website design templates

The Prague Education Festival

Pátek 15 / 11 / 2019

Změny v programu vyhrazeny!

Anita Lehikonen 
Permanent Secretary
Ministry of Education and Culture, Finland

Dominique Hasler
Ministry of Home Affairs, Education and Environment, Liechtenstein

Paweł Poszytek
Director General FRSE,
Poland


PREF třídy program
Detailní program s možností přihlášení do jednotlivých tříd zveřejníme již brzy.


PÁTEK 15/11/2019

Česká spořitelna pódium

Účast možná bez předchozího přihlášení.

1

9.00 - 9.50 Regionální školská politika

Garant tématu: SKAV
Proč jsou propastné rozdíly mezi úrovní škol v regionech? Jak zastavit "hloupnutí" některých částí naší republiky? Jaké konkrétní kroky mohou nastartovat regionální politici?

2

10:00 - 10:50 Ředitel - manažer

Radko Sáblík, Ivo HelebrantJitka Kmentová
Dobrá škola = dobrý ředitel. Jakou mají ředitelé podporu a jaké schopnosti a dovednosti by měli mít? Jak vychovávat budoucí ředitele? Kurzy, školení, sdílení zkušeností - funguje, programy, podpora?

3

11:00 - 11:50 Rubikova sborovna aneb podpora učitelů v praxi trochu jinak

PhDr. Kateřina Kožnarová, ředitelka školy, Open Gate
Není školy, která by si při koncipování svého DVPP neprošla mnoha pokusy a omyly. Díky nim v ideálním světě přehodnocuje své priority a často objevuje nové. V příspěvku Kateřiny se dozvíte, co může mít Rubikova kostka společného s profesním rozvojem učitelů a jaké jsou jeho aktuální priority.

4

12:00 - 13:00 Budoucnost vzdělávání

John CollickPaweł PoszytekDavid Anton
Jaká bude budoucnost vzdělávání a inspirace ze zahraničí.

5

13:00 - 13:50 Testy a maturity na středních školách

Martin Chvál, Lucie Betáková, Renata Schejbalová, Jitka Kmentová
Jak nastavit funkční testování na školách? Potřebujeme srovnávací testy? Téma státních maturit jako kámen úrazu pro většinu ministrů školství. Proč budí takové vášně?

6

14:00 - 14:50 Jak na změny v systému

Pavel Kysilka, Anita Lehikonen, Dominique Hasler, Jindřich Fryč
Nechme se inspirovat zkušenostmi ze zahraničí? Proč země jako Finsko, Polsko, Lichtenštejnsko přistoupili k reformě školství? Co lze z těchto zemí přenést, kde hledat inspiraci a z jakých chyb a neúspěchů se poučit?

7

15:00 - 15:50 České vzdělávání v datech

Daniel Prokop, Daniel Münich, Tomáš Zatloukal
Co ukazují nejnovější průzkumy o českém školství? Jak mohou "tvrdá" data pomoci při reformě tuzemského školství? Jak může každý ředitel a učitel v každodenní praxi tato data smysluplně využít?

8

16:00 - 16:50 Uplatnění středoškoláků na trhu práce

David Grégr, Jiří Vojtěch, Milena Jabůrková
Vychováváme úspěšné absolventy pro trh práce? Jaká jsou očekávání zaměstnavatelů? Jak důležití jsou zřizovatelé pro výslednou skladbu absolventů? Jaké jsou potřeby a očekávání práce budoucích povolání? 

9

17:00 - 17:50 Inspirace z firem
Vodafone, McKinsey

tbd

Hyde Park pódium

Podporováno The Kellner Family Foundation
Účast možná bez předchozího přihlášení.

1

9.30 - 10.20 Středoškolské učebnice

Garant tématu: Jiří Fraus
Jaká je budoucnost učebnic pro studenty? Co od učebnice očekávají studenti a o učitelé? Má se za učebnice připlácet? Jak efektivně nastavit stítní systém podpory nejnovějších a nejmodernějších učebnic?

4

12:30 - 13:20 Rubikova sborovna aneb podpora učitelů v praxi trochu jinak

Kateřina Kožnarová, David Lesch, Jiří Luka
Jaké podporující projekty může učitel využít? Jak sdílet své zkušenosti, obavy, problémy s ostatními a proč? Pároví učitelé, asistenti, jde o "sci-fi" na českých školách? Co očekávají samotní učitelé, jakou formu podpory si přejí?

