free html site templates

The Prague Education Festival

Pátek 15 / 11 / 2019

Změny v programu vyhrazeny!


PREF třídy program


Registrace na workshopy v PREF třídách pomocí mobilní festivalové aplikace.

Anita Lehikonen 
Permanent Secretary
Ministry of Education and Culture, Finland

Dominique Hasler
Ministry of Home Affairs, Education and Environment, Liechtenstein

Paweł Poszytek
Director General FRSE,
Poland

Česká spořitelna pódium

Účast možná bez předchozího přihlášení.

1

9.00 - 9.50 Inspirace z firem / David Hubáček, Česká spořitelna, Miroslav Dvořák, Microsoft, Petr Šťastný, Y Soft 

V České spořitelně máme za to, že společnosti se v budoucnu může dařit jen tehdy, když nikdo nezůstane pozadu. Juniory proto odmala vedeme k finanční gramotnosti a u seniorů zase myslíme na gramotnost technologickou. Jako největší tradiční česká banka považujeme podporu finančního a digitálního vzdělávání společnosti za svoji zodpovědnost.

2

10:00 - 10:50 Uplatnění středoškoláků
Jana Trhlíková,  Miloš Rathouský

Přednáška s názvem Uplatnění absolventů středních škol na trhu práce se zaměří na úspěšnost přechodu absolventů na trh práce z pohledu základních statistických údajů i širších ekonomických i dalších souvislostí, které tento přechod ovlivňují. Pozornost bude věnována i současným aktuálním trendům a změnám v charakteru přechodu absolventů škol na trh práce. Součástí příspěvku bude i otázka, jak se absolventi středních škol uplatňují ve své profesi a jaké jsou důvody, proč část z nich odchází pracovat do jiného oboru. V závěru se posluchači seznámí s informačním systémem Infoabsolvent, který zajímavým způsobem propojuje vzdělávací sféru s informacemi z trhu práce.

3

11:00 - 11:50 Rubikova sborovna aneb podpora učitelů v praxi trochu jinak
PhDr. Kateřina Kožnarová, ředitelka školy, Open Gate

Není školy, která by si při koncipování svého DVPP neprošla mnoha pokusy a omyly. Díky nim v ideálním světě přehodnocuje své priority a často objevuje nové. V příspěvku Kateřiny se dozvíte, co může mít Rubikova kostka společného s profesním rozvojem učitelů a jaké jsou jeho aktuální priority.

4

12:00 - 12:50 Budoucnost vzdělávání
John Collick, Paweł Poszytek, David Anton

Jaká bude budoucnost vzdělávání a inspirace ze zahraničí.

5

13:00 - 13:50 Společná část maturitní zkoušky - zaostřeno na jazyky
Martin Chvál, Lucie Betáková, Renata Schejbalová, Soňa Novotná Knotková, Petr Suchomel

Jak nastavit funkční testování na školách? Potřebujeme srovnávací testy? Téma státních maturit jako kámen úrazu pro většinu ministrů školství. Proč budí takové vášně?

6

14:00 - 14:50 Jak na změny v systému
Anita Lehikonen, Dominique Hasler, Jindřich Fryč

Nechme se inspirovat zkušenostmi ze zahraničí? Proč země jako Finsko, Polsko, Lichtenštejnsko přistoupili k reformě školství? Co lze z těchto zemí přenést, kde hledat inspiraci a z jakých chyb a neúspěchů se poučit?

7

15:00 - 15:50 České vzdělávání v datech
Daniel Münich, Tomáš Zatloukal, Tomáš Dvořák - Eduzměna

Co ukazují nejnovější průzkumy o českém školství? Jak mohou "tvrdá" data pomoci při reformě tuzemského školství? Jak může každý ředitel a učitel v každodenní praxi tato data smysluplně využít?

9

17:00 - 17:50 Inspirace z firem

Hyde Park pódium

Podporováno The Kellner Family Foundation
Účast možná bez předchozího přihlášení.

1

9.30 - 10.20 Spojené státy zůstávají jedním z nejoblíbenějších studijních cílů pro zahraniční studenty v České republice a po celém světě. Jak můžete (nebo vaši studenti) dosáhnout svých studijních cílů v USA?
Mariel, US Embassy

Poradenské středisko EducationUSA v České Fulbrightově komisi poskytuje studentům v České republice bezplatné, úplné, aktuální a přesné informace o americkém vysokoškolském vzdělávání. Tato prezentace zhodnotí naše služby, hlavní důvody, které přitahují české studenty ke studiu v USA, a 5 základních kroků, jak se ucházet o studijní programy v US

3

11:30 - 12:20 Uplatnění středoškoláků
Silvie Pýchová, Jana Trhlíková, Tomáš Hülle - zakladatel ECCE a Xflow, Adriana Dergam

Přednáška s názvem Uplatnění absolventů středních škol na trhu práce se zaměří na úspěšnost přechodu absolventů na trh práce z pohledu základních statistických údajů i širších ekonomických i dalších souvislostí, které tento přechod ovlivňují. Pozornost bude věnována i současným aktuálním trendům a změnám v charakteru přechodu absolventů škol na trh práce. Součástí příspěvku bude i otázka, jak se absolventi středních škol uplatňují ve své profesi a jaké jsou důvody, proč část z nich odchází pracovat do jiného oboru. V závěru se posluchači seznámí s informačním systémem Infoabsolvent, který zajímavým způsobem propojuje vzdělávací sféru s informacemi z trhu práce.

4

12:30 - 13:20 Rubikova sborovna aneb podpora učitelů v praxi trochu jinak
Milan Kotík, Kateřina Kožnarová, David Lesh, Jiří Luka

Jaké podporující projekty může učitel využít? Jak sdílet své zkušenosti, obavy, problémy s ostatními a proč? Pároví učitelé, asistenti, jde o "sci-fi" na českých školách? Co očekávají samotní učitelé, jakou formu podpory si přejí?

