bootstrap templates

Powered by

Mobirise

Záštita


Pojďte společně s námi být těmi,  kteří ovlivní směřování českého školství a tím budoucnost celé České republiky.

INSPIRACE

TRENDY

TECHNOLOGIE

Témata

- zásadní změny pro tuzemský vzdělávací systém
- efektivní zavádění moderních prvků do výuky
- financování základních a středních škol
- spolupráce státu a soukromého sektoru

Otázky

- vzdělávání pro budoucnost
- propojení alternativních a tradičních postupů
- vtažení rodičů do vzdělávacího systému
- moderní škola s nejlepšími pomůckami
- hodnocení úrovně jednotlivých škol

O PREF

  • Mediální dům Economia a zpravodajský portál Aktuálně.cz pořádají ojedinělou akci zaměřenou na moderní trendy ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách. 
  • Cílem akce  je inspirovat odborníky i širokou veřejnost nejnovějšími přístupy ke vzdělávání dětí a vytvořit platformu, v rámci které mohou odborníci sdílet aktuální trendy, technologie a zkušenosti s učiteli, žáky i rodiči a společně je zavádět do škol.
  • Nastartovat progresivní změny českého vzdělávacího systému a iniciovat diskusi mezi státem, školami a soukromou sférou o změnách v systému českého školství, které jsou nezbytné pro další úspěšný rozvoj a prosperitu naší země.

Připravujeme třídenní festival, který nabízí kombinaci veletrhu, odborných workshopů, inspirativních přednášek a doprovodného 
programu, který je určen pro odbornou i širokou  veřejnost.

Čtvrtek 14.11.

Start je zásadní
Tematika základního školství

Význam ZŠ pro život
Inspirace a školská politika ve světě (Finsko, Lichtenštejnsko, GB, Canada...)
MŠMT = Koncepce ZŠ
Role učebnic - didaktické materiály
Role ředitelů ZŠ
Učitel x rodiče x zřizovatel 
Selekce / sociální aspekt  

Pátek 15.11.

Středoškolák budoucnosti
Tematika středního školství

Propojení s praxí
Studentské projekty
Odborné školství
MŠMT = koncepce SŠ
Jazyky/ úroveň
AI, technologie ve výuce
Role informací + Feed back /úroveň škol
Osobní růst a rozvoj žáci i učitelé

Sobota 16.11.

Rodina jako základ pro vzdělávání

Mimoškolní výchova a vzdělávání
Důležitost nebo zbytečnost hodnocení
Alternativy školství + vzdělávací cesta
Kompetence učitelů
Předškolní výchova (přístupy, koncepce)
Technologie a děti
Učitel x rodiče x zřizovatel
Jak děti vzdělávají rodiče

Mobirise

Veletržní zóna

Výstavní plocha se stánky a nabídkou produktů a služeb jednotlivých vystavovatelů


Mobirise

Main stage

Hlavní programové pódium s místem pro 200 diváků, na němž se představí hlavní řečníci a zásadní paneové diskuse v rámci  programu

Mobirise

Hyde park stage

Druhé hlavní pódium s místem pro  80 diváků, určené pro prezentaci technologických, metodických a učebních novinek

Mobirise

PREF classes

5 menších tříd, kde budou probíhat ukázkové výukové hodiny nových terndů, prezentace škol, učitelů, žáků, edukačních pomůcek 

Mobirise

VIP zóna

Oddělená backstage s nadstandardními službami pro účastníky a partnery = občerstvení, materiály, setkání se spíkry, klidová zóna

Programová rada

Za kvalitu programu ručí respektované osobnosti, které se dlouhodobě
otázkou vzdělávání zabývají

Významný český ekonom, který se po angažmá v nejdůležitějších tuzemských finančních institucích (ČNB, ČS atd.) stal zakladatelem poradenské společnosti 6D Academy. Je jednou z nejvýraznějších osobností na poli nových trendů ve vzdělávání a tím, kdo se snaží aktivně vystupovat za změnu celého školského systému v České republice.

Pavel Kysilka
6D Academy

Výrazný a úspěšný ředitel střední průmyslové školy, který prosazuje nový způsob výuky, zaměřený na potřeby a požadavky 21. století. Díky jeho iniciativě mají studenti velkou míru nadstandardních příležitostí pro svůj osobnostní rozvoj. To se pozitivně odráží na nadprůměrném hodnocení smíchovské školy ve srovnání s ostatními.