6

14:30 - 15:20 Testy a maturity na středních školách

Martin Chvál, Lucie Betáková, Renata Schejbalová, Jitka Kmentová
Jak nastavit funkční testování na školách? Potřebujeme srovnávací testy? Téma státních maturit jako kámen úrazu pro většinu ministrů školství. Proč budí takové vášně?

7

15:30 - 16:20 Jak na změny v systému

Pavel Kysilka, Anita Lehikonen, Dominique Hasler, Jindřich Fryč
Nechme se inspirovat zkušenostmi ze zahraničí? Proč země jako Finsko, Polsko, Lichtenštejnsko přistoupili k reformě školství? Co lze z těchto zemí přenést, kde hledat inspiraci a z jakých chyb a neúspěchů se poučit?

8

16:30 - 17:20 České vzdělávání v datech

Daniel Prokop, Daniel Münich, Tomáš Zatloukal 
Co ukazují nejnovější průzkumy o českém školství? Jak mohou "tvrdá" data pomoci při reformě tuzemského školství? Jak může každý ředitel a učitel v každodenní praxi tato data smysluplně využít?

9

17:30 - 18:20 Uplatnění středoškoláků na trhu práce

David Grégr, Jiří Vojtěch, Milena Jabůrková
Vychováváme úspěšné absolventy pro trh práce? Jaká jsou očekávání zaměstnavatelů? Jak důležití jsou zřizovatelé pro výslednou skladbu absolventů? Jaké jsou potřeby a očekávání práce budoucích povolání?

ŘEDITELNA

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Asociace ředitelů středních škol

Jiří Kuhn

2

10:15 - 11:15 Nakopněte svoji školu

Jitka Kmentová, gymnázium Na Zatlance

3

11:15 - 12:15 Přírodní škola, aneb učení jako osobní rozvoj
František Tichý, ředitel a zakladatel Přírodní školy

Má škola vzdělávat nebo vychovávat? A pokud ano, tak k čemu? Je klasický model školy už "out" vzhledem k nové době? Má výchova mladým lidem "zametat cestičky" nebo jim dávat výzvy? A co na to ti, kterým naši energii a srdce věnujeme? Třicet let práce s dětmi byla pro mne především prací na sobě, objevováním, experimentováním, ale především skutečným životem jako z dobrodružných románů.

4

12:15 - 13:15 Jak zapojit studenty a absolventy do chodu školy
Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy 

Smíchovská SPŠ je v českém středním školství zcela unikátní v tom, kolik a v jakém rozsahu se do chodu školy zapojuje studentů a absolventů.
Ve školním roce 2018/2019 spolupracovalo se školou 30 absolventů na pozicích vedoucích IT, PR a Projektového oddělení, jako členové těchto oddělení, vedoucí Laboratoře IoT, Laboratoře Virtuální a rozšířené reality, Kybernetického polygonu, Polytechnického hnízda. Rovněž absolventi působili v rolích konzultantů u studentských a maturitních projektů, které všichni studenti vytvářejí ve skupinách ve třetím respektive ve čtvrtém ročníku. Někteří z absolventů na škole zastávají pozice vyučující v oblasti IT, jde o výuku kybernetické bezpečnosti, internetu věcí, virtuální a rozšířené reality, programování. Ve školním roce 2018/2019 se velmi aktivně do chodu školy zapojilo téměř 100 studentů školy (16% studentů), zúčastňovali se kulatých stolů k vizím školy, podíleli se na propagaci školy, zastupovali školu v jednáních se sociálními partnery, vedli workshopy pro žáky základních škol či seniory, školili v oblasti IT evropské učitele, prováděli osvětové besedy o kybernetické bezpečnosti. 

