free web builder

Powered by

Mobirise

Záštity


Pojďte společně s námi být těmi,  kteří ovlivní směřování českého školství a tím budoucnost celé České republiky.

INSPIRACE

TRENDY

TECHNOLOGIE

O PREF

  • Mediální dům Economia a zpravodajský portál Aktuálně.cz pořádají ojedinělou akci zaměřenou na moderní trendy ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách. 
  • Cílem akce  je inspirovat odborníky i širokou veřejnost nejnovějšími přístupy ke vzdělávání dětí a vytvořit platformu, v rámci které mohou odborníci sdílet aktuální trendy, technologie a zkušenosti s učiteli, žáky i rodiči a společně je zavádět do škol.
  • Nastartovat progresivní změny českého vzdělávacího systému a iniciovat diskusi mezi státem, školami a soukromou sférou o změnách v systému českého školství, které jsou nezbytné pro další úspěšný rozvoj a prosperitu naší země.

189 hodin

- více jak 189 hodin inspirativního programu na 3 pódiích během 3 dnů

+ 400 řečníků

- více jak 400 řečníků v rámci odborného programu

Ředitelna

- část programu zaměřena speciálně pro vedoucí pracovníky škol

60 + vystavovatelů

- více jak 60 vystavovatelů z řad dodavatelů pomůcek a vybavení pro školy

PROGRAM

Detailní program, včetně možnosti přihlašování na jednotlivé workshopy, bude zveřejněn během měsíce září 2019.

Čtvrtek 14.11.

Start je zásadní
Základní školy

Školská politika
Inspirace z Finska
Sociální aspekty základního školství
Inkluze a integrace
Vzdělávání učitelů
Role učebnic a technologie ve výuce
Role ředitelů ZŠ

Pátek 15.11.

Středoškolák budoucnosti
Střední školy

Regionální školská politika
Ředitel - manažer
Studenti a budoucí trh práce
Výuka jazyků
Současnost a budoucnost odborného školství
Role učebnic a moderní technologie

Sobota 16.11.

Rodina jako základ pro vzdělávání

Role rodiče v procesu vzdělávání
Mimoškolní výchova a vzdělávání
Škola budoucnosti
Alternativy školství + vzdělávací cesta
Předškolní výchova
Technologie a děti
Jak děti vzdělávají rodiče

Mobirise

Veletržní zóna

Výstavní plocha se stánky jednotlivých vystavovatelů, kde na jednom místě bude možné srovnat nabídky produktů a služeb, součastí bude zážitková interaktivní zóna
Mobirise

Hlavní pódium

Hlavní programové pódium s místem pro 200+ diváků, kde proběhnou zásadní vystoupení a úvodní přednášky k jednotlivým tématickým blokům

Mobirise

Hyde park pódium

Druhé pódium s místem pro  80+ diváků, určené pro panelové diskuse o hlavních programových tématech s možností aktivního zapojení se do debat

Mobirise

PREF třídy

5 menších workshopových místností, kde budou probíhat ukázkové výukové hodiny, workshopy, debaty mezi učiteli, vedením škol, řediteli, ukázky využití nejnovějších technologických pomůcek ve výuce aj.
Možnost přihlášení na workshopy bude spuštěna v září.

Mobirise

VIP zóna

Oddělená backstage s nadstandardními službami pro účastníky, vystavovateli a partnery = občerstvení, materiály, setkání se spíkry, obchodní jednání

Ceník vstupného

Objednejte si Vámi preferovanou variantu vstupenky

200

Základní vstupné

Cena 200 Kč osoba/den
Obsahuje vstupné na veletrh, odborné přednášky a workshopy.Registrace na workshopy v PREF třídách bude spuštěna během září!

300

VIP vstupné

Cena 300 Kč osoba/den
Obsahuje vstupné na veletrh, odborné přednášky, workshopy a VIP zónu.


Registrace na workshopy v PREF třídách bude spuštěna během září!

300

Rodinné vstupné 1 den

Cena 2x dospělí + max. 3 děti/den
Obsahuje vstupné na veletrh, odborné přednášky, workshopy a VIP zónu.

Registrace na workshopy v PREF třídách bude spuštěna během září!

500

Exkurze třídy

Cena 500 Kč pro školní třídu s doprovodem
Obsahuje vstupné na veletrh, odborné přednášky, workshopy a VIP zónu.

Registrace na workshopy v PREF třídách bude spuštěna během září!