5

13:30 - 14:20 Budoucnost vzdělávání
John Collick, Pawel Poszytek, David Anton

Jaká bude budoucnost vzdělávání a inspirace ze zahraničí.

6

14:30 - 15:20 Společná část maturitní zkoušky - zaostřeno na jazyky

Jak nastavit funkční testování na školách? Potřebujeme srovnávací testy? Téma státních maturit jako kámen úrazu pro většinu ministrů školství. Proč budí takové vášně?

7

15:30 - 16:20 Jak na změny v systému
Anita Lehikonen, Dominique Hasler, Jindřich Fryč

Nechme se inspirovat zkušenostmi ze zahraničí? Proč země jako Finsko, Polsko, Lichtenštejnsko přistoupili k reformě školství? Co lze z těchto zemí přenést, kde hledat inspiraci a z jakých chyb a neúspěchů se poučit?

8

16:30 - 17:20 České vzdělávání v datech
Daniel Münich, Tomáš Zatloukal, Tomáš Dvořák - Eduzměna

Co ukazují nejnovější průzkumy o českém školství? Jak mohou "tvrdá" data pomoci při reformě tuzemského školství? Jak může každý ředitel a učitel v každodenní praxi tato data smysluplně využít?

ŘEDITELNA

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 1st International School of Ostrava
Ivo Helebrant, ředitel 1st International School of Ostrava

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem. Na naší škole v plné míře používáme moderní pedagogiku pro 21. století a vychováváme tak vzdělané jedince, kteří získávají klíčové kompetence pro uplatnění a úspěch v současném světě. Žáci jsou vedeni k samostatnému jednání, kritickému myšlení, komunikaci, respektu a toleranci vůči jiným myšlenkám a osobám, komunitnímu zapojení, zkušenostnímu učení, spolupráci a kreativitě. Žáci končí studium maturitní zkouškou a to v tom komunikačním jazyce, ve kterém vybraný předmět studovali. Žáci osmiletého programu mohou zakončit studium nejen maturitou, ale navíc i mezinárodní zkouškou IB Diploma. Podívejte se s námi, proč stojíme za tím, co děláme, a jak k tomu směřujeme. Dozvíte se o naší filozofii a koncepci, podíváme na způsoby, jak naši misi naplňujeme. 

2

10:15 - 11:15 Nakopněte svoji školu
Jitka Kmentová, gymnázium Na Zatlance

3

11:15 - 12:15 Nebojte se k tomu pustit děti!
František Tichý, ředitel a zakladatel Přírodní školy

Má škola vzdělávat nebo vychovávat? A pokud ano, tak k čemu? Je klasický model školy už "out" vzhledem k nové době? Má výchova mladým lidem "zametat cestičky" nebo jim dávat výzvy? A co na to ti, kterým naši energii a srdce věnujeme? Třicet let práce s dětmi byla pro mne především prací na sobě, objevováním, experimentováním, ale především skutečným životem jako z dobrodružných románů.

4

12:15 - 13:15 Střední odborná škola jako laboratoř
Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy 

Smíchovská SPŠ je v českém středním školství zcela unikátní v tom, kolik a v jakém rozsahu se do chodu školy zapojuje studentů a absolventů.
Ve školním roce 2018/2019 spolupracovalo se školou 30 absolventů na pozicích vedoucích IT, PR a Projektového oddělení, jako členové těchto oddělení, vedoucí Laboratoře IoT, Laboratoře Virtuální a rozšířené reality, Kybernetického polygonu, Polytechnického hnízda. Rovněž absolventi působili v rolích konzultantů u studentských a maturitních projektů, které všichni studenti vytvářejí ve skupinách ve třetím respektive ve čtvrtém ročníku. Někteří z absolventů na škole zastávají pozice vyučující v oblasti IT, jde o výuku kybernetické bezpečnosti, internetu věcí, virtuální a rozšířené reality, programování. Ve školním roce 2018/2019 se velmi aktivně do chodu školy zapojilo téměř 100 studentů školy (16% studentů), zúčastňovali se kulatých stolů k vizím školy, podíleli se na propagaci školy, zastupovali školu v jednáních se sociálními partnery, vedli workshopy pro žáky základních škol či seniory, školili v oblasti IT evropské učitele, prováděli osvětové besedy o kybernetické bezpečnosti. 

5

13:15 - 14:15 SŠ zemědělská a veterinární, Lanškroun
David Hruška, ředitel

6

14:15 - 15:15 VOŠ a SPŠ Jičín
Alena Žalská, ředitelka

7

15:15 - 16:15 Proč rozvíjet u studentů práci s nápadem a jak na to?
Vojtěch Krmíček, JIC

Lean canvas jako volně dostupný nástroj (nejen) pro studenty pro strukturovanou práci s nápadem, který rozvíjí podnikavé uvažování, týmovou spolupráci, kreativitu, plánování a mnoho dalšího.

8

16:15 - 17:15 TBD

9

17:15 - 18:15 Jak dát středoškolákům víc svobody a zodpovědnosti
Filip Dobrovolný, ředitel 1. střední ScioŠkoly na Praze 8

Workshop pro všechny, které zajímá, jak dopřát středoškolákům víc důvěry, svobody a zodpovědnosti. Zní to jako nesmysl? Opak je pravdou. Má to spoustu výhod. Přijďte zjistit, jaké.

Inovace

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Desatero principů ve vzdělávání
Silvie Pýchová, Milan Kotík, Tomáš Vokáč

Na jakých principech ve vzdělávání, které podporují učení, se shodují tři desítky organizací a jak je uplatňují ve svých vzdělávacích aktivitách. Ukázky toho, jak se tyto principy konkrétně projevují ve vzdělávacím programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, JA Czech a v programech organizace AISIS (např. Věda mě baví, Minimalizace šikany apod.).