5

13:15 - 14:15 SŠ zemědělská a veterinární, Lanškroun

David Hruška, ředitel

6

14:15 - 15:15 VOŠ a SPŠ Jičín

Alena Žalská, ředitelka

7

15:15 - 16:15 tbd

tbd

8

16:15 - 17:15 1st International School of Ostrava
Mgr. Ivo Helebrant, ředitel školy

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem. Na naší škole v plné míře používáme moderní pedagogiku pro 21. století a vychováváme tak vzdělané jedince, kteří získávají klíčové kompetence pro uplatnění a úspěch v současném světě. Žáci jsou vedeni k samostatnému jednání, kritickému myšlení, komunikaci, respektu a toleranci vůči jiným myšlenkám a osobám, komunitnímu zapojení, zkušenostnímu učení, spolupráci a kreativitě. Žáci končí studium maturitní zkouškou a to v tom komunikačním jazyce, ve kterém vybraný předmět studovali. Žáci osmiletého programu mohou zakončit studium nejen maturitou, ale navíc i mezinárodní zkouškou IB Diploma.  Podívejte se s námi, proč stojíme za tím, co děláme, a jak k tomu směřujeme. Dozvíte se o naší filozofii a koncepci, podíváme na způsoby, jak naši misi naplňujeme. 

9

17:15 - 18:15 tbd

tbd

Podpora & Inovace

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Stálá konference asociací ve vzdělávání

Silvie Pýchová

2

10:15 - 11:15 Individuální formy podpory pedagogů: koučing
Jiří Luka, kouč Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), ředitel ZŠ Magic Hill

Proč NIDV podporuje koučování do škol? Co je a co není koučink? Jak jej lze zapojit do škol? Jak může pomoci v dnešní hektické době učitelům a jak vedoucím pracovníkům? Jaká je síla dobře položených otázek? Jaké konkrétní metody koučinku se dají využít v praxi? A co naši žáci? Můžeme využít koučovacího přístupu při práci s nimi, při vedení výuky? Co je to SOLE (Self Organized Learning Environment)? V duchu koučinku se budeme ptát, hledat odpovědi, stanovovat si cíle, zkoušet si přímo konkrétní metody koučovacího procesu, vytvoříme si kolo rovnováhy a vyzkoušíme koučování projektů.

3

11:15 - 12:15 Jak vytvořit dobré klima v heterogenní třídě
Marie Krejčí , lektorka Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), speciální pedagožka, vedoucí školního poradenského pracoviště

Práce s heterogenní třídou – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Seminář (workshop) nabízí řešení problematiky výuky ve třídě, kde se společně vzdělávají žáci bez SVP, s různými typy SVP a různými stupni PO. Seminář je zaměřen velmi prakticky na základě dlouholetých zkušeností lektora. Účastníci se seznámí s náměty, metodikou a praktickými ukázkami práce s těmito žáky. 

4

12:15 - 13:15 

tbd

5

13:15 - 14:15 Programování a drony

Vodafone

6

14:15 - 15:15 Spolupracujte se třídou v Microsoft Teams 
Miroslav Dvořák & Jiří Honz, Microsoft

Mobilita, cloud a digitální transformace školství jsou ve společnosti Microsoft na prvním místě. Dlouhodobou podporu školám a vzdělávacím institucím poskytuje ve společnosti Microsoft český a slovenský EDU tým, jehož misí je umožnit každému dítěti a každé škole dokázat více.

7

15:15 - 16:15 Cena vévody z Edinburghu

Tomáš Vokáč, ředitel, Dofe

8

16:15 - 17:15 Poradenské centrum Open Gate 
Dominika Adamová, vedoucí Poradenského centra Open Gate

Jak se v ZŠ a gym. Open Gate učí spokojenost … aneb co mají společného (akademické) znalosti/dovednosti, duševní zdraví, odolnost a sebeúcta? Odpovědi na tyto otázky (a mnoho dalších) se dozvíte na prezentaci a povídání s Dominikou Adamovou, vedoucí Poradenského centra Open Gate, která vám tento na českých školách unikátní projekt sloužící studentům, pedagogům i rodičům/zákonným zástupcům ráda představí. Poradenské centrum Open Gate zastřešuje odborníky z oblasti školního poradenství, kteří v této škole působí. Jsou jimi školní
psycholog, logoped, výchovní poradci, speciální pedagogové, školní poradce a terapeut/kouč, kariérní poradci, asistenti pedagogů, kolejní poradce/terapeut a metodik prevence. Dozvíte se o filozofii projektu, výzvách, které projekt překonal či překonává, kompetencích jednotlivých členů i aktivitách a akcích, které Poradenské centrum na škole pořádá. Doufáme, že vás tento model školního poradenství inspiruje
k cestě podobným směrem.

