free site creation software

The Prague Education Festival

Sobota 16 / 11 / 2019

Změny v programu vyhrazeny!

Petr Koliha
ČT Déčko

Jan Čižinský
starosta Praha 7

Andrea Studihradová
Česká spořitelna


Program pódia České spořitelny a Hyde park pódia
Změny v programu vyhrazeny


PREF třídy program
Detailní program s možností přihlášení do jednotlivých tříd zveřejníme v říjnu.


SOBOTA 16/11/2019

Česká spořitelna pódium

Účast možná bez předchozího přihlášení.

1

9.00 - 9.50 Rodič jako partner školy
Monika Juchová

Rodiče vítáni, Začít spolu , Táta Parťák, Monika Juchová -Open Gate

3

11:00 - 11:50 Děti, média, vzdělávání
Hana Friedlanderová, Kateřina Nevolová, Pavel Hlubuček

tbd

4

12:00 - 13:00 Škola lesní moudrosti
Jan Čižinský, Skaut, Pionýr, YMCA

tbd

5

13:00 - 13:50 Jak se pozná dobrá MŠ?
Martin Chvál, Zora Syslová, Jana Majerčíková, Sandra Bejdáková

tbd

7

8

16:00 - 16:50 Listopad 89 očima žáků a studentů
Ondřej Zapletal, Andrea Studihradová, Jan Gregar

tbd

Hyde Park pódium

Podporováno The Kellner Family Foundation
Účast možná bez předchozího přihlášení.

1

9.30 - 10.20 Co učit pro budoucnost
Zdeněk Slejška, František Tichý, Petr Naske, Milena Jabůrková

tbd

2

10:30 - 11:20 Rodič jako partner školy
Marie Gottfriedová, Tomáš Feřtek, Monika Juchová

tbd

3

11:30 - 12:20 Veřejnoprávní média ve výchově a vzdělávání
Petr Koliha

tbd

4

12:30 - 13:20 Děti, média, vzdělávání
Hana Friedlanderová, Kateřina Nevolová, Petr Hlubuček

tbd

5

13:30 - 14:20 Škola lesní moudrosti
Jan Čižinský, Skaut, Pionýr, YMCA

tbd

6

14:30 - 15:20 Jak se pozná dobrá MŠ?
Martin Chvál, Zora Syslová, Jana Majerčíková, Sandra Bejdáková

tbd

7

15:30 - 16:20 Trestat? Chválit? Respektovat?
Jana Nováčková

tbd

8

16:30 - 17:20 Festival svobody Listopad 89 očima žáků a studentů
Ondřej Zapletal, Andrea Studihradová, Jan Gregar

tbd

ŘEDITELNA

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Waldorfské lyceum
Ondřej Ševčík

tbd

2

10:15 - 11:15 Badatelsky orientovaná výuka
Andrea Tláskalová

tbd

3

11:15 - 12:15 Nebojte se k tomu pustit děti!
František Tichý, ředitel a zakladatel Přírodní školy

tbd

4

12:15 - 13:15 tbd

tbd

5

13:15 - 14:15 tbd

tbd

6

14:15 - 15:15 tbd

tbd

7

15:15 - 16:15 tbd                      

tbd

8

16:15 - 17:15 tbd                         

tbs

Podpora & Inovace

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 tbd

2

10:15 - 11:15 Dismanův rozhlasový dětský soubor 
Jana Franková

3

11:15 - 12:15 Děti, rodiče a bezpečnost na internetu aneb Co děláme špatně
Lukefry

4

12:15 - 13:15 Jak naučit děti učit se. Podpora sociálně znevýhodněných dětí
Michaela Kučerová, Člověk v tísni

V rámci workshopu se budeme věnovat problematickým situacím, se kterými se děti ohrožené sociálním vyloučením ve škole nejčastěji potýkají. Pokusíme se zjistit, co je příčinou jejich školního neúspěchu a představíme si metody práce, které využíváme v rámci jejich doučování. Budeme společně pracovat s kazuistikami a hledat konkrétní způsoby podpory. Workshop povedou zkušení pracovníci programu Podpory vzdělávání.