Radko Sáblík
ředitel Smíchovské střední průmyslové školy

Spoluzakladatel projektu Kalibro, který pomocí srovnávacích testů a dotazníků poskytuje českým základním a středním školám zpětnou vazbu už od roku 1994. Podílel se na realizaci mezinárodních evaluačních projektů OECD v České republice (PISA, TIMSS a PIAAC). Dnes je ředitelem společnosti Kalibro Projekt, která systematicky mapuje vývoj české vzdělávací soustavy z hlediska znalostí a dovedností žáků, školního klimatu, vztahů a vzájemné komunikace žáků, rodičů a učitelů.

David Souček
Kalibro Projekt

Publicista, analytik. Vedoucí komunikace a analýzy v think tanku EDUin, autor každoročního Auditu vzdělávacího systému v ČR, jeden z autorů knihy 2036, která se dívá do budoucnosti (nejen) vzdělávání. Spolupracovník Aspen Institute Central Europe, centra současného umění DOX, člen kolegia rektora VŠEM, poradního sboru vzdělávacího projektu Heuréka, pracovní skupiny Vzdělávání v Jihomoravském kraji. Poradce v oblasti vzdělávání kandidátů senátorů Mikuláše Beka a Jiřího Drahoše. Editor deníku Britské listy, řečník (TEDx, Colours of Ostrava, Filmový festival Jihlava)

Bohumil Kartous
vedoucí komunikace a analýzy v think tanku EDUin

Od roku 2000, kdy se stala ředitelkou/čárka/ prošla škola mnohými změnami. Škola patří mezi pilotní, které začínaly tvořit vlastní školní vzdělávací program, do učebního plánu zařadili od 1. do 9.třídy předmět osobnostní výchova. Využívají moderní metody vyučování, snaží se o individuální přístup. Celý rok je ve znamení mnoha akcí pro děti a
rodiče ze školy i pro širokou veřejnost. Učitelé se společně vzdělávají, naposledy v projektu Minimalizace šikany.

Marie Pojerová
ředitelka Základní školy Hanspaulka

Ceník vstupného

Registrace bude spuštěna již brzy

200

Základní vstupné 1 den

Cena platí pro 1 osobu na 1 den, návštěva PREF Classes možná na základě povinné rezervace.

300

VIP vstupné 1 den

Základní vstupné + přístup do VIP zóny, občerstvení, klidová zóna, možnost networkingu s řečníky.

300

Rodinné vstupné 1 den

Základní vstupné pro 2 dospělé a maximálně 3 děti do 14 let

400

Základní vstupné 3 dny

Cena platí pro 1 osobu na 3 dny, návštěva PREF Classes možná na základě povinné rezervace.

600

VIP vstupné 3 dny

Základní vstupné + přístup do VIP zóny, občerstvení, klidová zóna, možnost networkingu s řečníky.

500

Exkurze třídy

Základní vstupné pro celou školní třídu včetně doprovodu dospělých zástupců

Hlavní partner

Hlavní mediální partner

Ve spolupráci s

Mediální partneři

Proč se stát partnerem?

BUDETE vidět

Největší mediální pokrytí na trhu (Hospodářské noviny,
Ekonom, Moderní řízení, IHNED.cz, Aktuálně.cz, Česká televize, Učitelské noviny)

BUDETE slyšet

Celoroční akcentování témat v rámci titulů vydavatelství Economia, oslovení čtenářů Hospodářských novin
a dalších titulů atd., přímé oslovení tisíců návštěvníků festivalu, následná vizibilita v rámci dalších kampaní

BUDETE trendy

Spojení s moderní, trendovou,
odbornou a inspirativní akcí.

BUDETE v kontaktu

V rámci komunikace
zviditelníte své jméno u široké
cílové skupiny, kterou spojuje
společný zájem o vzdělávání.

BUDETE v dobré společnosti

Záštitu nad akcí převezmou
ministerstva, průmyslové
svazy a většina oborových
organizací ve školství.

BUDETE obchodovat

V rámci veletržní části festivalu
budete moci představit
a nabídnout své produkty
potenciálním klientům

BUDETE on-line

Zviditelnění v rámci microsite
festivalu je samozřejmostí,
ale pro všechny účastníky
bude také zdarma festivalová
„appka“.

BUDETE hrdí

Přidáte se k akci, která má smysl a může pomoci ke
změně českého školství.

Staňte se partnerem / vystavovatelem

Hledáme silné a stabilní partnery k dlouhodobé a oboustranně výhodné spolupráci.

Adresa

Economia, a.s.                     
Pernerova 47, Praha 8

Kontakt

Aleš Mohout
Email: info@pref.cz 
Phone: + 420 775 921 915            

Web

Aktualne.cz
Economia Events
Studenta