2

10:15 - 11:15 Individuální formy podpory pedagogů: koučing
Jiří Luka, kouč Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), ředitel ZŠ Magic Hill

Proč NIDV podporuje koučování do škol? Co je a co není koučink? Jak jej lze zapojit do škol? Jak může pomoci v dnešní hektické době učitelům a jak vedoucím pracovníkům? Jaká je síla dobře položených otázek? Jaké konkrétní metody koučinku se dají využít v praxi? A co naši žáci? Můžeme využít koučovacího přístupu při práci s nimi, při vedení výuky? Co je to SOLE (Self Organized Learning Environment)? V duchu koučinku se budeme ptát, hledat odpovědi, stanovovat si cíle, zkoušet si přímo konkrétní metody koučovacího procesu, vytvoříme si kolo rovnováhy a vyzkoušíme koučování projektů.

3

11:15 - 12:15 Jak vytvořit dobré klima v heterogenní třídě
Marie Krejčí , lektorka Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), speciální pedagožka, vedoucí školního poradenského pracoviště

Práce s heterogenní třídou – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Seminář (workshop) nabízí řešení problematiky výuky ve třídě, kde se společně vzdělávají žáci bez SVP, s různými typy SVP a různými stupni PO. Seminář je zaměřen velmi prakticky na základě dlouholetých zkušeností lektora. Účastníci se seznámí s náměty, metodikou a praktickými ukázkami práce s těmito žáky. 

4

12:15 - 13:15 Vyzkoušejte a porovnejte nové možnosti „tabule ve škole“

Nové technologie se neustále rozvíjejí, ve školách se postupně začínají objevovat LCD panely. Jaký je rozdíl mezi ovládáním LCD panelu a interaktivního dataprojektoru ovládaného dotykem prstu, který je instalován na klasické školní tabuli? Co je Vám bližší a je pro Vás lépe využitelné při výuce? V rámci workshopu si prakticky vyzkoušíte práci s oběma technologiemi a sami poznáte, že ovládání obou je snadné a intuitivní. Přijďte porovnat možnosti, které se školám nabízí a zjistit, která technologie je pro Vás ta pravá.

5

13:15 - 14:15 Programování & drony

6

14:15 - 15:15 Spolupracujte se třídou v Microsoft Teams 
Miroslav Dvořák & Jiří Honz, Microsoft

Zkušenost, kdy si žáci nepřečetli e-mail od učitele, má asi mnoho z nás. Co to ale zkusit obráceně a začít komunikovat s žáky jejich jazykem? Na workshopu Vám ukážeme moderní způsob, jak se třídou komunikovat v aplikaci Microsoft Teams. V té můžete sdílet soubory, vytvářet zadání, chatovat, lajkovat, posílat si GIFy a spolupracovat tak ve své třídě či na školním projektu.

7

15:15 - 16:15 Klíčové kompetence a dovednosti budoucnosti a jak je učit v 21. století?
Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D., DofE

Jak připravit žáky a studenty na budoucnost? Jak učit klíčové kompetence jako jsou vytrvalost, adaptabilita, kreativita, komunikace či řešení problémů? Jak rozvíjet potenciál všech žáků a studentů bez rozdílu? Jak propojit neformální a formální vzdělávání? Jaké jsou přínosy neformálního vzdělávání a jak s ním efektivně pracovat v rámci stávajícího vzdělávacího systému? Jak změřit výstupy a dopady?

8

16:15 - 17:15 Jak se učí Spokojenost … aneb co mají společného znalosti/dovednosti, duševní zdraví, odolnost a sebeúcta?

Odpovědi na tyto otázky (a mnoho dalších) se dozvíte na prezentaci a povídání s Dominikou Adamovou, vedoucí Poradenského centra Open Gate, která vám tento na českých školách unikátní projekt sloužící studentům, pedagogům i rodičům/zákonným zástupcům ráda představí. Poradenské centrum Open Gate zastřešuje odborníky z oblasti školního poradenství, kteří v této škole působí. Jsou jimi školní
psycholog, logoped, výchovní poradci, speciální pedagogové, školní poradce a terapeut/kouč, kariérní poradci, asistenti pedagogů, kolejní poradce/terapeut a metodik prevence. Dozvíte se o filozofii projektu, výzvách, které projekt překonal či překonává, kompetencích jednotlivých členů i aktivitách a akcích, které Poradenské centrum na škole pořádá. Doufáme, že vás tento model školního poradenství inspiruje
k cestě podobným směrem.

9

17:15 - 18:15 Jak spojovat učitele online? 
Petra Mazancová

Učíte? Cítíte se ve své práci osamocení? Hledáte velkou, zkušenou a přátelskou sborovnu? Vím, jak ji najít a vysvětlím, proč je v ní dobře už šesti tisícům učitelů. Nebojte se sdílet svou dobrou praxi a nechte se inspirovat nejinspirativnější učitelskou komunitou na českém internetu.

Podpora

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15-11:15 YSoft be3D eDee: Zábavná a obohacující výuka s 3D tiskem

Staňte se na chvíli studentem a poznejte, že 3D tisk umí udělat z běžné hodiny obohacující a zábavný zážitek. Zjistíte, jak 3D tisk rozvíjí přírodovědnou, matematickou i digitální gramotnost a dodává nový rozměr polytechnickému vzdělávání na ZŠ i SŠ.  Budete mít příležitost zkonstruovat vlastní jednoduchý model, vytisknout si ho a zapojit se tím do soutěže s vašimi “spolužáky”, kde aerodynamika hraje hlavní roli. Pro vítěze máme navíc přichystané drobné odměny.  Zatímco se budou vaše výtvory tisknout, ukážeme vám další příklady vyučovacích hodin s využitím 3D tisku, jak jsme je sestavili do unikátního souboru naší YSoft be3D Academy.