5

13:15 - 14:15 Abeceda peněz pro rodiče
David Hubáček, Česká spořitelna

6

14:15 - 15:15 Individuální formy podpory pedagogů: koučing
Jiří Luka, Národní institut pro další vzdělávání

Proč NIDV podporuje koučování do škol? Co je a co není koučink? Jak jej lze zapojit do škol? Jak může pomoci v dnešní hektické době učitelům a jak vedoucím pracovníkům? Jaká je síla dobře položených otázek? Jaké konkrétní metody koučinku se dají využít v praxi?
A co naši žáci? Můžeme využít koučovacího přístupu při práci s nimi, při vedení výuky? Co je to SOLE (Self Organized Learning Environment)?
V duchu koučinku se budeme ptát, hledat odpovědi, stanovovat si cíle, zkoušet si přímo konkrétní metody koučovacího procesu, vytvoříme si kolo rovnováhy a vyzkoušíme koučování projektů.

7

15:15 - 16:15 Identifikace prioritních témat ve vzdělávání
Michal Pazour, Technologické centrum Akademie věd ČR

8

16:15 - 17:15 Studium v zahraničí jako výzva

Education, s.r.o.

Příklady dobré praxe

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Hejného matematika
Dada Motovská, Hejny.sk, Slovensko

2

10:15 - 11:15  Metoda filozofie pro děti - jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci
Veronika Endrštová, Člověk v tísni

Během interaktivního workshopu budou účastníkům představeny základní principy metodického přístupu Filozofie pro děti, který se zaměřuje na to, jak začlenit do výuky fyzické aktivity, pomocí nichž zapojíme co největší počet dětí a které přimějí každé dítě, aby se vyjádřilo. Jak vytvořit otázky, které vzbudí co největší zvědavost, názorové pnutí a stanou se zásadní výzvou pro diskutující? Jak ustoupit z vedení diskuze tak, aby děti mohly rozvinout svou samostatnost při tvorbě názorů? Představení proběhne prostřednictvím metod, které lze následně využít přímo ve výuce. Účastníci se dozvědí, jak je možné využívat Filozofii pro děti v různých předmětech nebo v samostatných hodinách, a porozumí tomu, proč je tato metoda účinná při rozvoji nadaných dětí i při podpoře dětí, které samy sebe nevidí jako úspěšné ve škole.

3

11:15 - 12:15  Pozor, úča de! 
Lenka Rozsívalová, učitelka I. st., ZŠ Petřiny-Sever, Praha 6

4

12:15 - 13:15  Poradenské centrum Open gate 
Dominika Adamová

Odpovědi na otázky se dozvíte na prezentaci a povídání s Dominikou Adamovou, vedoucí Poradenského centra Open Gate, která vám tento na českých školách unikátní projekt sloužící studentům, pedagogům i rodičům/zákonným zástupcům ráda představí. Poradenské centrum Open
Gate zastřešuje odborníky z oblasti školního poradenství, kteří v této škole působí. Jsou jimi školní psycholog, logoped, výchovní poradci, speciální pedagogové, školní poradce a terapeut/kouč, kariérní poradci, asistenti pedagogů, kolejní poradce/terapeut a metodik prevence. Dozvíte se o filozofii projektu, výzvách, které projekt překonal či překonává, kompetencích jednotlivých členů i aktivitách a akcích, které
Poradenské centrum na škole pořádá. Doufáme, že vás tento model školního poradenství inspiruje k cestě podobným směrem.