9

17:15 - 18:15 Učitelská platforma

Petra Mazancová, Učitelská platforma

Příklady dobré praxe

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Heureka & Elixír

Irena Dvořáková, MFF UK Praha

2

10:15 - 11:15  Heureka & Elixír

Irena Dvořáková, MFF UK Praha

3

11:15 - 12:15  Nevypusť duši
Marie Salomonová, Nevypusť duši

Ze světových studií vyplývá, že 20 % 13-18letých prožívá duševní obtíže a že učitelství patří mezi profese nejvíce ohrožené syndromem vyhoření. Přijďte na ochutnávku kurzu Duševní zdravověda pro učitele organizace Nevypusť duši! Po úspěšném středoškolském programu, kterým prošlo více než 2 000 studentů z celé republiky se nově zaměřujeme i na prevenci u učitelů 2. stupně základních škol a středních škol. Ukazujeme, jak pečovat o duševní zdraví, kam se obrátit v případě nouze, ale také jak komunikovat se žákem s duševními obtížemi. Z krátké ukázky programu si odnesete pár užitečných tipů, vyzkoušíte si relaxační metodu mindfulness a dozvíte se, proč je téma duševního zdraví ve škole důležité, a to jak pro děti, tak pro učitele. 

4

12:15 - 13:15  Jednota školských informatiků

Daniel Lessner, učitel IT a člen Jednoty školských informatiků

5

13:15 - 14:15  Hejného matematika
Dagmar Môťovská

Ako sa dá učiť topológia inak? Načo môže byť dobrý matematický jazyk? Môže nám pomôcť vyriešiť
problém z reálneho sveta? Čo sa zmení ak zapojíme aj programovanie ako metódu hľadania riešení?
Na tieto otázky budeme spolu hľadať odpovede na workshope vedenom Hejného metódou. Téma je
vhodná pre stredoškolákov, prípadne pre 2.stupeň základnej školy.

6

14:15 - 15:15  Linka bezpečí

Mgr. Lucie Zelenková – sociální pracovnice, Mgr. Lucie Bukovská – hlavní psycholožka, Linka bezpečí 
Představíme telefonickou krizovou intervenci jako možnost okamžité „první pomoci“ pro každého, kdo se dostal do náročné životní situace. Budeme mluvit o tom, co se děje, když se na takovou linku dovoláte (nebo když se na ni dovolají děti), co pro vás mohou pracovníci udělat nebo třeba zda je volání opravdu anonymní. Vycházet budeme z praxe dětské Linky bezpečí a Rodičovské linky pro rodiče, pedagogy a vůbec lidi se starostí o děti. Jaká jsou vůbec nejčastější témata, se kterými děti a dospělí na naše linky volají? A mohou se na „linku“ obrátit i jinak než přes telefon? V závěrečné části bychom dali prostor účastníkům, jejich podnětům, zkušenostem a dotazům.

7

15:15 - 16:15  Společnost učitelů českého jazyka a literatury

Veronika Valíková, tisková mluvčí, Společnost učitelů českého jazyka a literatury

8

16:15 - 17:15  Inovativní nástroje Microsoft ve školní praxi: Písemky, co se opraví samy, digitální školní sešit OneNote, 3D modely v Microsoft Office
Karel Rejthar & KK/MD

tbd

9

17:15 - 18:15  Active Citizens - Nebýt lhostejní ke světu kolem nás
Petra Skalická

Dětem a mladým lidem nestačí sedět ve školních lavicích a učit se znalostem, chtějí více. Baví
je poznávat sebe, druhé a své okolí, vyrazit za brány školy a učit se dovednostem v praxi,
chtějí měnit svět kolem sebe, touží vidět výsledky svého snažení. To vše jim může
zprostředkovat program Active Citizens.

Technologie & učebnice

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
 Podporováno firmami AV Media & FRAUS

1

9:15 - 10:15 Digitální aplikace HistoryLab

Jak zapojit do výuky dějepisu práci s prameny? Digitální aplikace HistoryLab nabízí interaktivní prostředí, v němž mohou žáci využít různorodé nástroje, aby rozvíjeli schopnost analyzovat a interpretovat prameny. HistoryLab se zaměřuje na podporu historické gramotnosti. Aplikace je v testovacím provozu od roku 2016. Workshop nabídne praktické ukázky práce s prameny v digitálním prostředí.

2

10:15 - 11:15  Opravdu dnešní generaci žáků nic nezajímá a nebaví?