2

9:15-11:15 YSoft be3D eDee: Zábavná a obohacující výuka s 3D tiskem

Staňte se na chvíli studentem a poznejte, že 3D tisk umí udělat z běžné hodiny obohacující a zábavný zážitek. Zjistíte, jak 3D tisk rozvíjí přírodovědnou, matematickou i digitální gramotnost a dodává nový rozměr polytechnickému vzdělávání na ZŠ i SŠ. Budete mít příležitost zkonstruovat vlastní jednoduchý model, vytisknout si ho a zapojit se tím do soutěže s vašimi “spolužáky”, kde aerodynamika hraje hlavní roli. Pro vítěze máme navíc přichystané drobné odměny. Zatímco se budou vaše výtvory tisknout, ukážeme vám další příklady vyučovacích hodin s využitím 3D tisku, jak jsme je sestavili do unikátního souboru naší YSoft be3D Academy.

3

11:15 - 12:15 Proč a Jak Youtubeři vyučují

V poslední době se objevila řada youtuberů, kteří kromě videí s obvyklou náplní, na kterou jsou jejich fanoušci zvyklí (hry, móda, vztahy, reklama,...) začali natáčet i příspěvky se závažnější tematikou, často výchovnou a vzdělávací (Evropská unie, volby, finanční gramotnost, bezpečnost na síti apod). Proč to dělají? Chtějí suplovat školu? Někteří z nich dokonce do škol začali chodit. Je to pro ně výhodné? Jak se příprava takových videí liší od přípravy těch běžných? Užijí si při tom také nějakou legraci? Na to vše a na další otázky, které položíte sami, Vám odpoví známý Youtuber Lukefry.

4

12:15 - 16:15 Bourání stereotypů
Dominika Kučerová, Centrum současného umění DOX

Vzdělávací program na téma společenských stereotypů a předsudků. Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? Zkuste si zažít jinak nepříjemné téma v bezpečném prostoru nevýznamného současného umění. Zažijte svoji přirozenou schopnost soudit, ale i diskutovat při zdánlivě neškodné hře s vlastními stereotypy. Program se inspiruje projektem Heroic imagination project amerického psychologa Philipa Zimbarda.

5

13:15 - 14:15 Skauting ve školách
Jiří Vobiš & Peter Bédi

Cílem našeho projektu je propojovat zkušenosti skautské výchovné metody s potřebami a prostředím škol. Pro školy připravujeme programy inspirované skautingem a necháváme tak žáky ochutnat kousek netradičního dobrodružství. Učitelům pomáháme hledat cesty, jak obohatit výuku o prvky neformálního vzdělávání a vnést do ní partnerský přístup mezi učitelem a žákem. 

6

14:15 - 15:15 Gymnázium Příbram

Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: dovednosti, pohybu, dobrovolnictví a expedici ve třech úrovních. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE – bronzový (6 měsíců plnění), stříbrný (12 měsíců plnění) a zlatý (18 měsíců plnění). Mladí lidé se do programu zapojují dobrovolně, prostřednictvím certifikovaných místních center programu DofE po celé České republice a stanovují si individuální cíle, kterých chtějí v daných aktivitách dosáhnout. Posilují tak svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe
a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studium a práci.

7

15:15 - 16:15 Vzdělávání pro budoucnost (což zatím není budoucnost vzdělávání)

Pokud byste pro své děti hledali školu a mohli byste si vybrat mezi školou, která připravuje na minulost, na přítomnost či na budoucnost? Kterou byste si vybrali? Jen málokdo zaváhá, od školy přece čekáme, že děti připraví do života. A ten jejich je hlavně v budoucnosti. “Nevíme ani, co bude za pět let. Jak tedy můžeme škola připravovat na něco, co nevíme, je vypadá.” říkají někteří. Tvrdit ale, že děti nelze připravit na budoucnost, když nevíme jaká bude, je podobné, jako se vydat na expedici do neznámého kraje jen v plavkách, s tím, že stejně nevím, co mě čeká. Kolega jednou letěl z Tanzánie do Švýcarska. Bylo to v březnu. Vedle něj seděl párek Tanzanců v žabkách a čímsi jako bederní rouškou. Tvářili se spokojeně a nechápavě koukali na tašky plné čepic a šál. Zřejmě očekávali, že svět tam jinde nemůže být o tolik odlišnější než jejich savana. V Curychu plakali, když uviděli poprvé sníh.

8

16:15 - 17:15 TBD

9

17:15 - 18:15 Učitelská platforma
Petra Mazancová

Příklady dobré praxe

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Pojďme si hrát s fyzikou – Heuréka a Elixír do škol v akci 
Irena Dvořáková, Heuréka & Petra Prošková, Elixír do škol 

Badatelská výuka fyziky na úrovni šesté třídy ZŠ tak, jak se učí v Heuréce.  Ukázková hodina pro každého. Žádné fyzikální vědomosti účastníků nejsou očekávány :-). Elixír do škol a Heuréka spoluvytvářejí síť učitelů fyziky po celé ČR, kteří se od sebe učí a proměňují výuku ve svých třídách.

2

10:15 - 11:15  Pojďme si hrát s fyzikou – Heuréka a Elixír do škol v akci 
Irena Dvořáková, Heuréka & Petra Prošková, Elixír do škol

Badatelská výuka fyziky na úrovni šesté třídy ZŠ tak, jak se učí v Heuréce. Ukázková hodina pro každého. Žádné fyzikální vědomosti účastníků nejsou očekávány :-). Elixír do škol a Heuréka spoluvytvářejí síť učitelů fyziky po celé ČR, kteří se od sebe učí a proměňují výuku ve svých třídách.