5

13:15 - 14:15 Nadace RSJ

6

14:15 - 15:15  Čteme s nečtenáři
Jana Breníková

7

15:15 - 16:15  Rodičovské schůzky trochu jinak
Martina Hezká, Helena Zítková, ZŠ Benešovo náměstí Pardubice

8

16:15 - 17:15  Programování & drony

Vodafone

Technologie & učebnice

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
 Podporováno firmami AV Media & FRAUS

1

9:15 -10:15  Pravěk nás učí
Kamila Remišová Věšínová, Veronika Mikešová Puhačová, FRAUS

2

10:15 - 11:15  Moderní škola aneb Jak se dnes učí naše děti

AV Media

3

11:15 - 12:15  K přijímacím zkouškám s nadhledem 
Lenka Pastorová, odborná konzultantka, Fraus

Čekají vaše dítě přijímací zkoušky na střední školu? Rádi byste věděli, jaké máte možnosti a jak mu můžete pomoci? Lektorka, která vás provede tímto seminářem, je zkušenou vyučující matematiky a zároveň si přípravu na přijímací zkoušky vyzkoušela v loňském roce se svým dítětem. Budeme se věnovat komplexní přípravě ke zkouškám během celého školního roku. Upozorníme vás na jednotlivosti, které vám mohou pomoci toto období co nejlépe zvládnout.

4

12:15 - 13:15  Škola s nadhledem – aneb Jak zažít radost z úspěchu

Také přemýšlíte o tom, jak děti motivovat k přemýšlení a objevování? Online procvičování je pro děti atraktivní a zároveň jim umožňuje zažít okamžitou radost z úspěchu. Představíme projekt Škola s nadhledem – koncept chytrých hybridních učebnic a pracovních sešitů přímo propojených s portálem www.skolasnadhledem.cz, který u dětí rozvíjí touhu k přemýšlení a objevování, podporuje samostatnou práci i společné aktivity s rodiči. Ukážeme vám, jak lze jednoduše a smysluplně propojit jednotlivá školní témata spolu se zábavným interaktivním procvičováním a dalším online obsahem. Workshop bude zaměřený na procvičování pro žáky druhého stupně základní školy a žáky středních škol.

5

13:15 - 14:15  Jak to tedy je?
Jitka Michnová, lektorka, Fraus, Učitel naživo

Využijte příležitosti setkat se se zkušenou učitelkou a lektorkou, která do škol zavádí tzv. Hejného metodu. Vyzkoušíte si malou ochutnávku z objevování matematiky a dostanete příležitost položit otázky, které si v souvislosti s metodou kladete. Nejstarší žáci lektorky vedení touto metodou letos maturovali. Jak se jim dařilo? Jak zvládli další stupně vzdělávání? Hlásí se na vysoké školy? Čím se tyto děti (ne)liší od jejích předchozích svěřenců? Na podobné otázky již lektorka zná odpovědi.

6

14:15 - 15:15  Moderní škola aneb Jak se dnes učí naše děti

Jak se učí dnešní děti? Zajímá vás, jak se změnilo školní prostředí, metody a nástroje od dob vaší školní docházky? Přijďte se podívat, jaká je současná realita i trendy. Žijeme ve 21. století a jsme obklopeni technologiemi, ať se nám to líbí, nebo nelíbí. Logicky se dostávají v čím dál
větší míře i do škol. Diskuse by neměla být o tom, zda mobily, tablety aj. ve výuce povolit, nebo ne, ale jak je smysluplně využít pro rozvoj a vzdělávání. Přijměme fakt, že technologie jsou nástrojem, jejichž správné využití podpoří motivaci, výsledky a dovednosti dětí. A nejsou to už
jen počítače a žákovská zařízení, nastupuje robotika či 3D, virtuální realita.

7

15:15 - 16:15  Učebnice dějepisu pro 21. století
Jaroslav Pinkas, Jaroslav Najbert, Fraus