Programová rada

Za kvalitu programu ručí respektované osobnosti, které se dlouhodobě
otázkou vzdělávání zabývají

Významný český ekonom, který se po angažmá v nejdůležitějších tuzemských finančních institucích (ČNB, ČS atd.) stal zakladatelem poradenské společnosti 6D Academy. Je jednou z nejvýraznějších osobností na poli nových trendů ve vzdělávání a tím, kdo se snaží aktivně vystupovat za změnu celého školského systému v České republice.

Pavel Kysilka
6D Academy

Výrazný a úspěšný ředitel střední průmyslové školy, který prosazuje nový způsob výuky, zaměřený na potřeby a požadavky 21. století. Díky jeho iniciativě mají studenti velkou míru nadstandardních příležitostí pro svůj osobnostní rozvoj. To se pozitivně odráží na nadprůměrném hodnocení smíchovské školy ve srovnání s ostatními.

Radko Sáblík
ředitel Smíchovské střední průmyslové školy

Spoluzakladatel projektu Kalibro, který pomocí srovnávacích testů a dotazníků poskytuje českým základním a středním školám zpětnou vazbu už od roku 1994. Podílel se na realizaci mezinárodních evaluačních projektů OECD v České republice (PISA, TIMSS a PIAAC). Dnes je ředitelem společnosti Kalibro Projekt, která systematicky mapuje vývoj české vzdělávací soustavy z hlediska znalostí a dovedností žáků, školního klimatu, vztahů a vzájemné komunikace žáků, rodičů a učitelů.

David Souček
Kalibro Projekt

Publicista, analytik. Vedoucí komunikace a analýzy v think tanku EDUin, autor každoročního Auditu vzdělávacího systému v ČR, jeden z autorů knihy 2036, která se dívá do budoucnosti (nejen) vzdělávání. Spolupracovník Aspen Institute Central Europe, centra současného umění DOX, člen kolegia rektora VŠEM, poradního sboru vzdělávacího projektu Heuréka, pracovní skupiny Vzdělávání v Jihomoravském kraji. Poradce v oblasti vzdělávání kandidátů senátorů Mikuláše Beka a Jiřího Drahoše. Editor deníku Britské listy, řečník (TEDx, Colours of Ostrava, Filmový festival Jihlava)

Bohumil Kartous
vedoucí komunikace a analýzy v think tanku EDUin

Od roku 2000, kdy se stala ředitelkou/čárka/ prošla škola mnohými změnami. Škola patří mezi pilotní, které začínaly tvořit vlastní školní vzdělávací program, do učebního plánu zařadili od 1. do 9.třídy předmět osobnostní výchova. Využívají moderní metody vyučování, snaží se o individuální přístup. Celý rok je ve znamení mnoha akcí pro děti a
rodiče ze školy i pro širokou veřejnost. Učitelé se společně vzdělávají, naposledy v projektu Minimalizace šikany.

Marie Pojerová
ředitelka Základní školy Hanspaulka

Hlavní partner

Partner

Hlavní mediální partner

Ve spolupráci s

Mediální partneři

Proč se stát partnerem?

BUDETE vidět

Největší mediální pokrytí na trhu (Hospodářské noviny,
Ekonom, Moderní řízení, IHNED.cz, Aktuálně.cz, Česká televize, Učitelské noviny)

BUDETE slyšet

Celoroční akcentování témat v rámci titulů vydavatelství Economia, oslovení čtenářů Hospodářských novin
a dalších titulů atd., přímé oslovení tisíců návštěvníků festivalu, následná vizibilita v rámci dalších kampaní

BUDETE trendy

Spojení s moderní, trendovou,
odbornou a inspirativní akcí.

BUDETE v kontaktu

V rámci komunikace
zviditelníte své jméno u široké
cílové skupiny, kterou spojuje
společný zájem o vzdělávání.

BUDETE v dobré společnosti

Záštitu nad akcí převezmou
ministerstva, průmyslové
svazy a většina oborových
organizací ve školství.

BUDETE obchodovat

V rámci veletržní části festivalu
budete moci představit
a nabídnout své produkty
potenciálním klientům

BUDETE on-line

Zviditelnění v rámci microsite
festivalu je samozřejmostí,
ale pro všechny účastníky
bude také zdarma festivalová
„appka“.

BUDETE hrdí

Přidáte se k akci, která má smysl a může pomoci ke
změně českého školství.

Staňte se partnerem / vystavovatelem

Hledáme silné a stabilní partnery k dlouhodobé a oboustranně výhodné spolupráci.

Adresa

Economia, a.s.                     
Pernerova 47, Praha 8

Kontakt

Aleš Mohout
Email: info@pref.cz 
Phone: + 420 775 921 915            

Web

Aktualne.cz
Economia Events
Studenta