3

11:15 - 12:15  Duševní zdraví ve škole
Marie Salomonová, Nevypusť duši

Ze světových studií vyplývá, že 20 % 13-18letých prožívá duševní obtíže a že učitelství patří mezi profese nejvíce ohrožené syndromem vyhoření. Přijďte na ochutnávku kurzu Duševní zdravověda pro učitele organizace Nevypusť duši! Po úspěšném středoškolském programu, kterým prošlo více než 2 000 studentů z celé republiky se nově zaměřujeme i na prevenci u učitelů 2. stupně základních škol a středních škol. Ukazujeme, jak pečovat o duševní zdraví, kam se obrátit v případě nouze, ale také jak komunikovat se žákem s duševními obtížemi. Z krátké ukázky programu si odnesete pár užitečných tipů, vyzkoušíte si relaxační metodu mindfulness a dozvíte se, proč je téma duševního zdraví ve škole důležité, a to jak pro děti, tak pro učitele. 

4

12:15 - 13:15  Osvědčené píležitosti ke zkvalitňování výuky informatiky 
Daniel Lessner, učitel IT a člen Jednoty školských informatiků


Anotace: Výuce informatiky se dostává stále větší pozornosti. Jak rozlišit, co je móda, a co má trvalou hodnotu? Jak vypadá kvalitní výuka informatiky? Jak se k ní dopracovat? A jak k ní dovést vzdělávací systém? Přijďte se seznámit se současným směřováním informatiky ve škole i mimo školu.  V posledních letech se rozbíhá celá řada iniciativ, které přispívají k pozitivním změnám. Volí různé cílové skupiny a různé způsoby práce. Některé míří přímo na děti, některé na děti ve školách, některé šíří osvětu mezi rodiče. Některé vzdělávají učitele přímo, některé je podporují, aby se vzdělávali navzájem. Některé cílí na změnu systému jako takového. Přitom jsou si všechny tyto aktivity blízké svými cíli: děti žijící plnohodnotný život. Snad nikdy dříve neměli učitelé, jejich žáci ani široká veřejnost tolik vzdělávacích zdrojů, příležitostí k rozvoji, k zapojení, k poskytnutí pomoci. Několik základních směrů, kudy se lze na cestě za kvalitní informatikou ubírat, si ukážeme.

5

13:15 - 14:15  Hejného matematika
Dagmar Môťovská

Ako sa dá učiť topológia inak? Načo môže byť dobrý matematický jazyk? Môže nám pomôcť vyriešiť
problém z reálneho sveta? Čo sa zmení ak zapojíme aj programovanie ako metódu hľadania riešení?
Na tieto otázky budeme spolu hľadať odpovede na workshope vedenom Hejného metódou. Téma je
vhodná pre stredoškolákov, prípadne pre 2.stupeň základnej školy.

6

14:15 - 15:15  Linka bezpečí, principy práce krizových linek Linka bezpečí a Rodičovská linka
Mgr. Lucie Zelenková – sociální pracovnice, Táňa Mančíková

Představíme telefonickou krizovou intervenci jako možnost okamžité „první pomoci“ pro každého, kdo se dostal do náročné životní situace. Budeme mluvit o tom, co se děje, když se na takovou linku dovoláte (nebo když se na ni dovolají děti), co pro vás mohou pracovníci udělat nebo třeba zda je volání opravdu anonymní. Vycházet budeme z praxe dětské Linky bezpečí a Rodičovské linky pro rodiče, pedagogy a vůbec lidi se starostí o děti. Jaká jsou vůbec nejčastější témata, se kterými děti a dospělí na naše linky volají? A mohou se na „linku“ obrátit i jinak než přes telefon? V závěrečné části bychom dali prostor účastníkům, jejich podnětům, zkušenostem a dotazům.

7

15:15 - 16:15  Propojme příběhy se životem
Veronika Valíková, tisková mluvčí, Společnost učitelů českého jazyka a literatury

V rámci každého tématu otevřeme příběhy starých bájí a Bible a přes Shakespeara a 19. století dojdeme ke století 21. Hledáme souvislosti,
podobnosti, odlišnosti. Celky Jedinec versus totalita a Kristovské paralely k sobě mají blízko. Člověk, který se vzepře pokřivené moci, musí být především izolován od zbytku společnosti, metody se ovšem mění - místo vražd, mučení a lágrů používají vůdci sofistikovanějších, často lokálních totalit dehonestaci, urážky, zpochybňování duševního zdraví, ostrakizaci a vyloučení z pomyslně slušné společnosti. Mučedníci jsou nebezpeční, ztroskotanci a pomýlenci tolik neohrozí jedinou správnou ideologii, která dovede lidstvo k lepším zítřkům…

8

16:15 - 17:15  Inovativní nástroje Microsoft ve školní praxi: Písemky, co se opraví samy, digitální školní sešit OneNote, 3D modely v Microsoft Office
Karel Rejthar & Karel Klatovský & Miroslav Dvořák

Přijďte se přesvědčit o tom, že Vám moderní technologie mohou usnadnit práci a zároveň udělat Vaše hodiny poutavějšími. Dozvíte se mimo jiné, jak si můžete připravit ve Forms písemky, které se samy opraví, vytvořit digitální školní sešity OneNote pro celou třídu několika kliknutími či vytvořit školní časopis v moderním nástroji pro tvorbu on-line prezentací Sway.

9

17:15 - 18:15  Active Citizens - Nebýt lhostejní ke světu kolem nás
Petra Skalická

Dětem a mladým lidem nestačí sedět ve školních lavicích a učit se znalostem, chtějí více. Baví
je poznávat sebe, druhé a své okolí, vyrazit za brány školy a učit se dovednostem v praxi,
chtějí měnit svět kolem sebe, touží vidět výsledky svého snažení. To vše jim může
zprostředkovat program Active Citizens.