Připravujeme novou učebnici pro 9. ročník ZŠ věnovanou výuce soudobých dějin od konce první světové války po naši současnost. Rádi bychom vám představili nejen koncept, ale i dílčí výstupy tohoto projektu. Učebnice je více než jenom učební pomůcka, je to indikátor naší historické kultury, ilustruje náš způsob vztahování se k minulosti. Naše učebnice je pokusem tuto minulost vykládat jako otevřený problém, nikoli uzavřenou, k naučení připravenou odpověď. Současné učebnice dějepisu čelí kritice jak ze strany učitelů, tak didaktiků. Jedni i druzí jim vytýkají přetíženost faktografií, neúměrný rozsah, který nelze „odučit“, odtrženost od světa dětí. Jako bychom učebnice psali hlavně pro dospělé, nikoli pro děti. Naše učebnice se pokouší oslovit primárně žáky. Zatímco ve většině českých učebnic najdeme výkladové texty, čas od času „zpestřené“ nějakým ilustračním obrázkem, naše učebnice je založena na tzv. analyticko-syntetickém modelu, v němž polovinu obsahu tvoří
prameny opatřené učebními úlohami. Učebnice vychází z konceptu badatelsky orientované výuky, každé téma je rámováno otázkou, na niž mají žáci najít odpověď pomocí studia souboru pramenů a výkladového textu, který tyto prameny kontextualizuje. Učebnice má představovat souhrn
soudobého historického vědění, ovšem srozumitelnou a pochopitelnou formou.

8

16:15 - 17:15  Škola s nadhledem – aneb Jak zažít radost z úspěchu

Také přemýšlíte o tom, jak děti motivovat k přemýšlení a objevování? Online procvičování je pro děti atraktivní a zároveň jim umožňuje zažít okamžitou radost z úspěchu. Představíme projekt Škola s nadhledem – koncept chytrých hybridních učebnic a pracovních sešitů přímo propojených s portálem www.skolasnadhledem.cz, který u dětí rozvíjí touhu k přemýšlení a objevování, podporuje samostatnou práci i společné aktivity s rodiči. Ukážeme vám, jak lze jednoduše a smysluplně propojit jednotlivá školní témata spolu se zábavným interaktivním procvičováním a dalším online obsahem. Workshop bude zaměřený na procvičování pro žáky druhého stupně základní školy a žáky středních škol.

Novinky

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Asociace domácího vzdělávání 
Vladislav Soukup

2

10:15 - 11:15  Dobrý začátek
Egle Havrdová, Schola Empirica

3

11:15 - 12:15 Metoda Persona Dolls - metoda vhodná pro práci s předškolními dětmi
Alena Košák Felcmanová, Člověk v tísni

Metoda Persona Dolls podporuje osobnostní rozvoj dětí v ČR i v řadě dalších zemí po celém světě. Díky metodě lze ve školkách a školách rozvíjet bezpečné prostředí, které podporuje učení. Metoda rozvíjí u dětí schopnost sebevyjádření, empatii, respekt a péči o druhé. Pomáhá dětem i dospělým oceňovat rozmanitost. Vhodná je pro práci s dětmi od 3 do 9 let. Persona Dolls jsou panenky s osobností. Mají stejně jako děti svoje jméno, rodinu, domov. Panenky fungují jako prostředníci a pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá například kvůli fyzické odlišnosti, chudobě nebo mateřskému jazyku. Na workshopu se seznámíte s tím, jak metoda funguje v praxi s dětmi, jaká témata lze
pomocí s panenky dětem přiblížit, jakým způsobem metoda rozvíjí partnerskou komunikaci s dětmi i jejich rodinami. Seznámíte se s konkrétním příběhem jedné panenky i s tím, jak Persona Dolls učí reagovat na předsudky a podporovat tak naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP.

4

12:15 - 13:15  Ježek bez klece - vzdělávání řízené dětmi

ŽŠ Lidická, Brno

5

13:15 - 14:15  LeiLa - jak na jazyky by Lichtenštejnsko
Martin Beck

6

14:15 - 15:15  Lidi to tak nenechaj
Martina Čurdová, Post Bellum a Paměť národa

Ochutnávka zážitkového workshopu s tématikou občanské statečnosti. Je léto roku 1949. Komunisté utahují oprátku. Společnost je pod tlakem, represe se stupňuje. Poválečné nadšení ochladlo. Najde se člověk, který má odvahu se režimu postavit? Jaké je ochotný převzít riziko? Co šechno je nyní v sázce? Zážitkový workshop pro středoškoláky i dospělé účastníkům umožňuje na vlastní kůži poznat, jak lze žákům netradičně prostředkovat dějiny 20. století. Workshop pracuje se vzpomínkami pamětníků publikovanými v archivu Paměť národa. Představíme vám workshop i použité metody a budete mít možnost si jednu z aktivit workshopu přímo vyzkoušet. 