Jak je zaujmout? Alfou a omegou efektivní výuky je skutečné zapojení studentů. Nestačí ale jen rozdat tablety, klíčové jsou vhodné výukové aktivity a metody. Podíváme se společně na příklady dobré praxe a sami si vyzkoušíte některé aktivity, tentokrát v roli žáků. Komenského „škola hrou“ znovu ožívá a odborníci v posledních letech dokonce hovoří přímo o trendu gamifikace ve vzdělávání. Garantujeme vám, že s využitím našich tipů dokážete zaujmout i ty nejvíce otrávené žáky usínající v poslední lavici, a to dokonce i při procvičování kondicionálu nebo diferenciálních rovnic.

3

11:15 - 12:15  Vaše šance ve výuce ruštiny
Mgr. Oxana Dzugkoeva

Zamyslete se prosím nad následujícími výroky: Nejsem si jistý/á, zda moje znalosti o současném Rusku jsou takové, že umím fundovaně odpovídat na dotazy svých studentů. Chci se učit a rozvíjet spolu se svými studenty a jsem připraven/a rozšířit si své obzory. Myslím si, že výuka je unikátní možností předat nejen znalosti a dovednosti, ale také motivovat studenty k přemýšlení v širších souvislostech. Chci, aby moje hodiny byly maximálně efektivní, a tak pracuji s kvalitními, ověřenými a podnětnými materiály. Věřím, že ruský jazyk se dá učit moderními přístupy. Pokud se s většinou těchto výroků ztotožňujete, je tento seminář určen právě vám. Na semináři získáte větší přehled o možnostech využití ICT ve výuce, dalším cílem semináře je aktivní využití ruského jazyka a rozšíření povědomí o moderních reáliích Ruska.  

4

12:15 - 13:15  Realita není plochá, aneb jak zapojit VR a AR do výuky

Není žádný důvod zůstávat u standardní 2D projekce. Technologie 3D, VR a AR zobrazení již nemusí být doménou nejbohatších světových firem. Virtuální a rozšířená realita umožňuje, aby se žáci s daným tématem více sblížili a lépe pochopili věci, které jsou hůře představitelné. Účastníci workshopu se dozví, jaké jsou možnosti VR a AR pro školní prostředí. Podívejte se do blízké budoucnosti přes VR brýle!

5

13:15 - 14:15  Moderní matematika pro SŠ aneb Otázka, zda je pro učení lepší kniha, nebo počítač, konečně vyřešena! 
Mgr. Miroslava Nováková, Ing. David Musil

Papír, nebo počítač? Chytré je hybridní řešení. V rámci praktického workshopu vám ukážeme nový koncept tzv. hybridních vzdělávacích materiálů pro výuku matematiky. Propojili jsme tištěné učebnice s interaktivním prostředím obsahujícím doplňkové materiály, které přímo navazují na obsah v učebnici. Během workshopu si vše důkladně vyzkoušíme. Představíme vám bezplatný portál pro žáky, učitele a rodiče, na kterém lze najít stovky dalších cvičení, příkladů a testů. Po zadání unikátních kódů z tištěných materiálů nabídne portál opakování aktuálně probíraného učiva a jeho následné procvičení. Hybridní řešení je chytré a praktické pro učitele, žáky, ale i jejich rodiče.

6

14:15 - 15:15  Robotika rozvíjí potenciál studentů

Určitě chceme být i nadále znalostně technologickým centrem Evropy, ne její "montovnou". Pak je ale třeba začít rozvíjet logické a technické myšlení již u dětí ve školách. Jak? Zavedením robotiky do výuky. Ale výuka s roboty nerovná se programování! Výuka robotiky je dnes vlastně součástí polytechnického vzdělávání. Samozřejmě pomáhá žákům rozvíjet schopnosti digitální, ale především také další klíčové kompetence: kreativitu, kritické myšlení, komunikaci a kooperaci. Tedy dovednosti, které jsou a budou potřebné pro obstání ve světě 21. století a budoucími zaměstnavateli žáků velmi žádané. Přijďte se inspirovat, poradíme vám, jak s výukou s roboty začít a jak vám může pomoci financování z EU šablon.

7

15:15 - 16:15  Jak dále ve výuce češtiny?
PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. 