Technologie & učebnice

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
 Podporováno firmami AV Media & FRAUS

1

9:15 - 10:15 HistoryLab.cz

Jak zapojit do výuky dějepisu práci s prameny? Digitální aplikace HistoryLab nabízí interaktivní prostředí, v němž mohou žáci využít různorodé nástroje, aby rozvíjeli schopnost analyzovat a interpretovat prameny. HistoryLab se zaměřuje na podporu historické gramotnosti. Aplikace je v testovacím provozu od roku 2016. Workshop nabídne praktické ukázky práce s prameny v digitálním prostředí.

2

10:15 - 11:15  Opravdu dnešní generaci žáků nic nezajímá a nebaví?
Ing. Alexandr Fales

Jak je zaujmout? Alfou a omegou efektivní výuky je skutečné zapojení studentů. Nestačí ale jen rozdat tablety, klíčové jsou vhodné výukové aktivity a metody. Podíváme se společně na příklady dobré praxe a sami si vyzkoušíte některé aktivity, tentokrát v roli žáků. Komenského „škola hrou“ znovu ožívá a odborníci v posledních letech dokonce hovoří přímo o trendu gamifikace ve vzdělávání. Garantujeme vám, že s využitím našich tipů dokážete zaujmout i ty nejvíce otrávené žáky usínající v poslední lavici, a to dokonce i při procvičování kondicionálu nebo diferenciálních rovnic.

3

11:15 - 12:15  Vaše šance ve výuce ruštiny
Mgr. Oxana Dzugkoeva

Zamyslete se prosím nad následujícími výroky: Nejsem si jistý/á, zda moje znalosti o současném Rusku jsou takové, že umím fundovaně odpovídat na dotazy svých studentů. Chci se učit a rozvíjet spolu se svými studenty a jsem připraven/a rozšířit si své obzory. Myslím si, že výuka je unikátní možností předat nejen znalosti a dovednosti, ale také motivovat studenty k přemýšlení v širších souvislostech. Chci, aby moje hodiny byly maximálně efektivní, a tak pracuji s kvalitními, ověřenými a podnětnými materiály. Věřím, že ruský jazyk se dá učit moderními přístupy. Pokud se s většinou těchto výroků ztotožňujete, je tento seminář určen právě vám. Na semináři získáte větší přehled o možnostech využití ICT ve výuce, dalším cílem semináře je aktivní využití ruského jazyka a rozšíření povědomí o moderních reáliích Ruska.  

4

12:15 - 13:15  Realita není plochá, aneb jak zapojit VR a AR do výuky
Jakub Zamazal

Není žádný důvod zůstávat u standardní 2D projekce. Technologie 3D, VR a AR zobrazení již nemusí být doménou nejbohatších světových firem. Virtuální a rozšířená realita umožňuje, aby se žáci s daným tématem více sblížili a lépe pochopili věci, které jsou hůře představitelné. Účastníci workshopu se dozví, jaké jsou možnosti VR a AR pro školní prostředí. Podívejte se do blízké budoucnosti přes VR brýle!

5

13:15 - 14:15  Moderní matematika pro SŠ aneb Otázka, zda je pro učení lepší kniha, nebo počítač, konečně vyřešena!
Mgr. Miroslava Nováková

Papír, nebo počítač? Chytré je hybridní řešení. V rámci praktického workshopu vám ukážeme nový koncept tzv. hybridních vzdělávacích materiálů pro výuku matematiky. Propojili jsme tištěné učebnice s interaktivním prostředím obsahujícím doplňkové materiály, které přímo navazují na obsah v učebnici. Během workshopu si vše důkladně vyzkoušíme. Představíme vám bezplatný portál pro žáky, učitele a rodiče, na kterém lze najít stovky dalších cvičení, příkladů a testů. Po zadání unikátních kódů z tištěných materiálů nabídne portál opakování aktuálně probíraného učiva a jeho následné procvičení. Hybridní řešení je chytré a praktické pro učitele, žáky, ale i jejich rodiče.

6

14:15 - 15:15  Robotika rozvíjí potenciál studentů
Ing. Alexandr Fales

Určitě chceme být i nadále znalostně technologickým centrem Evropy, ne její "montovnou". Pak je ale třeba začít rozvíjet logické a technické myšlení již u dětí ve školách. Jak? Zavedením robotiky do výuky. Ale výuka s roboty nerovná se programování! Výuka robotiky je dnes vlastně součástí polytechnického vzdělávání. Samozřejmě pomáhá žákům rozvíjet schopnosti digitální, ale především také další klíčové kompetence: kreativitu, kritické myšlení, komunikaci a kooperaci. Tedy dovednosti, které jsou a budou potřebné pro obstání ve světě 21. století a budoucími zaměstnavateli žáků velmi žádané. Přijďte se inspirovat, poradíme vám, jak s výukou s roboty začít a jak vám může pomoci financování z EU šablon.

7

15:15 - 16:15  Jak dále ve výuce češtiny?
PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. 

Tradice jazykového vyučování u nás je již takřka dvousetletá a je založená na předpokladu, že poznání fungování jazykového systému vede k rozvoji komunikačních dovedností i myšlení žáků. Řada dokladů českých a především zahraničních však ukazuje, že tomu tak v tradičně pojatém vyučování mluvnici není. Jaké jsou cesty k nápravě tohoto stavu? Pracovní dílna se zaměří jednak na některé z častých problémů výuky mluvnice a jednak na možnosti zvýšení funkčnosti ve výuce mluvnice. 