7

15:15 - 16:15  Výuka, památky
Pavel Hlubuček, Pedagogické muzeum

8

16:15 - 17:15 Hejného matematika

H-Mat

Trendy

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
Podporováno firmou PROFIMEDIA 

1

9:15 - 10:15 Unicorn

2

10:15 - 11:15  Digitální kompetence pro učitele i žáky
Michal Kaderka, Učitel mediální výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlance

3

11:15 - 12:15 Výuka na interaktivním dotykovém panelu
Tomáš Pravda, Pavel Borovička, PROFIMEDIA

Interaktivní dotykové panely, jejích možnosti a uplatnění. Výhody a nevýhody v porovnání s interaktivními tabulemi. Na semináři se zaměříme na ukázky kombinace frontální výuky a individuální práce žáků s využitím software ClassFlow a ukážeme si, jak používat dotykový panel i bez připojeného počítače. S tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze zapojit žáky do výuky či jak využít metodu formativního testování.

4

12:15 - 13:15 SAMlabs - nejjednodušší vizuální programování
Tomáš Pravda, Pavel Borovička, PROFIMEDIA

Seminář, ve kterém představíme nové možnosti výuky informatiky realizovatelné již od prvního stupně ZŠ. Prvostupňová informatika se nemusí omezovat pouze na posouvání včely! Přijďte a sami si vyzkoušejte, kterak byste s dětmi snadno sestavili hrací pohlednici reagující na rozevření, automatické stmívání v inteligentní domácnosti či bezpečnostní detektor pohybu.

5

13:15 - 14:15 Co vše se dá změřit s vozíčkem SmartCart
Miroslav Staněk, PROFIMEDIA

Jedna pomůcka – (nejméně!) osm různých fyzikálních témat. Účastníci dílny si sami vyzkoušejí, jak by se dnes učili přírodovědným konceptům. Průvodcem v poznávacím procesu jim vedle učitele bude také tablet či jejich vlastní mobilní telefon. Všechny fyzikální zákonitosti, se kterými bude v hodině pracováno, si budou moci v reálných pokusech „osahat“ pomocí ICT a měřicích senzorů. Ukázky žákovských experimentů: rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb (Co je rychlejší?), Hybnost a impuls síly (K čemu deformační zóna?), Deformace a napětí (Hookeův zákon), Mechanický oscilátor (Sinus je když…), Intenzita světla (Nekazíte si oči?), Newtonovy pohybové zákony a jiné.

6

14:15 - 15:15 Gympl nebo druhý stupeň?
Miroslav Hřebecký, Eduin

7

15:15 - 16:15 Moderní technologie ve výuce
Libor Klubal, lektor,mentor, iskolstvi.cz

8

16:15 - 17:15 Listopad 89 očima žáků a studentů
Vojtěch Ripka, ÚSTR

Jak se registrovat na hodinu v PREF třídě?

Registrace na jednotlivé hodiny bude možná pouze pomocí festivalové aplikace Myia PREF.
Instrukce k instalaci a stažení Vám budou zaslány v říjnu.

1

Instalace

Nainstalujete festivalovou aplikace do Vašeho telefonu. Stažení pro telefony s Androidem a ioS.

2

Přihlášení

Po instalaci aplikace se přihlasíte pomocí kódu, který Vám bude zaslán společně s instrukcemi a vstupenkou.

3

Registrace hodiny

V aplikaci si zobrazíte program, kde pro regsitraci označíte Vámi preferované hodiny. Registrace Vám bude potvrzena. V aplikaci naleznete Váš osobní rozvrh, který lze dále spravovat a upravovat.