Tradice jazykového vyučování u nás je již takřka dvousetletá a je založená na předpokladu, že poznání fungování jazykového systému vede k rozvoji komunikačních dovedností i myšlení žáků. Řada dokladů českých a především zahraničních však ukazuje, že tomu tak v tradičně pojatém vyučování mluvnici není. Jaké jsou cesty k nápravě tohoto stavu? Pracovní dílna se zaměří jednak na některé z častých problémů výuky mluvnice a jednak na možnosti zvýšení funkčnosti ve výuce mluvnice. 

8

16:15 - 17:15  Přeškolení učitelé? Jak přistupovat k rozvoji, aby školení k něčemu bylo. 

Na trhu je velké množství kurzů, učitelé se cítí přeškolení a pro ředitele není jednoduché vybrat si to správné DVPP pro svou školu. Čemu byste při výběru školení měli věnovat pozornost? Nekupujte zajíce v pytli! Přijďte se podívat na ochutnávku, jak může vypadat školení čtenářské či matematické gramotnosti, ICT či polytechniky, které pak využijete v každodenní výuce.

9

17:15 - 18:15  Volný program

tbd

Novinky

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Roboti, workshop
Lukáš janků, David Smékal - Moravia Consulting

Workshop je zaměřený na praktické ukázky využití programovatelných robotů ve výuce a je vhodný jak pro ty, kteří už roboty používají, tak pro všechny, kteří o jejich pořízení teprve uvažují. V pěti částech budou účastníkům představeni interaktivní roboti od těch nejjednodušších, využitelných už v mateřské školce, přes složitější, kteří se programují přes aplikaci na notebooku, až po pokročilý robotický systém Fable ovládaný mimo jiné programovacím jazykem Python. Ke každému z robotů je nachystána lekce, během které si mohou účastníci vyzkoušet jeho
ovládání, procvičit si tak své programovací schopnosti a nasbírat inspiraci pro tvorbu vlastních zadání přizpůsobených schopnostem dětí a probírané látce.

2

10:15 - 11:15  Post Bellum & Paměť národa

tbd

3

11:15 - 12:15  Začínáme učit s filmem na SŠ
Ivana Vránková, Člověk v tísni

Letos uplyne 30 let od pádu železné opony. Přijďte si připomenout předlistopadové období prostřednictvím filmu 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu, jehož autorem je Karel Strachota, iniciátor projektu Příběhu bezpráví, který už patnáctým rokem přibližuje žákům základních a středních škol dobu nesvobody u nás. Promítání bude spojeno s krátkým seminářem zaměřeným na využití audiovizuálních pomůcek při výuce moderních čs. dějin.

4

12:15 - 13:15  HistoryLab.cz
Václav Sixta, Ústav pro studium totalitních režimů

Zveme vás do historické laboratoře, kde kolaps komunistického režimu v Československu probereme v širších souvislostech s důrazem na analýzu historických pramenů. Dotkneme se dalších protestů spojených s historickými výročími (například 28. října 1988 nebo Palachův týden v lednu 1989), ale i širších mezinárodních souvislostí (trabanty v Praze). Zaměříme se i na to, jaké změny přinášel nový režim a jaká očekávání mohli mít českoslovenští občané na začátku roku 1990 (novoroční prezidentský projev 1988 versus 1990). Workshop představí badatelsky orientovanou výuku, jak se ji snaží program Dějepis v 21. století zavádět na českých školách.

5

13:15 - 14:15  LeiLa - jak na jazyky by Lichtenštejnsko

Martin Beck, LeiLa, Lichtenštejnsko

6

14:15 - 15:15  Gymnázium Příbram

Lucie Albrechtová, ředitelka Gymnázium Příbram

7

15:15 - 16:15  Vytvořte si vlastního chatbota v Microsoft Azure
Karel Klatovský, Karel Rejthar

Microsoft

8

16:15 - 17:15  Umělá inteligence jako asistent učitele matematiky

Jakub Stránský a Lucie Tichá, Techambition

Jak zdvojnásobit počet matematických úloh, které středoškoláci vyřeší sami a dobrovolně? A jak zvýšit
o rovných 40 % množství studentů, kteří samostatně pracují i na konci školního roku? Vyzkoušejte
skupinovou výuku za asistence umělé inteligence od Techambition. Na workshopu Vám ukážeme, jak
na to.