8

16:15 - 17:15  Přeškolení učitelé? Jak přistupovat k rozvoji, aby školení k něčemu bylo. 
Ing. Ivana Melíšková

Na trhu je velké množství kurzů, učitelé se cítí přeškolení a pro ředitele není jednoduché vybrat si to správné DVPP pro svou školu. Čemu byste při výběru školení měli věnovat pozornost? Nekupujte zajíce v pytli! Přijďte se podívat na ochutnávku, jak může vypadat školení čtenářské či matematické gramotnosti, ICT či polytechniky, které pak využijete v každodenní výuce.

9

17:15 - 18:15  Volný program

Novinky

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!

1

9:15 - 10:15 Roboti, workshop
Lukáš janků, David Smékal - Moravia Consulting

Workshop je zaměřený na praktické ukázky využití programovatelných robotů ve výuce a je vhodný jak pro ty, kteří už roboty používají, tak pro všechny, kteří o jejich pořízení teprve uvažují. V pěti částech budou účastníkům představeni interaktivní roboti od těch nejjednodušších, využitelných už v mateřské školce, přes složitější, kteří se programují přes aplikaci na notebooku, až po pokročilý robotický systém Fable ovládaný mimo jiné programovacím jazykem Python. Ke každému z robotů je nachystána lekce, během které si mohou účastníci vyzkoušet jeho
ovládání, procvičit si tak své programovací schopnosti a nasbírat inspiraci pro tvorbu vlastních zadání přizpůsobených schopnostem dětí a probírané látce.

2

10:15 - 11:15  ''Břemeno''
Magdaléna Benešová, Post Bellum a Paměť národa

Seminář představující možnosti práce se stejnojmenným metodickým sešitem, který ukazuje žákovský pohled na dějiny 20. století formou komiksu. Publikace Břemeno vznikla v rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Komiks vytvořil žákovský tým z Karlových Varů, který v roce 2017 projektem prošel. Jejich osobité vyprávění příběhu pamětníka Antonína Otty doplňují metodické listy. Publikace je skvělou pomůckou pro učitele, kterou mohou využít k výuce naší moderní historie.

3

11:15 - 12:15  Začínáme učit s filmem na SŠ
Ivana Vránková, Člověk v tísni

Letos uplyne 30 let od pádu železné opony. Přijďte si připomenout předlistopadové období prostřednictvím filmu 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu, jehož autorem je Karel Strachota, iniciátor projektu Příběhu bezpráví, který už patnáctým rokem přibližuje žákům základních a středních škol dobu nesvobody u nás. Promítání bude spojeno s krátkým seminářem zaměřeným na využití audiovizuálních pomůcek při výuce moderních čs. dějin.

4

12:15 - 13:15  Dějiny v laboratoři 

Zveme vás do historické laboratoře, kde kolaps komunistického režimu v Československu probereme v širších souvislostech s důrazem na analýzu historických pramenů. Dotkneme se dalších protestů spojených s historickými výročími (například 28. října 1988 nebo Palachův týden v lednu 1989), ale i širších mezinárodních souvislostí (trabanty v Praze). Zaměříme se i na to, jaké změny přinášel nový režim a jaká očekávání mohli mít českoslovenští občané na začátku roku 1990 (novoroční prezidentský projev 1988 versus 1990). Workshop představí badatelsky orientovanou výuku, jak se ji snaží program Dějepis v 21. století zavádět na českých školách.

5

13:15 - 14:15  Preventivní program se zaměřením na kybernetickou bezpečnost a kyberšikanu

Lektorka seznámí účastníky s riziky při on-line seznamování a navazování kontaktů přes internet. Řeč bude o internetových predátorech, kteří využívají metod kybergroomingu, kyberstalkingu nebo sextingu. Cíle programu je naučit se pravidlům bezpečného osobního setkání, dozvědět se možnosti ověření identity přes internet a posílit kritické myšlení.

6

14:15 - 15:15  Multifunkční učebny a moderní výukové technologie
Roman Ochodek & Zdeněk Skotnica, Z+M Group

• představení společností
• multifunkční učebna (ICT, jazyky, polytechnika, přírodní vědy)
• praktická ukázka moderní jazykové laboratoře a výuky jazyků
• srovnání DLP a 3LCD projekčních technologií
• představení problematiky multidotykových interaktivních displejů pro školy

7

15:15 - 16:15  Vytvořte si vlastního chatbota v Microsoft Azure
Karel Klatovský & Karel Rejthar, Microsoft

Přestože nevíme, jak bude svět v budoucnosti vypadat, můžeme s jistotou říci, že cloud a umělá inteligence v něm budou hrát důležitou roli. Přijďte se podívat na workshop, ve kterém si ukážeme, jak můžete již nyní své žáky a studenty vzdělávat v Microsoft Azure a připravovat je tak na budoucnost. To vše navíc v rámci výuky zdarma. Kromě představení možností vzdělávání se účastníci seznámí i s konkrétní vzdělávací aktivitou: vytvoříme si vlastního chatbota.

8

16:15 - 17:15  Umělá inteligence jako asistent učitele matematiky
Jakub Stránský a Lucie Tichá, Techambition

Jak zdvojnásobit počet matematických úloh, které středoškoláci vyřeší sami a dobrovolně? A jak zvýšit
o rovných 40 % množství studentů, kteří samostatně pracují i na konci školního roku? Vyzkoušejte
skupinovou výuku za asistence umělé inteligence od Techambition. Na workshopu Vám ukážeme, jak
na to.

9

17:15 - 18:15  TBD

Trendy & IT

Účast v hodině je možná pouze po rezervaci místa pomocí festivalové aplikace!
Podporováno firmou PROFIMEDIA

1

9:15 - 10:15 Výuka na interaktivním dotykovém panelu
Jakub Novotný, Pavel Borovička, Stř. moderního vzdělávání, Profimedia

Interaktivní dotykové panely, jejích možnosti a uplatnění. Výhody a nevýhody v porovnání s interaktivními tabulemi. Na semináři se
zaměříme na ukázky kombinace frontální výuky a individuální práce žáků s využitím software ClassFlow a ukážeme si, jak používat
dotykový panel i bez připojeného počítače. S tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze zapojit žáky do výuky či jak využít metodu formativního testování.

