokusů. Uvidíte, že každý krok má svůj jasný metodický záměr. Nezapomněli jsme ani na teorii, motivaci ani na závěrečné zhodnocení a diskusi. Experimenty, které budete realizovat, náležejí k žákovské, badatelské sadě PASCO Sensorium, s níž bude v tvořivé dílně pracováno.

6

14:15 - 15:15 Gympl nebo druhý stupeň?
Miroslav Hřebecký, Eduin

Máte dítě na základní škole a kladete si otázku, zda by mělo namísto druhého stupně na ZŠ přejít na víceleté gymnázium? Nejste si jistí, zda se na to hodí, zda je to dobrá volba? Pojďme si o tom popovídat.

7

15:15 - 16:15 Moderní technologie ve výuce
Libor Klubal, lektor,mentor, iskolstvi.cz

Lze v matematice efektivně využívat vlastní mobil nebo školní tablet? Určitě ano. Nejen že výuku matematiky oživíte, ale naučíte žáky pracovat s jejich vlastním zařízením v běžném životě. Vyzkoušíme si takovou obyčejnou hodinu matematiky posunutou díky telefonu a tabletu do fyziky a zeměpisu.

8

16:15 - 17:15 Studenti (opět) v hlavní roli: o demokratické revoluci s žáky i učiteli
Vojtěch Ripka/ ÚSTR

Dokážete si představit, že se nazpaměť učíte o tom, jak se studenti v roce 1989 odhodlali vzepřít se stávajícím pořádkům? Demokratická revoluce v Československu je tématem, které přímo vybízí k tomu, abychom překročili velké, uzavřené učebnicové vyprávění. Budeme diskutovat s učiteli Hanou Hrádkovou ze Střední školy automobilní a informatiky z Prahy, Martinem Vonáškem z ostravského Gymnázia Hladnov a jejich žáky. Zaměříme se na způsob, jakým nejen Listopad uchopit badatelsky a naučit se přitom víc, než jen opakovat cizí pohledy. Programem provede Vojtěch Ripka.

Jak se registrovat na hodinu v PREF třídě?

Pro registraci na workshopy v PREF třídách je nezbytné:

1

VSTUPENKA

Zakoupit vstupenku na festival.

2

FESTIVALOVÁ APLIKACE

Stáhnout a naistalovat do mobilního zařízení festivalovou aplikaci Myia. (Android or iOS)

3

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit se ke svému účtu pomocí QR kódu na vstupence.

Adresa

Economia, a.s.                     
Pernerova 47, Praha 8

Kontakt

PREF
Email: info@pref.cz 
Phone: + 420 233 071 430          

Web

Aktualne.cz
Economia Events
Studenta