9

17:15 - 18:15  Aktivizující metody výuky
Petr Liška, Fox Game

Workshop se zaměřuje na využití aktivizujících metod ve výuce na základních a středních školách. Budou jmenovány jednotlivé aktivizující metody a podrobněji rozebráno využití didaktických her včetně motivace žáků hrát či důležitost reflexe po odehrání. Cílem je ukázat účastníkům potenciál, který hry pro výuku mají a zároveň ukázat konkrétní příklady využití v praxi. Účastníci si dále prakticky vyzkouší práci s výukovými hrami od firmy Fox Games, která vyvíjí deskové hry dle požadavků učitelů a ve spolupráci s učiteli a odborníky na vzdělávání (VŠE v Praze, PedF UK,…). Vzhledem k tomu, že tyto hry nejsou primárně tvořeny pro komerční sféru, ale pro učitele (je kladen důraz na plnění výchovně-vzdělávacích cílů), splňují všechny nároky na moderní didaktické pomůcky.

Trendy & IT

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
Podporováno firmou PROFIMEDIA

1

9:15 - 10:15 Výuka na interaktivním dotykovém panelu
Tomáš Pravda, Pavel Borovička

PROFIMEDIA

2

10:15 - 11:15  SamLabs a Micro:bit - jak se skamarádit?
Hana Šandová

PROFIMEDIA

3

11:15 - 12:15 Pojďme to rozjet! Badatelská dílna přírodních věd
Miroslav Staněk, Profimedia

Přírodovědná dílna. Co vše se dá změřit s vozíčkem SmartCart? Jedna pomůcka – (nejméně!) osm různých fyzikálních témat. A nejen
fyzikálních! Místnost, v níž se bude workshop odehrávat, bude vybavena také senzory pro jiné přírodovědné disciplíny. V rolích
žáků druhého stupně základní školy si účastníci dílny sami vyzkoušejí, jak by se dnes učili přírodovědným konceptům.
 Průvodcem v poznávacím procesu jim vedle učitele bude také tablet či jejich vlastní mobilní telefon. Všechny fyzikální, chemické i
biologické zákonitosti, se kterými bude v hodině pracováno, si budou moci v reálných pokusech „osahat“ pomocí ICT a měřicích senzorů.

4

12:15 - 13:15 Výuka biologie s využitím technologií 

Daniel Pražák, učitel ZŠ Štrossmayerovo nám., místopředseda Otevřeno 

5

13:15 - 14:15 tbd

6

14:15 - 15:15 Střední škola mediální grafiky a tisku
Jozef Dudáš, odborný asistent VŠE

Na workshopu probereme, proč má smysl snažit se učit v souvislostech a jak k tomu mohou pomoci pojmové nebo myšlenkové mapy. Ukážeme si, jak pomocí moderních nástrojů rychle vytvořit pojmovou mapu, ve které se studenti neztratí, ale naopak najdou. Vyzkoušíme si, jakými způsoby můžeme pojmové mapy použít a jak do jejich tvorby zapojit i studenty. Budete-li chtít, půjčíme vám tablet a zapojíme i vás.

7

15:15 - 16:15 tbd

M+Z Group

8

16:15 - 17:15 Otevřené vzdělávání ve výuce

Petra Boháčková, ZŠ Čakovice,  Bohuslav Hora, ZŠ Planá nad Lužnicí 

9

17:15 - 18:15 Školní robot
Ladislav Kvapil, školní robot

Naše civilizace se nachází na počátku tzv. 4. generace průmyslové revoluce. Vzdělání musí reagovat na budoucí praxi, která se bude ubírat směrem k automatizaci a robotizaci. Průnik robotizace do všech oblastí je zřejmý a nevyhnutelný.

Jak se registrovat na hodinu v PREF třídě?

Registrace na jednotlivé hodiny bude možná pouze pomocí festivalové aplikace Myia PREF.
Instrukce k instalaci a stažení Vám budou zaslány v říjnu.

1

Instalace

Nainstalujete festivalovou aplikace do Vašeho telefonu. Stažení pro telefony s Androidem a ioS.

2

Přihlášení

Po instalaci aplikace se přihlasíte pomocí kódu, který Vám bude zaslán společně s instrukcemi a vstupenkou.

3

Registrace hodiny

V aplikaci si zobrazíte program, kde pro regsitraci označíte Vámi preferované hodiny. Registrace Vám bude potvrzena. V aplikaci naleznete Váš osobní rozvrh, který lze dále spravovat a upravovat.