2

10:15 - 11:15  SamLabs a Micro:bit - jak se skamarádit?
Hana Šandová, Profimedia

Blockly – jeden grafický jazyk pro mnoho platforem. Jak to udělat, aby Micro:bit „mluvil“ s dalšími školními pomůckami pro výuku informatiky, a společně toho ještě více dokázali? Malá výseč z bohatých zkušeností členky Brněnské buňky Jednoty školských informatiků.

3

11:15 - 12:15 Pojďme to rozjet! Badatelská dílna přírodních věd
Miroslav Staněk, Profimedia

Přírodovědná dílna. Co vše se dá změřit s vozíčkem SmartCart? Jedna pomůcka – (nejméně!) osm různých fyzikálních témat. A nejen
fyzikálních! Místnost, v níž se bude workshop odehrávat, bude vybavena také senzory pro jiné přírodovědné disciplíny. V rolích
žáků druhého stupně základní školy si účastníci dílny sami vyzkoušejí, jak by se dnes učili přírodovědným konceptům.
 Průvodcem v poznávacím procesu jim vedle učitele bude také tablet či jejich vlastní mobilní telefon. Všechny fyzikální, chemické i
biologické zákonitosti, se kterými bude v hodině pracováno, si budou moci v reálných pokusech „osahat“ pomocí ICT a měřicích senzorů.

4

12:15 - 13:15 Ochutnávka metody zážitkové pedagogiky 

Účastníkům programu budou představeny univerzálními principy zážitkové pedagogiky (od výběru a uvádění her až po vedení reflexe a práci se skupinou), které pak mohou uplatnit ve své praxi. Možnosti využití této metody jsou téměř neomezené. Lze ji uplatňovat při výuce na školách, při rozvoji pracovních týmů a zaměstnanců, při přípravě nejrůznějších rozvojových kurzů, táborů a daších akcí pro děti i dospělé. Tento způsob práce je nabídkou dalšího seberozvoje a vzdělávání pro všechny pedagogy, lektory, trenéry a vedoucí, kterým záleží na smysluplnosti a reálném dopadu jejich práce. Metoda pomáhá přenášet maximum aktivity na studenty, žáky a účastníky kurzů, kteří se tak učí prostřednictvím vlastních
zážitků. 

5

13:15 - 14:15 Výuka biologie s využitím technologií

Na workshopu si ukážeme využití (nejen) žákovských zařízení s metodou BYOD, vytvoříme z mobilního telefonu mikroskop, vyzkoušíme využití různých nových výukových aplikací a ukážeme si novinky v těch starších. To vše v konkrétním zaměření na výuku biologie na základní a střední škole.

6

14:15 - 15:15 Střední škola mediální grafiky a tisku
Marek Dudáš, odborný asistent VŠE

Na workshopu probereme, proč má smysl snažit se učit v souvislostech a jak k tomu mohou pomoci pojmové nebo myšlenkové mapy. Ukážeme si, jak pomocí moderních nástrojů rychle vytvořit pojmovou mapu, ve které se studenti neztratí, ale naopak najdou. Vyzkoušíme si, jakými způsoby můžeme pojmové mapy použít a jak do jejich tvorby zapojit i studenty. Budete-li chtít, půjčíme vám tablet a zapojíme i vás.

7

15:15 - 16:15 Průnik robotizace do všech oblastí je zřejmý a nevyhnutelný. Školní robot jako učební pomůcka

1. Praktické ukázky interaktivních robotů, účastníci mohou sami vyzkoušet jejich ovládání, programování a aplikace pro výuku.
2. Pilotní projekt v Gymnáziu Čakovice. Ukážeme Vám, jak s výukou s roboty začít. Přijďte se inspirovat.

8

16:15 - 17:15 Příběhy s rozšířenou realitou
Petra Boháčková, ZŠ Čakovice, Bohuslav Hora, ZŠ Planá nad Lužnicí 

9

17:15 - 18:15 Aktivizující metody výuky
Petr Liška, Fox Game

Workshop se zaměřuje na využití aktivizujících metod ve výuce na základních a středních školách. Budou jmenovány jednotlivé aktivizující metody a podrobněji rozebráno využití didaktických her včetně motivace žáků hrát či důležitost reflexe po odehrání. Cílem je ukázat účastníkům potenciál, který hry pro výuku mají a zároveň ukázat konkrétní příklady využití v praxi. Účastníci si dále prakticky vyzkouší práci s výukovými hrami od firmy Fox Games, která vyvíjí deskové hry dle požadavků učitelů a ve spolupráci s učiteli a odborníky na vzdělávání (VŠE v Praze, PedF UK,…). Vzhledem k tomu, že tyto hry nejsou primárně tvořeny pro komerční sféru, ale pro učitele (je kladen důraz na plnění výchovně-vzdělávacích cílů), splňují všechny nároky na moderní didaktické pomůcky.

Jak se registrovat na hodinu v PREF třídě?

Pro registraci na workshopy v PREF třídách je nezbytné:

1

VSTUPENKA

Zakoupit vstupenku na festival.

2

FESTIVALOVÁ APLIKACE

Stáhnout a naistalovat do mobilního zařízení festivalovou aplikaci Myia. (Android or iOS)

3

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit se ke svému účtu pomocí QR kódu na vstupence.

Adresa

Economia, a.s.                     
Pernerova 47, Praha 8

Kontakt

PREF
Email: info@pref.cz 
Phone: + 420 233 071 430          

Web

Aktualne.cz
Economia Events
Studenta